Εγγραφή

datablog 1.0

Χάρτης, Κατάληψη, Βοιωτίας, Κορώνειας, Φιέρι Αγ. Άννας

Χάρτης, Κατάληψη, Βοιωτίας, Κορώνειας, Φιέρι Αγ. Άννας
Έκταση= 3973
Πηγή= ΦΕΚ 77/2008 τεύχ. 4 σελ. 9
Ημερ/νία= 14.9.2007
Σύστημα αναφοράς=ΕΓΣΑ 87
Εισαγωγή δεδομένων=dzach
Συντεταγμένες= 403590,4241859 403590,4241864 403599,4241881 403610,4241872 403623,4241890 403648,4241887 403654,4241908 403699,4241876 403698,4241874 403660,4241869 403660,4241860 403653,4241840 403640,4241832 403631,4241822 403590,4241859
#Λυόμενο
403624,4241875 403618,4241875 403618,4241879 403624,4241879