Εγγραφή

datablog 1.0

Στατιστικά (πίνακες)

Στατιστικά στοιχεία σε μορφή πινάκων, με το σύνολο των μέχρι τώρα (μέσα Νοεμβρίου 2008) καταχωρίσεων:

  • Συνολικά
  • Ανά νομό
  • Ανά δήμο
Κάνοντας κλίκ στις κεφαλίδες των στηλών μπορείτε να κατατάξετε τα στατιστικά στοιχεία με τη σειρά που σας ενδιαφέρει, π.χ. με φθίνουσα σειρά πλήθους πυρκαϊών, καταπατήσεων κ.λ.π..

Στον πίνακα ανά δήμο, μπορείτε να απομονώσετε τους δήμους ενός νομού που σας ενδιαφέρει, επιλέγοντάς τον στην κεφαλίδα της στήλης "Νομός".

Σώζοντας τη σελίδα σαν αρχείο XLS (αλλάξτε το όνομα του αρχείου από all.html σε all.xls) μπορείτε να το επεξεργαστείτε μετά με το MS Excel, βγάζοντας γραφήματα και περισσότερα στατιστικά μεγέθη.