Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Ηλείας

1 Εγγραφή: Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Ηλείας, Φιγαλείας, Σπαρτουλιά Σαλµώνης
Έκταση= 1,380 στρ
Ημερ/νία= 16.1.2006
Πηγή= ΦΕΚ 315/2006 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 280685,4171348 280682,4171323 280680,4171311 280655,4171294 280643,4171286 280595,4171275 280562,4171282
Εισαγωγή δεδομένων=dzach
Οι συντεταγμένες στο ΦΕΚ είναι λιγότερες από όσες δείχνει το σκαρίφημα.