Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Σάμου

2 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

Χάρτης, Υλοτομία, Σάμου, Βαθέος, Πλατανάκι Παλαιοκάστρου
Έκταση= 1.408,371 τ.µ
Ημερ/νία= 14-3-2006
Πηγή= ΦΕΚ 297/2006 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 767441,4180304 767455,4180276 767431,4180247 767402,4180271
Εισαγωγή δεδομένων=dzach
Οι συντεταγμένες του ΦΕΚ βγάζουν την έκταση μέσα στη θάλασσα.

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Σάμου, Πυθαγορείου, Μεσόκαµπος Μυτιληνιών
Έκταση= 5.154,44 τ.µ.
Ημερ/νία= 14-2-2006
Πηγή= ΦΕΚ 223/2006 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 761484,4176771 761552,4176839 761568,4176755 761482,4176765
Εισαγωγή δεδομένων=
Από διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 549/2007 τεύχ. 4 σελ. 8