Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Πιερίας

3 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

>, Εκχέρσωση, Πιερίας, Ανατολικού Ολύμπου
Ημερ/νία= 14.12.2005
Πηγή= ΦΕΚ 5/2006 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>, Εκχέρσωση, Πιερίας, Ανατολικού Ολύμπου
Ημερ/νία= 20.12.2005
Πηγή= ΦΕΚ 5/2006 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

Υλοτομία, Πιερίας, Ανατολικού Ολύμπου, Μπέρη Σκοτίνας
Έκταση= 26,864 στρ.
Ημερ/νία= 13.12.2005
Πηγή= ΦΕΚ 5/2006 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi