Εγγραφή

datablog 1.0

Κατάληψη, Κορώνειας, Βοιωτίας

Κατάληψη, Κορώνειας, Βοιωτίας Θέση: Σάλτσα Αγίας Άννας Έκταση: 354,53 τ.µ.
Ημερ/νία: 5.10.2007
Συντεταγμένες: 38.26957,22.79908
Πηγή: ΦΕΚ 226/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων: dzach

Εκχέρσωση, Δερβενοχωρίων, Βοιωτίας

Εκχέρσωση, Δερβενοχωρίων, Βοιωτίας Θέση: Ράχη−Αµπέλια Πανάκτου Έκταση: 1.754,143 τ.µ.
Ημερ/νία: 9.5.2008
Συντεταγμένες: 38.19172,23.50202
Πηγή: ΦΕΚ 287/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων: kalliopi

Εκχέρσωση, Κορώνειας, Βοιωτίας

Εκχέρσωση, Κορώνειας, Βοιωτίας Θέση: Φυέρι Αγίας Άννας Έκταση: 957
Ημερ/νία: 15-10-2007
Συντεταγμένες: 38.32306,22.90094
Πηγή: ΦΕΚ 158/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων: dzach

Πυρκαϊά, Αυλώνος, Ευβοίας

Πυρκαϊά, Αυλώνος, Ευβοίας Θέση: Μαρκούρι Οκτωνιάς Έκταση: 23.165 τ.µ.
Ημερ/νία: 3.12.2007
Συντεταγμένες: 38.55005,24.18621
Πηγή: ΦΕΚ 177/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων: kalliopi

Πυρκαϊά, Θεσπιέων, Βοιωτίας

Πυρκαϊά, Θεσπιέων, Βοιωτίας Θέση: Καµίνια Μαυροµατίου Έκταση: 6,216 στρ.
Ημερ/νία: 25.2.2008
Συντεταγμένες: 38.33267,23.11967
Πηγή: ΦΕΚ 173/2008 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων: kalliopi

Εκχέρσωση, Κορώνειας, Βοιωτίας

Εκχέρσωση, Κορώνειας, Βοιωτίας Θέση: Φυέρι Αγίας Άννας Έκταση: 1716
Ημερ/νία: 15-10-2007
Συντεταγμένες: 38.32261,22.90177
Πηγή: ΦΕΚ 158/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων: dzach

Εκχέρσωση, Θίσβης, Βοιωτίας

Εκχέρσωση, Θίσβης, Βοιωτίας Θέση: Βρανά Ξηρονοµής Έκταση: 7.020,54 τ.µ.
Ημερ/νία: 18.10.2006
Συντεταγμένες: 38.18235,23.06214
Πηγή: ΦΕΚ 152/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων: dzach

Κατάληψη, Λεβαδέων, Βοιωτίας

Κατάληψη, Λεβαδέων, Βοιωτίας Θέση: Καλακιούκι Ελικώνα Έκταση: 593,33
Ημερ/νία: 9-1-2008
Συντεταγμένες: 38.36408,22.83799
Πηγή: ΦΕΚ 139/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων: dzach

Εκχέρσωση, Θηβαίων, Βοιωτίας

Εκχέρσωση, Θηβαίων, Βοιωτίας Θέση: ΣΟΥΠΑΣΗ ή ΡΕΖΑ Νεοχωρακίου Έκταση: 6369,887τ.μ.
Ημερ/νία: 26-2-2008
Συντεταγμένες: 38.27952,23.39835
Πηγή: ΦΕΚ 139/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων: dzach

Πυρκαϊά, Τανάγρας, Βοιωτίας

Πυρκαϊά, Τανάγρας, Βοιωτίας Θέση: ΒΙΛΙΖΑ Ασωπίας Έκταση: 101
Ημερ/νία: 12.2.2008
Συντεταγμένες: 38.30272,23.52933
Πηγή: ΦΕΚ 95/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων: dzach

Πυρκαϊά, Ορχομενού, Βοιωτίας

Πυρκαϊά, Ορχομενού, Βοιωτίας Θέση: Πολυγύρα ∆ιονύσου Έκταση: 60964
Ημερ/νία: 17.1.2008
Συντεταγμένες: 38.54287,22.98163
Πηγή: ΦΕΚ 60/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων: dzach

Εκχέρσωση, Λεβαδέων, Βοιωτίας

Εκχέρσωση, Λεβαδέων, Βοιωτίας Θέση: Καραπάνια Λιβαδειάς Έκταση: 758
Ημερ/νία: 9.1.2008
Συντεταγμένες: 38.42300,22.83390
Πηγή: ΦΕΚ 51/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων: dzach

Εκχέρσωση, Λεβαδέων, Βοιωτίας

Εκχέρσωση, Λεβαδέων, Βοιωτίας Θέση: Καραπάνια Λειβαδειάς Έκταση: 82
Ημερ/νία: 20.12.2007
Συντεταγμένες: 38.42297,22.83335
Πηγή: ΦΕΚ 53/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων: dzach

Εκχέρσωση, Κυριακίου, Βοιωτίας

Εκχέρσωση, Κυριακίου, Βοιωτίας Θέση: Χούντα Θυµάρι ή Καραχάλιο Μπάρι Παναγίας Καλαµιώτισσας Έκταση: 12062
Ημερ/νία: 14.1.2008
Συντεταγμένες: 38.28894,22.75816
Πηγή: ΦΕΚ 53/2008 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων: dzach

Εκχέρσωση, Κυριακίου, Βοιωτίας

Εκχέρσωση, Κυριακίου, Βοιωτίας Θέση: Μουρίζεζα−Χούνη Κυριακίου Έκταση: 889
Ημερ/νία: 11.2.2008
Συντεταγμένες: 38.34184,22.81309
Πηγή: ΦΕΚ 89/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων: dzach

Εκχέρσωση, Θηβαίων, Βοιωτίας

Εκχέρσωση, Θηβαίων, Βοιωτίας Θέση: ΣΠΙΘΑΡΘΙ Νεοχωρακίου Έκταση: 10792
Ημερ/νία: 30.1.2008
Συντεταγμένες: 38.28824,23.40304
Πηγή: ΦΕΚ 95/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων: dzach

Εκχέρσωση, Θηβαίων, Βοιωτίας

Εκχέρσωση, Θηβαίων, Βοιωτίας Θέση: Καµάρα Μουρικίου Έκταση: 13987
Ημερ/νία: 6.2.2008
Συντεταγμένες: 38.42290,23.37374
Πηγή: ΦΕΚ 100/2008 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων: dzach

Υλοτομία, Δερβενοχωρίων, Βοιωτίας

Υλοτομία, Δερβενοχωρίων, Βοιωτίας Θέση: Μπίµπεζι Σκούρτων Έκταση: 2362
Ημερ/νία: 12.2.2008
Συντεταγμένες: 38.21744,23.63069
Πηγή: ΦΕΚ 107/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων: dzach

Εκχέρσωση, Δαύλειας, Βοιωτίας

Εκχέρσωση, Δαύλειας, Βοιωτίας Θέση: Λάκκες ∆αύλειας Έκταση: 2760
Ημερ/νία: 19.12.2007
Συντεταγμένες: 38.51260,22.72138
Πηγή: ΦΕΚ 28/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων: dzach

Εκχέρσωση, Αραχώβης, Βοιωτίας

Εκχέρσωση, Αραχώβης, Βοιωτίας Θέση: Κόνισκος Αράχωβας Έκταση: 216
Ημερ/νία: 3.12.2007
Συντεταγμένες: 38.48791,22.57600
Πηγή: ΦΕΚ 25/2008 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων: dzach

Κατάληψη, Κορώνειας, Βοιωτίας

Κατάληψη, Κορώνειας, Βοιωτίας Θέση: Φιέρι Αγ. Άννας Έκταση: 3973
Ημερ/νία: 14.9.2007
Συντεταγμένες: 38.32228,22.89879
Πηγή: ΦΕΚ 77/2008 τεύχ. 4 σελ. 9
Εισαγωγή δεδομένων: dzach

Πυρκαϊά, Αλιάρτου, Βοιωτίας

Πυρκαϊά, Αλιάρτου, Βοιωτίας Θέση: Λυκοφιό Μαζίου Έκταση: 490
Ημερ/νία: 29.9.2007
Συντεταγμένες: 38.36851,23.07681
Πηγή: ΦΕΚ 12/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων: dzach

Πυρκαϊά, Κυριακίου, Βοιωτίας

Πυρκαϊά, Κυριακίου, Βοιωτίας Θέση: Αγ. Αθανάσιος Κυριακίου Έκταση: 2061
Ημερ/νία: 2.10.2007
Συντεταγμένες: 38.35070,22.71121
Πηγή: ΦΕΚ 6/2008 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων: dzach

Πυρκαϊά, Τανάγρας, Βοιωτίας

Πυρκαϊά, Τανάγρας, Βοιωτίας Θέση: ΡΑΧΟΥΛΑ - ΤΣΙΓΜΑ - ΜΠΑΡΔΗ Ασωπίας Έκταση: 7266+13531+663842
Ημερ/νία: 19-10-2007
Συντεταγμένες: 38.31758,23.49828
Πηγή: ΦΕΚ 26/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων: dzach