Εγγραφή

datablog 1.0

Κατάληψη, Κορώνειας, Βοιωτίας

Κατάληψη, Κορώνειας, Βοιωτίας Θέση: Σάλτσα Αγίας Άννας Έκταση: 354,53 τ.µ.
Ημερ/νία: 5.10.2007
Συντεταγμένες: 38.26957,22.79908
Πηγή: ΦΕΚ 226/2008 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων: dzach