Εγγραφή

datablog 1.0

Πυρκαϊά, Τανάγρας, Βοιωτίας

Πυρκαϊά, Τανάγρας, Βοιωτίας Θέση: ΡΑΧΟΥΛΑ - ΤΣΙΓΜΑ - ΜΠΑΡΔΗ Ασωπίας Έκταση: 7266+13531+663842
Ημερ/νία: 19-10-2007
Συντεταγμένες: 38.31758,23.49828
Πηγή: ΦΕΚ 26/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων: dzach