Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Αιτωλοακαρνανίας

80 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αρακύνθου, Άµπλα Νταλιάνη Άνω Κερασόβου
Έκταση= 0,2155 στρ
Ημερ/νία= 5.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 551/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 279984,4262026
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Παλιόστενη Ρετσίνων
Έκταση= 0,592 στρ
Ημερ/νία= 2.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 551/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 275463,4255953
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Οινιάδων, Αγριλιά Λεσινίου
Έκταση= 2,475 στρ
Ημερ/νία= 2.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 551/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 259208,4258593
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Ινάχου, Θύαµος Θυάµου
Έκταση= 0,857 στεµ.
Ημερ/νία= 22.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 18/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Αστακού, Αγράµπελο Αγραµπέλων
Έκταση= 1.157,214 στρ.
Ημερ/νία= 24.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 34/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi, dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Θέρμου, Μαραθιάς Καλουδίου
Έκταση= 1,150 στρ.
Ημερ/νία= 6.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 33/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Κατσάς Αιτωλικού
Έκταση= 16.920 m2
Ημερ/νία= 20.7.2006
Πηγή= ΦΕΚ 47/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 267174,4255270 267204,4255389
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αντιρρίου, Γαϊδουρόλακα Μολυκρείου
Έκταση= 1.657 m2
Ημερ/νία= 31.7.2006
Πηγή= ΦΕΚ 48/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 305139,4248880 305120,4248857 305109,4248840 305119,4248831 305122,4248821 305157,4248826
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Ναυπάκτου, Καρυά η Αφάνες Βελβίνας
Έκταση= 1.697 m2
Ημερ/νία= 31.7.2006
Πηγή= ΦΕΚ 48/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αγρινίου, Λυκοράχια Αγρινίου
Έκταση= 4.824τ.μ.
Ημερ/νία= 13.7.2006
Πηγή= ΦΕΚ 45/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi, dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Παναιτωλικού, Πλοκοπάρι − Ρόγγια Σιτοµένων
Έκταση= 14,975 στρεµ.
Ημερ/νία= 9.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 46/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Βοειδολίβαδο Αγίου Ηλία− Αιτωλικού
Έκταση= 05 στρεµ.
Ημερ/νία= 15.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 52/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Μεγαβούνι Αγίου Ηλία− Αιτωλικού
Έκταση= 20 στρεµ.
Ημερ/νία= 15.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 52/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Μακρυνείας, Τριφυλλάκι Μεσάριστας
Έκταση= 250 στρεµ.
Ημερ/νία= 16.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 51/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Οινιάδων, Άγιος ∆ηµήτριος Λεσινίου
Έκταση= 30,820 στεµ.
Ημερ/νία= 18.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 52/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 257203,4260609
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Αναδασώσεις Χρυσοβεργίου
Έκταση= 02 στρεµ.
Ημερ/νία= 1.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 88/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αντιρρίου, ∆ιαόλη Άνω Πλατανίτη Μολυκρείου
Έκταση= 0,923 στρεµ.
Ημερ/νία= 25.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 88/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 305271,4248931 305260,4248932 305251,4248927 305240,4248920 305233,4248914 305232,4248925 305233,4248937 305233,4248941 305234,4248945 305235,4248949 305247,4248948 305255,4248947 305270,4248946 305279,4248944 305287,4248942
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αντιρρίου, Νεροµάνα Άνω πλατανίτη Αντιρρίου
Έκταση= 3,113 στρεµ.
Ημερ/νία= 29.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 88/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Μενιδίου, ΣΤΑΥΡΟΣ Θεριακησίου
Έκταση= 3,330 στρεµ.
Ημερ/νία= 12.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 89/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Παναιτωλικού, Παπά Αλώνι Αγίας Παρασκευής
Έκταση= 373,59 τ.µ.
Ημερ/νία= 7.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 89/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Βουλωµένη Χρυσοβεργίου
Έκταση= 0,700 στρεµ.
Ημερ/νία= 15.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 673/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Βανέϊκα Χρυσοβεργίου
Έκταση= 2 στρεµ.
Ημερ/νία= 15.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 673/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Χαλίκι Αιτωλικού
Έκταση= 74 στρεµ.
Ημερ/νία= 15.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 673/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Μπάνια Σταµνάς
Έκταση= 1,600 στρεµ.
Ημερ/νία= 15.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 666/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Κεφαλόβρυσο−Μούσουρα Αιτωλικού− Μουσούρων
Έκταση= 640 στρεµ.
Ημερ/νία= 12.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 673/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Νεκροταφείο Χρυσοβεργίου
Έκταση= 01 στρεµ.
Ημερ/νία= 3.8.2005
Πηγή= ΦΕΚ 138/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Καρβουνάκι Αστροβίτσας Αιτωλικού
Έκταση= 4,500 στρεµ.
Ημερ/νία= 4.1.2006
Πηγή= ΦΕΚ 138/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αγγελοκάστρου, Παλιοµπρέσιακος Κλεισορευµάτων
Έκταση= 0,445 στρεµ.
Ημερ/νία= 20.10.2005
Πηγή= ΦΕΚ 157/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 270315,4269073
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αντιρρίου, Λούζα Σταυρούλας ή Βαθύρεµα Μολυκρείου
Έκταση= 0,881 στρεµ.+0,681 στρεµ.,
Ημερ/νία= 9.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 138/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Θέρμου, Ρόγγια Α. Χρυσοβίτσας
Έκταση= 130 στρεµ.
Ημερ/νία= 20.10.2005
Πηγή= ΦΕΚ 157/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Ξηρέϊκα Αγ. Γεωργίου
Έκταση= 01 στρεµ.
Ημερ/νία= 5.12.2005
Πηγή= ΦΕΚ 143/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Οινιάδων, Κατσάς Κατοχής
Έκταση= 0,550 στρεµ.
Ημερ/νία= 14.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 138/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 259329,4255257
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Παραβόλας, Βατάκια Καλλιθέας
Έκταση= 70,30 στρεµ.
Ημερ/νία= 7.10.2005
Πηγή= ΦΕΚ 157/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Λυκόλακα Χρυσοβεργίου
Έκταση= 0,500 στρεµ.
Ημερ/νία= 10.11.2005
Πηγή= ΦΕΚ 165/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Φραγκουλέικα Φραγκουλέϊκων
Έκταση= 74,5 στρεµ.
Ημερ/νία= 3.11.2005
Πηγή= ΦΕΚ 166/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Σκουπιδότοπος Αιτωλικού
Έκταση= 9,100 στρεµ.
Ημερ/νία= 10.11.2005
Πηγή= ΦΕΚ 168/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Θέρμου, ∆οσούλα Κ. Χρυσοβίτσας
Έκταση= 18,10 στρεµ.
Ημερ/νία= 20.10.2005
Πηγή= ΦΕΚ 165/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Ναυπάκτου, Σφηκέϊκα Βλαχοµάνδρα
Έκταση= 51,694 στρεµ.
Ημερ/νία= 20.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 169/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Παραβόλας, Λακκούλες Παραβόλας
Έκταση= 2,885 στρεµ.
Ημερ/νία= 6.12.2005
Πηγή= ΦΕΚ 165/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Παραβόλας, Βελαώρα Πολιοκαρυάς
Έκταση= 0,715 στρεµ.
Ημερ/νία= 2.11.2005
Πηγή= ΦΕΚ 166/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Χάλκειας, Βαρκά Τρικόρφου
Έκταση= 7.225,04 τ.µ.
Ημερ/νία= 29.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 187/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Οινιάδων, ∆εντράκια ή Άνω Γιόλακας Γουριάς
Έκταση= 6,420 στρεµ.
Ημερ/νία= 18.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 220/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 262400,4261165
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Λίµπες Σταµνάς
Έκταση= 3,77222 στρεµ.
Ημερ/νία= 15.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 577/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Λίµπες Σταµνάς
Έκταση= 0,726 στρεµ.+4,827 στρεµ.
Ημερ/νία= 15.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 577/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Φραγκουλέϊκα Φραγκουλέϊκων
Έκταση= 110 στρεµ.
Ημερ/νία= 3.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 551/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Αγρινίου, Αγία Μαρίνα Καµαρούλας
Έκταση= 1,5 στρεµ.
Ημερ/νία= 14.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 525/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Υλοτομία, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Πράπα Μάλ Πέρδικας
Έκταση= 11.581 τ.µ.,
Ημερ/νία= 25.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 535/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Κοτρώνα Αιτωλικού
Έκταση= 140 στρεµ.
Ημερ/νία= 26.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 525/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Κοτρώνα Αιτωλικού
Έκταση= 04 στρεµ.
Ημερ/νία= 21.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 525/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Χαλίκι Χαλίκι Αιτωλικού
Έκταση= 4 στρεµ.
Ημερ/νία= 6.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 506/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Αρακύνθου, Σµυρτούλα Γραµµατικούς
Έκταση= 01 στρεµ.
Ημερ/νία= 2.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 547/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αστακού, ΧΑΡΧΑΛΙΑ Στρογγυλοβουνιου
Έκταση= 2,982 στρεµ.
Ημερ/νία= 21.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 530/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 254706,4269759
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Θεστιέων, Παλιοκόπρια Καινούριου
Έκταση= 3.626,96τ.μ.
Ημερ/νία= 19.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 532/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Ράχη Παππά Μουσούρων
Έκταση= 0,072 στρεµ.
Ημερ/νία= 1.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 547/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 273292,4259213
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Μακρυνείας, Μπεσιρέϊκα Γαβαλούς
Έκταση= 01 στρεµ.
Ημερ/νία= 2.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 547/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Οινιάδων, Άγιος Γεώργιος Μάστρου
Έκταση= 02 στρεµ.
Ημερ/νία= 21.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 526/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Μακρυνείας, Ανάληψη ∆αφνιά
Έκταση= 2,3956 στρεµ.
Ημερ/νία= 13.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 498/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 289410,4266572
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Παρακαμπυλίων, κεραίες Χούνης
Έκταση= 0,457 στρεµ.
Ημερ/νία= 30.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 498/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Αρακύνθου, Κοτρώνι Ματαράγκας
Έκταση= 03 στρεµ.
Ημερ/νία= 17.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 278/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Μακρυνείας, Αγία Τριάδα Α. Μακρυνούς
Έκταση= 16 στρεµ.
Ημερ/νία= 21.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 278/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Νεάπολης, Αγιος Αθανάσιος Ελαιοφύτου
Έκταση= 1,57406 στρεµ.
Ημερ/νία= 6.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 365/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Στράτου, Κούριζα Στράτου
Έκταση= 3,7915 στρεµ.
Ημερ/νία= 12.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 365/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Στράτου, Αµπελούλα Λεπενούς
Έκταση= 1.169,21τ.μ.
Ημερ/νία= 23.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 391/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αστακού, ΣΟΥΤΟ Παλαιοµάνινας
Έκταση= 1,460 στρεµ.
Ημερ/νία= 2.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 417/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 259458,4270932
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αστακού, ΣΟΥΤΟ Παλαιοµάνινας
Έκταση= 0,822 στρεµ.
Ημερ/νία= 2.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 417/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 259460,4271067
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑ Μουσούρων
Έκταση= 1,025 στρεµ.
Ημερ/νία= 2.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 418/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 274853,4258977
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Χάλκειας, ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ Περιθωρίου
Έκταση= 0,340 στρεµ.
Ημερ/νία= 3.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 417/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 287089,4250036
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, ΒΡΑΚΙ Φραγκουλέϊκων
Έκταση= 0,824 στρεµ.
Ημερ/νία= 3.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 473/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 271875,4265745 271838,4265716
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Λυκότρυπα Σταµνάς
Έκταση= 13,617 στρεµ.
Ημερ/νία= 30.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 473/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 264755,4268360
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Μπάνια Σταµνάς
Έκταση= 01 στρεµ.
Ημερ/νία= 6.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 471/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Μπάνια Σταµνάς
Έκταση= 6,700 στρεµ.
Ημερ/νία= 6.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 471/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αστακού, ΟΡΦΑΝΗ Παλαιοµάνινα
Έκταση= 3,856 στρεµ.
Ημερ/νία= 7.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 469/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 257560,4270328
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Νεάπολης, Αγ. Αθανάσιος Ελαιοφύτου
Έκταση= 3.535,74τ.μ.
Ημερ/νία= 3.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 473/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Οινιάδων, ΣΕΡΝΗ Λεσινίου
Έκταση= 4,920 στρεµ.
Ημερ/νία= 6.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 471/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 256591,4261000
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αιτωλοακαρνανίας, Παρακαμπυλίων, Παπαλιούρι Αγ. Παρασκευής
Έκταση= 0,902 στρεµ.
Ημερ/νία= 29.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 471/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Μαυροβρύση Μουσούρων
Έκταση= 482τ.μ.
Ημερ/νία= 3.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 45/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 274301,4259512 274276,4259529
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Αιτωλικού, Κατσάς− Άγιος Αθανάσιος Αιτωλικού
Έκταση= 1,670 στρεµ.
Ημερ/νία= 9.11.2005
Πηγή= ΦΕΚ 166/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 266969,4256744
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Μακρυνείας, Καστανούλα Μεσάριστας
Έκταση= 1,150 στρεµ.
Ημερ/νία= 26.10.2005
Πηγή= ΦΕΚ 165/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 288810,4261907
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Οινιάδων, Αϊµεράδια Γουριάς
Έκταση= 13,100 στρεµ.
Ημερ/νία= 19.10.2005
Πηγή= ΦΕΚ 166/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 262366,4260038
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αιτωλοακαρνανίας, Μακρυνείας, Πέτρες Αγίου Ανδρέα
Έκταση= 0,720 στρεµ
Ημερ/νία= 18.10.2005
Πηγή= ΦΕΚ 157/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 287556,4264147 287573,4264098
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi