Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Λευκάδος

15 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Λευκάδος, Απολλωνίων, Πλάκες Αθανίου
Έκταση= 1,598 στρ.
Ημερ/νία= 1998
Πηγή= ΦΕΚ 155/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Λευκάδος, Λευκάδος, Καστρί ή Χαράλαµπος Απόλπαινας
Έκταση= 6,473 στρ.
Ημερ/νία= 1998
Πηγή= ΦΕΚ 658/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Λευκάδος, Καλάμου, Παλιόµυλος Καλάµου
Έκταση= 14,643 στρ.
Ημερ/νία= 1998
Πηγή= ΦΕΚ 658/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Λευκάδος, Απολλωνίων, Μουτουλού Αθανίου
Έκταση= 5,899 στρ.
Ημερ/νία= 1998
Πηγή= ΦΕΚ 658/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Λευκάδος, Σφακιωτών, Λίµπα Καβάλου
Έκταση= 12,859 στρ.
Ημερ/νία= 1998
Πηγή= ΦΕΚ 86/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Λευκάδος, Απολλωνίων, Ασφερδουκλιάς Αθανίου
Έκταση= 14,689 στρ.
Ημερ/νία= 1998
Πηγή= ΦΕΚ 658/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Λευκάδος, Απολλωνίων, Πιθάρια Αθανίου
Έκταση= 5,242 στρ.
Ημερ/νία= 1998
Πηγή= ΦΕΚ 155/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Λευκάδος, Απολλωνίων, Μουτουλού Αθανίου
Έκταση= 2,142 στρ.
Ημερ/νία= 1998
Πηγή= ΦΕΚ 161/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Λευκάδος, Απολλωνίων, Ξεράκι ή Σπασµένο Λάκωµα Αθανίου
Έκταση= 1,786 στρ.
Ημερ/νία= 1998
Πηγή= ΦΕΚ 595/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Λευκάδος, Απολλωνίων, Μαρινάτα Αθανίου
Έκταση= 2,104 στρ.
Ημερ/νία= 1998
Πηγή= ΦΕΚ 595/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Λευκάδος, Απολλωνίων, Πόρτο Κατσίκι Αθανίου
Έκταση= 1,118 στρ.
Ημερ/νία= 1998
Πηγή= ΦΕΚ 595/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Λευκάδος, Ελλομένου, Βλυχού Ελλοµένου
Έκταση= 0,972 στρ.
Ημερ/νία= 14.2.2006
Πηγή= ΦΕΚ 539/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Λευκάδος, Απολλωνίων, Μουτουλού Αθανίου
Έκταση= 16,311 στρ.
Ημερ/νία= 1998
Πηγή= ΦΕΚ 489/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Λευκάδος, Απολλωνίων, Βλασταράς Μαραντοχωρίου
Έκταση= 2,852 στρ.
Ημερ/νία= 1998
Πηγή= ΦΕΚ 290/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Λευκάδος, Απολλωνίων, Εγκρεµνοί Αθανίου
Έκταση= 0,830 στρ.
Ημερ/νία= 1998
Πηγή= ΦΕΚ 290/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi