Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Αρτης

6 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Αρτης, Ξηροβουνίου, Πετρορράχη και Οράον Παντανάσσης και Αµµοτόπου
Έκταση= 682.000,000 τ.µ.
Ημερ/νία= 5.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 559/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Αρτης, Ξηροβουνίου, Κάστρο και Βουνό Αµµοτόπου
Έκταση= 152.260,00τ.µ.
Ημερ/νία= 5.10. 2007
Πηγή= ΦΕΚ 559/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Αρτης, Ξηροβουνίου, Βράχια Παντανάσσης, Καµπής
Έκταση= 287.040,00τ.µ.
Ημερ/νία= 5.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 559/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1
231638,4347953 231939,4348008 231812,4347856 231843,4347055 231481,4346994 231517,4347658 231528,4347728 231547,4347783 231559,4347864 231566,4347891 231590,4347931 231609,4347952

#Τμήμα 2
231485,4347975 231619,4347966 231592,4347945 231568,4347910 231551,4347855 231539,4347786 231528,4347754 231528,4347691

Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Αρτης, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Παλαιοχωράκι Γ. Καραϊσκάκη
Έκταση= 59.160,00τ.µ.
Ημερ/νία= 21.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 522/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 251725,4338681 251681,4338675 251645,4338647 251642,4338517 251686,4338536 251708,4338545 251718,4338522 251741,4338524 251736,4338547 251755,4338547 251755,4338554 251766,4338549 251776,4338531 251776,4338523 251788,4338439 251795,4338426 251814,4338428 251816,4338441 251801,4338453 251803,4338500 251786,4338516 251787,4338522 251798,4338520 251798,4338542 251785,4338579 251801,4338583 251845,4338520 251893,4338528 251872,4338573 251881,4338577 251903,4338565 251972,4338595 252004,4338593 252018,4338605 251989,4338628 252025,4338659 252035,4338646 252091,4338698 251781,4338729 251726,4338715
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Αρτης, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κάµπος Σκουληκαριάς
Έκταση= 60.150,00τ.µ.
Ημερ/νία= 21.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 522/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 266689,4336188
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Αρτης, Θεοδωριάνων, Αλµάκι Θεοδωριάνων
Έκταση= 52.550,00τ.µ.
Ημερ/νία= 21.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 522/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1
257639,4369805 257646,4369803 257655,4369801 257681,4369813 257723,4369825 257764,4369826 257818,4369834 257828,4369933 257850,4369993 257844,4370010 257812,4370013 257777,4370027 257716,4370006 257656,4369977 257610,4369920 257600,4369907

#Τμήμα 2
257755,4369743 257755,4369739 257749,4369731 257723,4369716 257699,4369704 257685,4369701 257674,4369695 257783,4369670 257841,4369699 257868,4369715 257900,4369728 257941,4369757 257938,4369763 257921,4369757 257907,4369755 257881,4369747 257867,4369746 257811,4369739 257762,4369739

#Τμήμα 3
257641,4369799 257646,4369797 257666,4369792 257681,4369785 257720,4369761 257736,4369749 257740,4369744 257740,4369743 257741,4369741 257740,4369739 257738,4369737 257734,4369734 257713,4369726 257691,4369714 257675,4369707 257664,4369703 257656,4369782 257645,4369790

Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi