Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Χανίων

76 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Χανίων, Καντάνου, Φαράγγι Καντάνου
Έκταση= 7.130 τ.µ.
Ημερ/νία= 29.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 692/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= 476842,3911280 476873,3911252 476933,3911221 476944,3911217 476967,3911170 476891,3911181 476809,3911246
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Χανίων, Μουσούρων, Κεφάλες Σκινές
Έκταση= 5.900 τ.µ.
Ημερ/νία= 27.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 208/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 492141,3921631 492131,3921616 492102,3921638 492094,3921630 492168,3921519 492212,3921587
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Χανίων, Μουσούρων, Φασάς Βατολάκκου
Έκταση= 700 τ.µ.
Ημερ/νία= 16.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 229/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 488903,3920640 488856,3920642 488856,3920657 488904,3920654
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Ανατολικού Σελίνου, Νταµάρι Επαναχωρίου
Έκταση= 7000
Ημερ/νία= 9.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 558/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 486273,3911785 486301,3911773 486296,3911538 486262,3911560
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Χανίων, Μυθήμνης, Λιριδιανά Μεσονήσι
Έκταση= 1.000 τ.µ.
Ημερ/νία= 26.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 245/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 475052,3927256 475080,3927259 475093,3927263 475113,3927266 475112,3927247 475055,3927240
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Ανατολικού Σελίνου, κτηµατικής Περιφέρειας Καµάρια
Έκταση= 30στρ.
Ημερ/νία= 3.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 337/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 481449,3903315 481634,3903312 481682,3903444 481741,3903425 481678,3903221 481643,3903190 481602,3903183 481445,3903297
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Χανίων, Βάμου, Αγ. Αντώνιος Τσιβαράς
Έκταση= 6.600,00τ.μ.
Ημερ/νία= 2.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 325/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 516575,3921097 516548,3921108 516557,3921091 516516,3921091 516530,3921072 516501,3921070 516441,3921039 516423,3920985 516518,3921024 516573,3921077
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Χανίων, Βάμου, Αγ. Αντώνιος Τσιβαράς
Έκταση= 6.600,00τ.μ.
Ημερ/νία= 2.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 362/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 516575,3921097 516548,3921108 516557,3921091 516516,3921091 516530,3921072 516501,3921070 516441,3921039 516423,3920985 516518,3921024 516573,3921077
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Πελεκάνου, Νταµάρι Επαναχωρίου
Έκταση= 7στρ.
Ημερ/νία= 6.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 362/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= 486273,3911785 486301,3911773 486296,3911538 486262,3911560
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Χανίων, Κρυονερίδας, Χαλέπα Φιλίππου
Έκταση= 3.840,00τ.μ.
Ημερ/νία= 24.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 393/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 517879,3912465 517928,3912476 517952,3912463 517982,3912401 517941,3912404
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Βάμου, Λαγγός Αγ. Σπυρίδωνας Γαβαλοχώρι
Έκταση= 215,00τ.μ.
Ημερ/νία= 31.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 414/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 519236,3919224 519242,3919237 519271,3919241 519271,3919237 519246,3919231 519241,3919223
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Μουσούρων, Μαρακιανά Νέων Ρουμάτων
Έκταση= 1500τ.μ.
Ημερ/νία= 5-2-2007
Πηγή= ΦΕΚ 86/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Ακρωτηρίου, Κακά Ρυάκια Χωραφακίων
Έκταση= 4.140,63τ.µ.
Ημερ/νία= 20.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 2/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Χανίων, Μουσούρων, Σώπατα και Φασά Σκινέ
Έκταση= 169,640στρ.
Ημερ/νία= 25.10.2006
Πηγή= ΦΕΚ 5/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χανίων, Ιναχωρίου, κτηµατική περιφέρεια του χωριού Αλιγοί Ιναχωρίου
Έκταση= 37στρ.
Ημερ/νία= 10.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 40/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi, dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χανίων, Μουσούρων, Ζούρβα Μουσούρων
Έκταση= 17στρ.
Ημερ/νία= 20.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 2/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Χανίων, Ασή Γωνιάς, Λεπίδες Ασή Γωνιάς
Έκταση= 10.300,00τ.μ.
Ημερ/νία= 8.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 114/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 527001,3903261 526989,3903289 527019,3903316 527067,3903342 527140,3903254
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χανίων, Κεραμιών, Γέρο−Λάκκος Κεραµειών
Έκταση= 213 στρ.
Ημερ/νία= 7.4.2006
Πηγή= ΦΕΚ 114/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Χανίων, Μουσούρων, Πλατάνι του χωριού Σέµπρωνας Μουσούρων
Έκταση= 7.200 τ.µ.
Ημερ/νία= 6.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 114/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 484791,3916286 484847,3916292 484904,3916209 484940,3916250 484909,3916194 484858,3916254 484793,3916250
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Καντάνου, Κακοδικίου και Στράτων Καντάνου και Ανατολικού Σελίνου
Έκταση= 668 στρ.
Ημερ/νία= 29.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 689/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= 475226,3905769 475286,3905776 475299,3905677 475224,3905673 475116,3905575 475116,3905484 475008,3905396 475161,3905412 475203,3905333 475079,3905320 475077,3905343 474977,3905341 475011,3905284 474988,3905204 474957,3905213 474959,3905243 474974,3905272 474945,3905279 474912,3905302 474879,3905272 474905,3905209 474915,3905162 474918,3905112 474856,3905123 474850,3905174 474820,3905223 474761,3905174 474747,3905091 474703,3905039 474583,3904832 474689,3904438 474722,3904494 474754,3904625 474863,3904652 474890,3904650 474955,3904710 475018,3904834 474998,3904994 475100,3905074 475132,3905072 475186,3905027 475248,3905065 475264,3905031 475231,3904982 475145,3904963 475110,3904840 475107,3904804 475169,3904785 475207,3904828 475267,3904828 475337,3904793 475364,3904826 475349,3905074 475477,3905203 475380,3905231 475338,3905305 475378,3905361 475370,3905415 475457,3905449 475533,3905497 475676,3905458 475733,3905560 475669,3905598 475653,3905665 475660,3905712 475747,3905729 475710,3905786 475636,3905745 475511,3905760 475432,3905710 475402,3905788 475437,3905851 475526,3905840 475601,3906125 475613,3906146 475620,3906156 475612,3906175 475582,3906199 475573,3906206 475602,3906265 475476,3906264 475370,3906263 475233,3906236 475258,3906057 475235,3905946

#Τμήμα1(εξαιρείται)
475202,3905389 475253,3905418 475297,3905393 475318,3905395 475271,3905350 475249,3905338 475210,3905359 475202,3905389

#Τμήμα2(εξαιρείται)
474771,3904959 474832,3904986 474865,3904884 474790,3904879 474771,3904959

#Τμήμα3(εξαιρείται)
474655,3904763 474762,3904829 474785,3904777 474664,3904730 474655,3904763

#Τμήμα4(εξαιρείται)
474845,3904850 474881,3904861 474922,3904812 474881,3904798 474845,3904850

Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Χανίων, Ακρωτηρίου, Ξερόκαµπος Ακρωτηρίου
Έκταση= 1.600τ.µ.
Ημερ/νία= 1.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 2/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 509916,3934988 509872,3934957 509877,3934929 509933,3934966
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Χανίων, Ακρωτηρίου, Ξερόκαµπος Ακρωτηρίου
Έκταση= 1.600 τ.µ.
Ημερ/νία= 1.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 2/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= 509916,3934988 509872,3934957 509877,3934929 509933,3934966
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Μουσούρων, - Πρασσέ
Έκταση= 17 στρ.
Ημερ/νία= 4.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 2/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες= 486102,3914794 486086,3914776 486031,3914836
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Χανίων, Κρυονερίδας, Ζωνερά Νίππους
Έκταση= 346,87 τ.µ.
Ημερ/νία= 16.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 81/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 516577,3914753 516596,3914760 516596,3914769 516571,3914753
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi, dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Ανατολικού Σελίνου, χωριά Λουκιανά, Τσαγκαριάκος, Σκάφη, και Λιβάδα Καµπανού
Έκταση= 474,5 στρ.
Ημερ/νία= 30.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 665/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= #Τμήμα1
479813,3909652 479837,3909637 479856,3909627 479875,3909618 479903,3909603 479991,3909557 480015,3909552 480007,3909499 479972,3909477 479929,3909355 479892,3909335 479845,3909281

#Τμήμα2
480589,3909501 480578,3909438 480564,3909364 480572,3909339 480622,3909355 480659,3909375 480665,3909406 480666,3909431 480642,3909436 480625,3909470 480627,3909490

#Τμήμα3
479967,3908970 480060,3908927 480125,3908907 480170,3908906 480221,3908934 480225,3908984 480196,3909086 480078,3909125 480000,3909082 479930,3909072 479914,3909045 479946,3909000

#Τμήμα4
480349,3908085 480306,3908035 480260,3908027 480204,3908023 480115,3907990 480107,3907967 480105,3907937 480124,3907911 480148,3907871 480167,3907810 480194,3907767 480200,3907755

#Τμήμα5
480745,3907748 480768,3907691 480795,3907685 480762,3907645 480742,3907609 480681,3907571 480653,3907559 480632,3907541 480597,3907525 480603,3907504 480645,3907511 480661,3907538

#Τμήμα6
480898,3907459 480847,3907447 480808,3907417 480798,3907402 480777,3907387 480767,3907383 480779,3907375 480809,3907394 480826,3907412 480850,3907425 480879,3907430 480909,3907432

#Τμήμα7α
479536,3907030 479579,3907029 479629,3907006 479728,3906945 479834,3906910 479911,3906869 480125,3906800 480177,3906752 480156,3906657 480195,3906580 480230,3906552 480327,3906412

#Τμήμα7β
479536,3907030 479589,3906970 479670,3906900 479684,3906887 479708,3906842 479702,3906813 479692,3906815 479657,3906815 479650,3906816 479626,3906844 479601,3906885 479570,3906913 479522,3906999

#Τμήμα8α
479924,3907697 479980,3907676 479956,3907635 479891,3907561 479847,3907576 479747,3907538 479762,3907581 479813,3907648 479848,3907685

#Τμήμα8β
479891,3907561 479939,3907541 480000,3907540 480082,3907481 480017,3907436 479947,3907465 479875,3907518 479830,3907530 479735,3907501 479729,3907420 479654,3907329 479591,3907305

Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Γεωργιουπόλεως, - Εξώπολη
Έκταση= 94.905 τ.µ.+65.905 τ. µ.
Ημερ/νία= 18.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 667/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες= #ΤμήμαΑ
521977,3915346 521900,3915125 522008,3915241 522319,3914958 522460,3915125 522104,3915302 522137,3915359 522148,3915416

#ΤμήμαΒ
522409,3915646 522140,3915657 522008,3915722 521796,3915812 521727,3915755 521989,3915607 522067,3915603

Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χανίων, Ιναχωρίου, - Αλιγοί
Έκταση= 7 στρ.
Ημερ/νία= 29.4.2005
Πηγή= ΦΕΚ 657/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χανίων, Ιναχωρίου, - Βλάτος
Έκταση= 12.600 τ.μ.
Ημερ/νία= 9.4.2005
Πηγή= ΦΕΚ 657/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χανίων, Μουσούρων, - Ζούρβας και Λάκκων
Έκταση= 1200 στρ.
Ημερ/νία= 28.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 667/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Χανίων, Νέας Κυδωνίας, Μπουτσουνάρι Άνω Σταλού
Έκταση= 5.304,30 τ. µ.
Ημερ/νία= 27.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 665/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Κολυμβαρίου, Χαβαδιανά Ροδωπού
Έκταση= 1.039 τ.µ.
Ημερ/νία= 25.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 130/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Χανίων, Καντάνου, Αναβος Καντάνου
Έκταση= 1.000 τ. µ.
Ημερ/νία= 23.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 149/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Πλατανιά, Μαρακιανά − Καρβουνόλακκος Νέων Ρουµάτων
Έκταση= 20.692 τ.µ.
Ημερ/νία= 16.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 143/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χανίων, Ιναχωρίου, Άγιος ∆ίκαιος Έλος
Έκταση= 30 στρ.
Ημερ/νία= 9.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 170/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Κισσάμου, Ταµπαριανά Λουσακιών
Έκταση= 14.500 τ.µ.
Ημερ/νία= 20.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 170/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Χανίων, Βάμου, Λαγγός Βάµου
Έκταση= 807,00 τ. µ.
Ημερ/νία= 14.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 163/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 517294,3919426 517303,3919446 517321,3919462 517338,3919434
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χανίων, Μουσούρων, Φώκιες Λάκκοι
Έκταση= 6.900 τ.µ.
Ημερ/νία= 28.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 170/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χανίων, Καντάνου, - Ψαριανά
Έκταση= 8 στρ.
Ημερ/νία= 20.4.2005
Πηγή= ΦΕΚ 646/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χανίων, Καντάνου, - Βαµβακάδου
Έκταση= 1.000 τ.µ.
Ημερ/νία= 22.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 199/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Γαύδου, Φώκιες Σαρακίνικο
Έκταση= 200τ.µ.
Ημερ/νία= 2.6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 603/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Ιναχωρίου, Αβοραθιάς περιοχής Θρυµπόκαµπου Χρυσοσκαλίτισσας
Έκταση= 1.659,15 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 605/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Ιναχωρίου, Μύλοι Βλάτους
Έκταση= 5.916 τ.µ.
Ημερ/νία= 11.7.2006
Πηγή= ΦΕΚ 605/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Ιναχωρίου, Πλαγιά Κάµπου
Έκταση= 8.760 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 605/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Ιναχωρίου, Πλαγιά Κάµπου
Έκταση= 1.000 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 605/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Ιναχωρίου, Αβοραθιάς περιοχής Θρυµπόκαµπου Χρυσοσκαλίτισσας
Έκταση= 7.619,43 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 603/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χανίων, Καντάνου, - Ψαριανά
Έκταση= 38 στρ.
Ημερ/νία= 30.7.2005
Πηγή= ΦΕΚ 603/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Κολυμβαρίου, Χαλέπα Βασιλόπουλου
Έκταση= 30 στρ.
Ημερ/νία= 9.6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 603/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Γαύδου, Φωκιές Σαρακίνικου
Έκταση= 100 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 646/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Πλατανιά, Κατσές Ρυάκι Λίµνη
Έκταση= 11900,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 148/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi, dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χανίων, Ανατολικού Σελίνου, - Σούγιας
Έκταση= 5.500 τ.µ.
Ημερ/νία= 20.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 217/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χανίων, Κρυονερίδας, - Χάµπαθα
Έκταση= 17.000 τ.µ.
Ημερ/νία= 28.2.2006
Πηγή= ΦΕΚ 217/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Χανίων, Γεωργιουπόλεως, Τραβάδα Γεωργιούπολης
Έκταση= 1600,00τ.µ.
Ημερ/νία= 1.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 229/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 524112,3911971 524109,3912010 524135,3912003 524161,3911983 524165,3911941 524185,3911986 524188,3912006 524208,3911998 524222,3911978
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χανίων, Αρμένων, - Ραµνή
Έκταση= 20 στρ.
Ημερ/νία= 7.4.2006
Πηγή= ΦΕΚ 539/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Αρμένων, Φρούριο Κουλές Νιο Χωριό
Έκταση= 20.000,00τ.µ.
Ημερ/νία= 8.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 514/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= 512474,3918894 512475,3918782 512391,3918686 512341,3918800 512401,3918925
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Αμμοληψία, Χανίων, Κρυονερίδας, Λαγγός Φονέ
Έκταση= 10.000 τ.µ.
Ημερ/νία= 19.7.2006
Πηγή= ΦΕΚ 539/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Κρυονερίδας, Λαγγός Φονέ και Αλίκαµπος
Έκταση= 13.140 τ.µ.
Ημερ/νία= 19.4.2006
Πηγή= ΦΕΚ 539/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χανίων, Μουσούρων, Βούβα− Σκηνέ Μουσούρων
Έκταση= 50 στρ.
Ημερ/νία= 1.7.2005
Πηγή= ΦΕΚ 541/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Μουσούρων, Πατέλες Ορθούνι
Έκταση= 120.940,60 τ.μ.
Ημερ/νία= 11.11.2005
Πηγή= ΦΕΚ 541/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Ακρωτηρίου, Πλατύ Πυθάρι
Έκταση= 3.034,114τ.µ.
Ημερ/νία= 29.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 266/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Ακρωτηρίου, Αγρουλιδοκέφαλο Κουνουπιδιανά
Έκταση= 13.743,46 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.10.2006
Πηγή= ΦΕΚ 386/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Χανίων, Ακρωτηρίου, Καµένο Αλώνι Χορδακίου
Έκταση= 2.687,5 τ.µ.
Ημερ/νία= 8.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 410/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Καντάνου, - Βαµβακάδου
Έκταση= 4 στρ.
Ημερ/νία= 19.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 422/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 477504,3906667 477436,3906647 477428,3906691 477480,3906738 477504,3906667
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Καντάνου, Ερικιάς Οικισµού Λιτσαρδιανών Κακοδικίου
Έκταση= 7.033,47τ.µ.
Ημερ/νία= 21.7.2006
Πηγή= ΦΕΚ 447/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Ακρωτηρίου, Κέραµος Καµπάνι
Έκταση= 3.163,80 τ.µ.
Ημερ/νία= 27.6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 419/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Χανίων, Ακρωτηρίου, Καψαλάκια Χορδακίου
Έκταση= 86.787 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 420/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Κατάληψη, Χανίων, Ακρωτηρίου, Λαγκαδάκι Χωραφάκια
Έκταση= 3.707,75 τ.µ.
Ημερ/νία= 8.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 447/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χανίων, Καντάνου, - Κοπετοί
Έκταση= 65 στρ.
Ημερ/νία= 7.4.2006
Πηγή= ΦΕΚ 414/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χανίων, Κεραμιών, - Γέρο−Λάκκος
Έκταση= 180στρ.
Ημερ/νία= 7.4.2006
Πηγή= ΦΕΚ 420/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Χανίων, Κρυονερίδας, Αγ. Ιωάννης Νίππος
Έκταση= 1.000,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 6.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 419/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες= 516020,3915145 516062,3915138 516069,3915103 516099,3915120 516122,3915156 516125,3915153 516101, 3915111 516066,3915094 516056,3915133 516008,3915135 516020,3915145
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Μουσούρων, Βούβα Σκορδαλού
Έκταση= 700 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.4.2005
Πηγή= ΦΕΚ 419/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Χανίων, Πελεκάνου, Άσπρος Πόρος Κουντούρας
Έκταση= 1.402 τ.µ.
Ημερ/νία= 19.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 422/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 466030,3898573 466031,3898561 466051,3898541 466069,3898517 466079,3898517 466076,3898524 466078,3898545 466073,3898562
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χανίων, Πλατανιά, Λίµνη Ντερές
Έκταση= 1890 τ.µ.
Ημερ/νία= 26.4.2006
Πηγή= ΦΕΚ 424/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Χανίων, Σφακίων, Τουρκόλακκος− Καηµένο Λακκούδι Κράπη
Έκταση= 19.000,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 6.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 420/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 517541,3906851 517448,3906881 517478,3906780 517576,3906717 517578,3906715 517491,3906604 517535,3906568 517555,3906592 517598,3906622 517658,3906643 517658,3906652 517586,3906641 517577,3906776
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χανίων, Βάμου, Πάνω χαλεπά Ντουλιανών
Έκταση= 1.150τ.µ.
Ημερ/νία= 15.6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 452/2007 τεύχ. 4 σελ. 11
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Χανίων, Χανίων, Προφήτης Ηλίας Χανίων
Έκταση= 72,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 6.7.2006
Πηγή= ΦΕΚ 420/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χανίων, Ιναχωρίου, Κούµαρος Άνω Στροβλές
Έκταση= 3,7 τ.µ.
Ημερ/νία= 9.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 375/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= 468898,3913254 468950,3913289 468974,3913319 468974,3913353 468951,3913336 468932,3913329 468929,3913316 468888,3913287
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi