Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Τρικάλων

6 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Τρικάλων, Αιθήκων, Τρία Έλατα Ελάτης
Έκταση= 36,288 στρ.
Ημερ/νία= 25.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 606/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Τρικάλων, Χασίων, Τσούµα Κουγκουράγια Αγιοφύλλου
Έκταση= 291, 095 στρ.
Ημερ/νία= 26.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 558/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Τρικάλων, Χασίων, Άγιος Αθανάσιος Αγιοφύλλου
Έκταση= 5,807 στρεµ.
Ημερ/νία= 26.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 557/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες= 291996,4414401 291988,4414371 291968,4414323 291980,4414286 292007,4414299 292034,4414320 292054,4414382
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Τρικάλων, Χασίων, Αγ. Αθανάσιος Κακοπλευρίου
Έκταση= 18,423 στρεµ.
Ημερ/νία= 14.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 690/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= #Τμήμα Α
281425,4412548 281359,4412546 281316,4412653 281338,4412708 281387,4412608 281420,4412597 281432,4412554 281423,4412557

#Τμήμα Β
281072,4412920 281107,4412897 281134,4412906 281136,4412840 281119,4412793 281169,4412826 281188,4412857 281208,4412899 281125,4412983

Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Τρικάλων, Καλαμπάκας, Νεράιδα − Τσούρη Μεγάλης Κερασιάς
Έκταση= 5,563 στρεµ.
Ημερ/νία= 29.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 659/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες= 284369,4403429 284388,4403446 284380,4403459 284385,4403488 284438,4403521 284492,4403519 284492,4403487 284487,4403473 284436,4403459 284410,4403451
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Τρικάλων, Καλαμπάκας, Κουλουβάλτης Ν. Ζωής
Έκταση= 20,09 στρεµ.
Ημερ/νία= 18.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 557/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες= 306204,4398996 306213,4398963 306249,4398962 306306,4398984 306337,4398965 306345,4398953 306392,4398955 306393,4398969 306390,4398978 306364,4398979 306362,4399001 306380,4399012 306394,4399008 306426,4399013 306522,4398934 306542,4398920 306553,4398931 306535,4398962 306498,4399019 306481,4399030 306430,4399040 306416,4399043 306350,4399039 306301,4399063 306280,4399053 306220,4399018 306204,4398996
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi