Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Ημαθίας

6 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Ημαθίας, Δοβρά, Μπασκαντέρ Τριλόφου
Έκταση= 13,473στρ.+9,243στρ.+9,391 στρ.
Ημερ/νία= 22.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 1/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Ημαθίας, Νάουσας, Βέρβερα Νάουσας
Έκταση= 0,973στρ.+0,487στρ.+2,043στρ.
Ημερ/νία= 1.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 545/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Ημαθίας, Νάουσας, Καρούτια Νάουσας
Έκταση= 285,949 στρ.
Ημερ/νία= 1.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 541/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ημαθίας, Μελίκης, Ρέµα Σφήνιτσας Αγκαθιάς
Έκταση= 1,206 στρ.
Ημερ/νία= 5.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 323/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 371133,4490009 371135,4489995 371126,4489957 371100,4489960 371098,4489972 371104,4489987 371118,4489999
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ημαθίας, Νάουσας, Άγιος Τρύφων Στενηµάχου
Έκταση= 5,989 στρ.
Ημερ/νία= 25.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 460/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 341283,4495927 341296,4495934 341334,4495921 341349,4495908 341357,4495887 341327,4495867 341330,4495850 341305,4495832 341286,4495831 341273,4495852 341260,4495868 341265,4495889 341291,4495909
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ημαθίας, Βεργίνας, Πλατανάκια Παλατιτσίων
Έκταση= 14,497 στρ.
Ημερ/νία= 3.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 493/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 360968,4479551 360996,4479535 361067,4479462 361110,4479425 361017,4479415 360942,4479427 360914,4479438 360922,4479487 360968,4479551
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi