Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Καβάλας

7 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Καβάλας, Ελευθερούπολης, Σταυρός Αντιφιλίππων
Έκταση= 15,0 στρεµ.
Ημερ/νία= 6.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 537/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες= 517990,4533881 518072,4533790 517919,4533710 517664,4533771
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Καβάλας, Πιερέων, Αγ. Μαρίνα Μεσορόπης
Έκταση= 1,5 στρεµ.
Ημερ/νία= 3.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 25/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= 506391,4522320 506403,4522335 506388,4522350 506372,4522338 506364,4522347 506377,4522355 506364,4522367 506344,4522344 506352,4522325 506370,4522319
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Καβάλας, Ορεινού, Ρέµα Χαλικόρεµα ∆ιποτάµου
Έκταση= 3,00 στρεµ.
Ημερ/νία= 7.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 86/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 548549,4550079 548609,4550073 548632,4550080 548609,4550114 548589,4550136 548562,4550113
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Καβάλας, Ελευθερούπολης, Αγιασµα Ελευθερούπολης
Έκταση= 95,0 στρεµ
Ημερ/νία= 16.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 571/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 520809,4529253 520785,4529272 520769,4529286 520710,4529314 520641,4529336 520563,4529426 520576,4529497 520628,4529586 520685,4529624 520737,4529623 520802,4529594 520824,4529559 520840,4529522 520854,4529480 520895,4529480 520957,4529462 520989,4529445 521007,4529423 521010,4529417 521002,4529411 520994,4529403 520988,4529398 520966,4529377 520938,4529349 520909,4529319 520909,4529319 520855,4529283 520854,4529283
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Καβάλας, Ελευθερούπολης, ∆ύο Βρύσες Ακροβουνίου
Έκταση= 9,0 στρεµ.
Ημερ/νία= 6.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 517/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 518256,4526743 518231,4526763 518205,4526698 518207,4526605 518229,4526573 518287,4526648 518263,4526641
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Καβάλας, Ελευθερών, Μαυρόπετρα Ν. Περάµου
Έκταση= 6,5 στρεµ.
Ημερ/νία= 7.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 434/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 523365,4518012 523337,4517998 523326,4518007 523289,4518000 523278,4517997 523246,4518001 523219,4518017 523197,4518033 523270,4518067 523307,4518035 523317,4518033 523336,4518052 523343,4518046 523338,4518041 523359,4518021
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Καβάλας, Ορεινού, Βρύσες Κεχροκάµπου
Έκταση= 6,4 στρεµ.
Ημερ/νία= 13.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 434/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 552641,4554218
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi