Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Μεσσηνίας

114 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Νέδουσας, Καστανιές, Πάνω Μεριά, Κοκαλιάρα, Αγ. Βαρβάρα, Μαύρα Νερά, Καρυά Νέδουσας
Έκταση= 274,00 στρ
Ημερ/νία= 9.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 676/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Παπαφλέσσα, Καστανιές, Πάνω Μεριά, Κοκαλιάρα, Αγ. Βαρβάρα, Μαύρα Νερά, Καρυά Μανιακίου, Μεταµόρφωσης, Παπαφλέσσα, Βλαχόπουλου,Μεταξάδας, Φλεσσιάδας, Χώρας, Βλάση και Κουρτακίου
Έκταση= 9.000,00 στρ
Ημερ/νία= 25.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 676/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Καλαμάτας, Μαύρα Λιθάρια, Πετρόστρουγκες, Κορφοβούνι, Γραµµένη Πέτρα, Σπαρτόραχη, Λεπενού,Μαχαλάς, Αλαγονία, Πηγές, Σκουρόλακκα, Πόροβα,Πρ. Ηλίας, Αγ. Βασίλειος, Κατούνες, Σταυρωτό ∆ενδρί, Μαντρέας, Ιµποβός, Λαδά, Καρβέλι, Ι.Μ. Σιδηρόπορτας, ∆ενδρούλια, Κάτω Καρβέλι, Μενινά, Ελαιοχώρι, Ι.Μ. ∆ήµιοβας, Πελενίτσα, Αράχοβα, Πλατανάκι,Τρία Πευκούλια, Ζέκια, ∆ενδρά, Πηγάδια, Ρέµα Ριντόµου, Κρύα Βρύση, Τραγοβούνι, Μαυροβούνια, Κοντοβούνια, Κεφαλόβρυσο, Κατασκηνώσεις Αγ. Μαρίνας Αλαγονίας, Πηγών, Αρτεµισίας, Λαδά, Καρβελίου, Ελαιοχωρίου, Καλαµάτας,Πηγαδιών, Αλτοµυρών, Κέντρου
Έκταση= 72.076,00 στρ
Ημερ/νία= 23.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 649/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Αβίας, Κότσα Σωτηριανίκων
Έκταση= 11,340 στρεµ.
Ημερ/νία= 15.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 710/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Καλαμάτας, Σύβαρτος Άνω Βέργας Βέργας
Έκταση= 6,750 στρεµ.
Ημερ/νία= 23.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 710/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Καλαμάτας, Μουντζούρης Προσηλίου
Έκταση= 3,700 στρ.
Ημερ/νία= 4.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 710/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 340871,4086791 340871,4086795 340863,4086811 340849,4086833 340806,4086844 340793,4086825 340794,4086775
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Πύλου, Ραχούλες Αµπελοκήπων
Έκταση= 903,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 27.7.2006
Πηγή= ΦΕΚ 45/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Αβίας, Πέντε Αλώνια Κέντρου
Έκταση= 3.350,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 28.3.2006
Πηγή= ΦΕΚ 58/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 345854,4093578 345875,4093606 345873,4093636 345829,4093660 345826,4093624 345807,4093578
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Γαργαλιάνων, Βόιβοντα Λεύκης
Έκταση= 4.805,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 7.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 51/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Αβίας, Πλεύρη Σταυροπηγίου
Έκταση= 2.583,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 6.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 71/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Αβίας, Σντίνια Κέντρου
Έκταση= 4.925,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 22.3.2006
Πηγή= ΦΕΚ 76/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες= 345051,4092369 344986,4092315 345009,4092307 345048,4092283 345087,4092310 345089,4092352 345076,4092354 345062,4092362
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Λεύκτρου, ∆ενδρά Προαστίου
Έκταση= 5.304,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 6.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 77/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 345082,4080490 345032,4080514 345026,4080514 345028,4080501 345031,4080500 345045,4080440 345053,4080425 345056,4080413 345074,4080394 345084,4080395 345111,4080420 345108,4080437 345112,4080457 345083,4080451
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Ιθώμης, Ρίζα Κεφαλινού
Έκταση= 2.821,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 3.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 85/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Λεύκτρου, Κοτρώνι Καρδαµύλης
Έκταση= 231.00 τ.µ.
Ημερ/νία= 3.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 85/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 343051,4082925 343066,4082934 343076,4082930 343078,4082925 343074,4082923 343067,4082922 343063,4082919 343057,4082920 343052,4082923
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Αβίας, Λίβιτσο ∆ολών
Έκταση= 1.420,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 26.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 110/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 335103,4090232 335112,4090232 335133,4090235 335157,4090233 335171,4090229 335182,4090217 335160,4090214 335144,4090211 335130,4090201
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Κορώνης, Ασφακόραχη Λειβαδακίων
Έκταση= 3.100,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 25.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 110/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 313468,4072681 313439,4072638 313429,4072611 313393,4072622 313402,4072645 313424,4072667 313429,4072711
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Κορώνης, Τσαπέλια ή Μπακοδήµα Χρυσοκελλαριάς
Έκταση= 3.400,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 1.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 111/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 311406,4072127 311400,4072155 311403,4072163 311419,4072168 311451,4072169 311477,4072173 311482,4072160 311484,4072146 311486,4072123 311458,4072126
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Λεύκτρου, Λάζο Προσήλιου
Έκταση= 4.626,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 25.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 110/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Πύλου, Θοδωρή Ρέµα Αµπελοκήπων
Έκταση= 4.705,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 1.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 110/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Πύλου, Άγιος Νικόλαος Πύλου
Έκταση= 317,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 18.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 111/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Βουφράδων, Κακόρεµα Χατζή
Έκταση= 0,117 στρεµ.
Ημερ/νία= 25.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 677/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 307467,4098382 307482,4098372 307490,4098388 307493,4098399 307495,4098404 307492,4098408 307484,4098403 307487,4098398 307478,4098396
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Λεύκτρου, Ρίζα Καρδαµύλης
Έκταση= 3,420 στρεµ.
Ημερ/νία= 23.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 691/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Πύλου, Αγκιναρόραχη Αµπελοκήπων
Έκταση= 82,705 στρεµ.
Ημερ/νία= 20.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 677/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Θουρίας, Λιθωµένο Φίδι Αµφείας
Έκταση= 14,620 στρεµ.
Ημερ/νία= 24.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 674/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Φιλιατρών, - Φιλιατρών, Χριστιανουπόλεως και Πλάτης
Έκταση= 1.512,935 στρ.
Ημερ/νία= 25.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 674/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Αβίας, Κουτρουµάνια Αβίας
Έκταση= 2.820,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 19.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 160/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Βουφράδων, Αλησουρία Χαραυγής
Έκταση= 5.075,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 7.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 160/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Μεσσηνίας, Καλαμάτας, Μπίλινες Καλαµάτας,
Έκταση= 12,400 στρ.
Ημερ/νία= 29.6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 132/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Λεύκτρου, Καλαµίτσι Καρδαµύλης
Έκταση= 3.358,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 26.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 160/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Αιπείας, Τραγάνα − Καφού Χράνων
Έκταση= 5.400,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 10.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 164/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 313302,4083861 313294,4083855 313297,4083837 313307,4083810 313317,4083803 313265,4083810 313215,4083841 313195,4083861 313203,4083855 313211,4083868 313222,4083877 313229,4083888 313244,4083902 313253,4083900 313252,4083881 313254,4083874 313273,4083867 313281,4083866 313302,4083865
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Αιπείας, Παλιόσπιτα Λογγά
Έκταση= 520,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 30.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 164/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 313670,4083287 313684,4083282 313680,4083252 313661,4083258
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Κατάληψη, Μεσσηνίας, Λεύκτρου, Αγιάννα Προαστίου
Έκταση= 2.800,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 8.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 179/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Μεθώνης, Παλιάµπελα Φοινίκης
Έκταση= 8.803,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 18.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 164/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Πεταλιδίου, Πέταλο Ριζοµύλου Καρποφόρας
Έκταση= 1.100,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 11-9-2006
Πηγή= ΦΕΚ 164/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 314266,4097473 314243,4097487 314224,4097499 314220,4097504 314221,4097509 314224,4097513 314230,4097514 314237,4097512 314259,4097499 314289,4097480
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Μελιγαλά, Βίγκλα Καλλιρρόης & Βασιλικού
Έκταση= 269,310.00 στρ.
Ημερ/νία= 1.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 628/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Μεσσήνης, Τσιρούλα Λυκοτράφου
Έκταση= 1.100,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 26.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 637/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 318104,4101666 318080,4101669 318092,4101718 318119,4101715 318110,4101695 318105,4101679
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Μελιγαλά, Νταµάρι ή Τσούκα Σκάλας
Έκταση= 53.160,87 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 614/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Τρικόρφου, Μύλος Παλαιοκάστρου
Έκταση= 1,600 στρ.
Ημερ/νία= 1.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 617/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 307748,4115065 307777,4115060 307789,4115046 307722,4115019 307722,4115054
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Καλαμάτας, Χρυσοβίτσα Άνω Βέργας Βέργας
Έκταση= 9.360,00τ.µ.
Ημερ/νία= 5.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 575/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Βουφράδων, Μαύρη Λίµνα Χαραυγής
Έκταση= 1.430,00τ.µ.
Ημερ/νία= 7.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 243/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Αβίας, Γιάννιτσα Κέντρου
Έκταση= 4,857 στρ.
Ημερ/νία= 7.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 288/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Κορώνης, Κοκκινόχωµα Καπλανίου
Έκταση= 3.300,00 τ.μ.
Ημερ/νία= 17.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 300/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Λεύκτρου, Ντερβένια ή Ντερµπένια Προσηλίου
Έκταση= 4.926,22 τ.µ.
Ημερ/νία= 5.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 264/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Πεταλιδίου, Χελωναριά Αχλαδοχωρίου
Έκταση= 5.127,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 16.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 261/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Πεταλιδίου, Κουκίστρα Πεταλιδίου
Έκταση= 500,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 30.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 264/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 314272,4091960 314272,4091963 314284,4092004 314279,4092020 314282,4092021 314292,4091997 314293,4091986 314287,4091973
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Πύλου, Κοτρωνάκι Πύλας
Έκταση= 248,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 5.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 264/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Πύλου, Μπαλαφούτη Πύλας
Έκταση= 362,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 23.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 264/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Φιλιατρών, Χάνι Φιλιατρών
Έκταση= 247,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 21.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 263/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 284811,4112585 284834,4112571 284840,4112579 284818,4112589
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Αβίας, Αγ. Τριάδα Αβίας
Έκταση= 0,320 στρ.
Ημερ/νία= 4.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 319/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 336676,4091923 336666,4091923 336658,4091919 336661,4091905 336668,4091885 336674,4091879 336675,4091890 336673,4091917
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Αβίας, Άρτος ∆ολών
Έκταση= 1,800 στρ.
Ημερ/νία= 30.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 319/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 334709,4087389 334712,4087377 334722,4087365 334722,4087360 334721,4087353 334716,4087353 334715,4087341 334724,4087334 334744,4087356 334747,4087366 334756,4087376 334741,4087404 334713,4087391
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Αβίας, Αγ. Τριάδα Αβίας
Έκταση= 1,395 στρ.
Ημερ/νία= 5.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 319/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 336676,4091923 336666,4091923 336658,4091919 336670,4091957 336712,4092005 336721,4092012
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Καλαμάτας, Ρόντζι ή Λάκκα Μικράς Μαντίνειας
Έκταση= 4,742 στρ.
Ημερ/νία= 4.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 319/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Καλαμάτας, Κοκκινόλακκα Βέργας
Έκταση= 1,241 στρ.
Ημερ/νία= 30.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 324/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Κορώνης, Βουρλόλακκα Ακριτοχωρίου
Έκταση= 19.960,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 27.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 353/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Κορώνης, Σλουλικοπήγαδο Καπλανίου
Έκταση= 2.200,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 7.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 357/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 309225,4077655 309194,4077650 309190,4077663 309205,4077666 309273,4077716 309269,4077668 309246,4077662
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Λεύκτρου, Μπαζιγέϊκα Ριγκλίων
Έκταση= 0,690 στρ.
Ημερ/νία= 29.5.2006
Πηγή= ΦΕΚ 313/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Λεύκτρου, Καλαµίτσι Καρδαµύλης
Έκταση= 1.482,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 16.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 315/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Λεύκτρου, Τροχάλα Προσηλίου
Έκταση= 1.120,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 25.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 316/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Λεύκτρου, Ποργορά Καστανέας
Έκταση= 1.800,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 4.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 357/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Μελιγαλά, Νταµάρι ή Τσούκα Σκάλας,
Έκταση= 15,620 στρ.
Ημερ/νία= 28.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 366/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Μεσσήνης, Βαρικό Λυκοτράφου
Έκταση= 2.400,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 14.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 316/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 318119,4101715 318092,4101718 318133,4101815 318154,4101815 318140,4101771 318129,4101749 318122,4101724
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Πεταλιδίου, Ντόριγα Μαθίας
Έκταση= 500 τ.µ.
Ημερ/νία= 17.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 338/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 312859,4087619 312871,4087618 312874,4087598 312884,4087577 312878,4087574 312867,4087586 312861,4087601
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Πεταλιδίου, Τσακαλόλακκα ή Κόκκινο Λιθάρι Αχλαδοχωρίου
Έκταση= 680,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 30.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 353/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 315778,4090010 315797,4090017 315808,4089984 315788,4089979
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Πύλου, Λακούλια Πύλας
Έκταση= 842,60 τ.µ.
Ημερ/νία= 4.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 353/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Αυλώνος, Κατσαράκι Σιδηροκάστρου
Έκταση= 800,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 23.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 388/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Αυλώνος, Φτερολακούλα Σιδηροκάστρου
Έκταση= 4.601,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 11.4.2006
Πηγή= ΦΕΚ 388/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Αυλώνος, Βίγλιζα Καλίτσαινα
Έκταση= 2.672,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 9.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 390/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Αυλώνος, Κάκκαβα Σιδηροκάστρου
Έκταση= 1.235,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 26.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 400/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Κυπαρισσίας, Βοϊδόλακα Μύρου
Έκταση= 598,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 10.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 388/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Λεύκτρου, Αγιάννα ή Ζυγούλια Προαστίου
Έκταση= 4,180 στρ.
Ημερ/νία= 5.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 384/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Λεύκτρου, Τραπίτσα Πλάτσας
Έκταση= 1,696 στρ.
Ημερ/νία= 24.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 393/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Μεθώνης, Κοτίτσα Ευαγγελισµού
Έκταση= 1.792,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 17.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 372/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Μεθώνης, Κοτρώνι Ευαγγελισµού
Έκταση= 2,582 στρ.
Ημερ/νία= 11.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 384/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Νέστορος, Παλιόλακκα Ρωµανού
Έκταση= 7,105 στρ.
Ημερ/νία= 23.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 394/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Πύλου, Κοκκινόπορος ή Ανάσκελο Ελαιοφύτου
Έκταση= 2,958.47 στρ.
Ημερ/νία= 12.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 378/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Πύλου, Καρικέλια Πύλου
Έκταση= 5,535.93 στρ.
Ημερ/νία= 11.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 384/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Τριπύλης, Σιµπόσι Σελλά
Έκταση= 28.388,00τ.µ.
Ημερ/νία= 13.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 390/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Αυλώνος, Καταράχια Σιδηροκάστρου
Έκταση= 1.368,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 10.03.2007
Πηγή= ΦΕΚ 403/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Λεύκτρου, Γονάτσα Νεοχωρίου
Έκταση= 11,304 στρ.
Ημερ/νία= 23.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 401/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Λεύκτρου, Ζυγούλια Προαστίου,
Έκταση= 6,840 στρ.
Ημερ/νία= 25.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 401/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Λεύκτρου, Αλωνάκι Πλάτσας
Έκταση= 1,795 στρ.
Ημερ/νία= 24.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 401/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Λεύκτρου, Γονάτσα ή Πιάνοκας Νεοχωρίου
Έκταση= 7,950 στρ.
Ημερ/νία= 24.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 403/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Μεθώνης, Ευαγγελίστρια ή Ψηλή Ράχη Ευαγγελισµού
Έκταση= 1868,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 12.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 444/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Πύλου, Τριανταφυλλιές Γλυφάδας
Έκταση= 1224,00τ.µ.
Ημερ/νία= 3.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 428/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Τρικόρφου, Κυνηγός Παλαιοκάοτρου
Έκταση= 6200,00τ.µ.
Ημερ/νία= 9.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 428/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 307992,4113108 307975,4113079 307928,4113076 307913,4113167 307975,4113178 307983,4113156 307990,4113133
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Γαργαλιάνων, Αγριλιά Μπάκα Γαργαλιάνων
Έκταση= 1.734,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 5.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 453/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 289467,4106428 289522,4106461 289532,4106443 289511,4106400 289489,4106427 289469,4106417
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Κυπαρισσίας, Αναύρη Βρυσών
Έκταση= 51.781,00τ.µ.
Ημερ/νία= 15.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 453/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Λεύκτρου, Παναγιά, Καβελάρη, ∆ίµερος, Προφ. Ηλίας,κ.λπ. Αγίου Νίκωνα
Έκταση= 6.542,00 στρεµ.
Ημερ/νία= 18.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 469/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Μεθώνης, Νερουλά Μεθώνης
Έκταση= 1.382,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 7.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 453/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Χιλιοχωρίων, Βαµβακιές οικ. Πλατανόβρυσης Χανδρινού
Έκταση= 774,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 30.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 475/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Τριπύλης, Κάναλος Ραπτόπουλου
Έκταση= 338,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 18.7.2005
Πηγή= ΦΕΚ 84/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Λεύκτρου, Πύργοι Γονάτσα Νεοχωρίου
Έκταση= 1.610,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 10.4.2005
Πηγή= ΦΕΚ 35/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 345324,4079676 345395,4079663 345439,4079682 345445,4079680 345414,4079659 345401,4079653 345388,4079649 345368,4079648 345352,4079647
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Αβίας, Σηµίτα Κάµπου
Έκταση= 1.662,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 01.2007
Πηγή= ΦΕΚ 84/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 341468,4089792
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Πεταλιδίου, Μεσαία Ράχη ή Αεροδρόµιο Πεταλιδίου
Έκταση= 3.200,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 18.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 111/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 314277,4094390
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Καλαμάτας, Κούρτη Ράχη Καλαµάτας
Έκταση= 2.480 στρεµ.
Ημερ/νία= 23.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 692/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες= 334887,4102903
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Πεταλιδίου, Μπαγιατέλα Αχλαδοχωρίου
Έκταση= 3,145 στρεµ.
Ημερ/νία= 23.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 691/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 315520,4088912 315511,4088917 315504,4088918 315487,4088922 315476,4088925 315465,4088935 315458,4088942 315456,4088946 315451,4088948 315447,4088949 315440,4088950 315442,4088952 315442,4088955 315445,4088959 315448,4088962 315451,4088968 315471,4088974 315483,4088970 315492,4088984 315516,4088957 315511,4088947 315510,4088943 315518,4088934 315522,4088930 315525,4088924 315526,4088921
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Καλαμάτας, Αγίου Γεωργίου Ράχη ή Κοτρώνα Καλαµάτας
Έκταση= 1,350 στρεµ.
Ημερ/νία= 24.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 674/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 334787,4103143 334801,4103115 334804,4103105 334808,4103103 334813,4103118 334837,4103141 334808,4103161
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Αβίας, Λίβιτσο ∆ολών
Έκταση= 2.900,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 26.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 123/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 335130,4090201 335116,4090196 335118,4090167 335095,4090130 335083,4090122 335078,4090109 335050,4090110 335053,4090116 335065,4090125 335086,4090140 335092,4090164 335086,4090178 335095,4090220 335103,4090232
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Κορώνης, Κοτρώνι Ευαγγελισµού
Έκταση= 787,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 26.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 617/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 301774,4075744
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Μεσσήνης, Χάτζαλη ή Χατζαλόραχη Αβραµιού
Έκταση= 24.100,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 26.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 578/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1
317387,4101273

#Τμήμα 2
317573,4101198

Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Βουφράδων, Πουρνάρια Αµπελοκήπων
Έκταση= 872,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 20.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 243/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 305888,4085114
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Πύλου, Ραχούλες Αµπελοκήπων
Έκταση= 631,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 25.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 243/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 307007,4085219 307041,4085200 307028,4085191 307014,4085194 306994,4085208
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Κορώνης, Αϊτοβίγλι οικισµού Ζιζανίου Καπλανίου
Έκταση= 6,940 στρ.
Ημερ/νία= 27.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 495/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 307409,4077589 307426,4077598 307421,4077603 307471,4077648 307475,4077681 307502,4077652 307513,4077609 307520,4077602 307510,4077581 307502,4077580 307491,4077571 307432,4077546
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Κορώνης, Μπακοδήµα & Ασφακόραχη Χρυσοκελλαριάς & Βασιλιτσίου
Έκταση= 1.470,00 στρεµ.
Ημερ/νία= 19.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 494/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 311275,4072008
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Μεθώνης, Κούβελα Ευαγγελισµού
Έκταση= 1.976,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 4.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 261/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 299555,4077667 299535,4077633 299528,4077595 299530,4077579 299545,4077540 299535,4077534 299530,4077546 299518,4077607 299508,4077629 299543,4077672
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Καλαμάτας, Αράχωβα Ελαιοχωρίου
Έκταση= 8.499,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 24.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 372/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 341416,4100888 341441,4100895 341443,4100845 341450,4100782 341445,4100736 341391,4100737 341388,4100755 341369,4100788 341368,4100793 341369,4100796 341380,4100801 341385,4100804 341390,4100810 341390,4100835 341399,4100858
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Καλαμάτας, Αράχωβα Ελαιοχωρίου
Έκταση= 2.730,00τ.µ.
Ημερ/νία= 28.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 372/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= #Τμήμα Α
341166,4101604 341168,4101574 341114,4101548 341110,4101579

#Τμήμα Β
341170,4101610 341207,4101630 341189,4101584 341172,4101576

Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Καλαμάτας, Λυνούς Άνω Βέργας Βέργας
Έκταση= 10.011,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 21.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 375/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες= 337742,4097180 337776,4097183 337786,4097189 337797,4097213 337809,4097226 337841,4097240 337826,4097269 337746,4097297 337728,4097267 337686,4097228 337734,4097194
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Κορώνης, Βρυσούλες Χαρακοπιού
Έκταση= 2,600 στρ.
Ημερ/νία= 11.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 383/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1
311656,4075429 311662,4075439 311724,4075419 311723,4075412 311725,4075403 311730,4075389 311739,4075375 311758,4075338 311757,4075334 311752,4075334 311735,4075357 311702,4075393

#Τμήμα 2
311774,4075327 311771,4075334 311769,4075343 311761,4075357 311750,4075378 311737,4075401 311741,4075405 311744,4075404 311761,4075391 311774,4075380 311792,4075365 311827,4075334 311836,4075323 311811,4075317

Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μεσσηνίας, Λεύκτρου, ∆ύο πέτρες ή Καµινάκι Προσήλιου
Έκταση= 0,526 στρ.
Ημερ/νία= 10.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 384/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 340477,4086977
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Πύλου, ∆ίστρατα Αµπελοκήπων
Έκταση= 4.327,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 6.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 372/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1
305774,4085389 305788,4085390 305785,4085386 305785,4085357 305759,4085377

#Τμήμα 2
305791,4085390 305857,4085360 305880,4085348 305884,4085326 305854,4085319 305829,4085321 305794,4085345 305788,4085354 305788,4085386

Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Κυπαρισσίας, Σαλαµωνή Μουριατάδας
Έκταση= 5.945,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 404/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 299258,4122695 299254,4122758 299224,4122743 299181,4122728 299152,4122698 299173,4122658 299192,4122650 299205,4122681
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Αιπείας, Μπουγαζόπλευρα οικ. Κλεισούρας Ανδριανής,
Έκταση= 20.000,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 10.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 428/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 310732,4080522 310676,4080666 310797,4080710 310803,4080682 310823,4080647 310828,4080637 310845,4080594 310848,4080581 310860,4080571 310855,4080573 310822,4080547 310777,4080542
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μεσσηνίας, Αριστομένους, Τσικουνίδες οικ. Αετοφωλιάς Στέρνας
Έκταση= 18.100,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 11.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 428/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 309435,4108213 309428,4108229 309413,4108233 309390,4108258 309356,4108313 309372,4108337 309375,4108354 309371,4108382 309379,4108389 309390,4108405 309395,4108431 309439,4108452 309502,4108412 309462,4108328 309443,4108270
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi