Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Σερρών

2 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Σερρών, Αχινού, Πλάτωµα Ζερβοχωρίου και Λευκοτόπου
Έκταση= 1.200 στρ.
Ημερ/νία= 26.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 553/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Σερρών, Κερκίνης, Τριεθνές − ∆ερφοτόπι Πλατανακίων και Καστανούσσας
Έκταση= 720 στρ.
Ημερ/νία= 1.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 535/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach