Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Χαλκιδικής

38 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Σιθωνίας, Λιβροχιό Αγ. Νικολάου
Έκταση= 959,25 τ.µ.
Ημερ/νία= 29.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 81/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Κασσάνδρας, Κάµπιγκ−Σάνη Κασσανδρείας
Έκταση= 3.071,92 τ.µ.+266,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 1945-1971
Πηγή= ΦΕΚ 120/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Σιθωνίας, Λιβροχιό Αγ. Νικολάου
Έκταση= 2.976,15 τ.µ.
Ημερ/νία= 13.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 101/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Σιθωνίας, Μέγα Τοίχος Αγ. Νικολάου
Έκταση= 3.736,75 τ.µ.
Ημερ/νία= 19.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 158/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Σταγείρων-Ακάνθου, Καλύβες κάµπου Στρατονίκης
Έκταση= 706,23 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 173/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 484613,4479315 484614,4479281 484607,4479279 484592,4479290 484594,4479314
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Σιθωνίας, Όρµος Παναγίας Αγ. Νικολάου
Έκταση= 692,86 τ.µ.
Ημερ/νία= 13.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 197/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Σταγείρων-Ακάνθου, Κακούδια Στρατονίκης
Έκταση= 1.374,89 τ.µ.
Ημερ/νία= 12.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 193/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 487852,4473825 487876,4473822 487875,4473771 487838,4473791
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Κασσάνδρας, Μετόχι Κελί Σίβηρης
Έκταση= 1.478,32τ.μ.
Ημερ/νία= 13.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 223/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Χαλκιδικής, Ζερβοχωρίων, Ποτιστικά Μαραθούσας
Έκταση= 12.010,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 553/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Κασσάνδρας, Τσούγκα Φούρκας
Έκταση= 1.440,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 20.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 556/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Κασσάνδρας, Μπουλαµάτσια Καλάνδρας
Έκταση= 208,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 3.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 512/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Κασσάνδρας, Πηγάδι Ασπροπλιές Αθύτου
Έκταση= 828.70 τ.µ. + 4.095.50 τ.µ.
Ημερ/νία= 23.10.2006
Πηγή= ΦΕΚ 512/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Κατάληψη, Χαλκιδικής, Σιθωνίας, Άγιος Ιωάννης Νικήτης
Έκταση= 554,21 τ.µ.+412,94τ.µ.
Ημερ/νία= 19.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 517/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Κασσάνδρας, Σωλήνα Κρυοπηγής
Έκταση= 1.205,50 τ.µ.
Ημερ/νία= 16.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 290/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 454196,4433462 454225,4433438 454210,4433427 454173,4433416 454170,4433431 454184,4433440
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Κασσάνδρας, Παπαντώνη Αµπάρα Κρυοπηγής
Έκταση= 1.434,00τ.µ.
Ημερ/νία= 11.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 321/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Μουδανιών, Πόρτες Αγίου Μάµαντος
Έκταση= 608,80 τ.µ.
Ημερ/νία= 13.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 321/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Παλλήνης, Πηγαδάκι Πολυχρόνου
Έκταση= 820 τ. µ.
Ημερ/νία= 11.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 321/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Σιθωνίας, Ρίτσος Αγίου Νικολάου
Έκταση= 85,57τ.μ.
Ημερ/νία= 12.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 301/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Σιθωνίας, επί του Επαρχιακού δρόµου Μεταµόρφωσης−Νικήτης Νικήτης
Έκταση= 804,90τ.µ.
Ημερ/νία= 13.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 343/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Ανθεμούντα, Θεολογάδικα Μαντριά Γαλάτιστας
Έκταση= 1.189,19 τ.µ.
Ημερ/νία= 11.3.2005
Πηγή= ΦΕΚ 379/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Σιθωνίας, Σαλονικιού Αγ. Νικολάου
Έκταση= 1.104.65 τ.µ.
Ημερ/νία= 17.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 389/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Ανθεμούντα, Αγροδασόκτηµα Γαλαρινού Γαλαρινού
Έκταση= 1.605,81 στρ.
Ημερ/νία= 25.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 404/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Χαλκιδικής, Σταγείρων-Ακάνθου, Άγιος Γεώργιος Αµµουλιανής
Έκταση= 1. 320 τ.µ.
Ημερ/νία= 19.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 404/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Χαλκιδικής, Παναγίας, Μπαξέδες Γοµατίου
Έκταση= 2.537,64 τ.µ.
Ημερ/νία= 26.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 438/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Χαλκιδικής, Σιθωνίας, Χοχούτα Καλύβα Νικήτης
Έκταση= 1.235,78 τ.µ.
Ημερ/νία= 20.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 438/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Σταγείρων-Ακάνθου, Κεραµίδα Στρατονίκης,
Έκταση= 542,60 τ.µ.
Ημερ/νία= 17.10.2005
Πηγή= ΦΕΚ 422/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χαλκιδικής, Σταγείρων-Ακάνθου, Σκουπιδότοπος Ιερισσού
Έκταση= 2.744.00 τ.µ.
Ημερ/νία= 17.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 425/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 487165,4469189 487208,4469168 487229,4469215 487184,4469244
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χαλκιδικής, Σταγείρων-Ακάνθου, Καλογερικό Ιερισσού
Έκταση= 2.194,17 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 425/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 483275,4478375 483313,4478398 483354,4478351 483323,4478339
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Χαλκιδικής, Σταγείρων-Ακάνθου, Μαντέµ Λάκκο Στρατονίκης
Έκταση= 745,71 τ.µ.
Ημερ/νία= 17.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 438/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Ανθεμούντα, Αγροδασόκτηµα Γαλαρινού Γαλαρινού
Έκταση= 16,325στρ.
Ημερ/νία= 6.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 457/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Κασσάνδρας, Μπούντα Καλάνδρας
Έκταση= 240 τ.µ.+75 τ.µ.+150 τ.µ.+60 τ.µ.
Ημερ/νία= 20.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 457/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= #Τμήμα1
445390,4423659 445394,4423661 445425,4423625 445421,4423621

#Τμήμα2
445426,4423615 445429,4423619 445440,4423609 445437,4423605

#Τμήμα3
445422,4423660 445427,4423664 445443,4423645 445439,4423641

#Τμήμα4
445445,4423636 445449,4423640 445456,4423634 445452,4423629

Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Σιθωνίας, Αγ. Παύλος Νικήτης
Έκταση= 2.015,26 τ.µ.
Ημερ/νία= 26.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 512/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 23.741666,40.156944
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χαλκιδικής, Ζερβοχωρίων, Πλατανοχωρίου Μαραθούσας
Έκταση= 1.853,65 τ.µ.+1.711,53 τ.µ.
Ημερ/νία= 18.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 512/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 23.383888,40.5375
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Παναγίας, Φονιάς Γοµατίου
Έκταση= 1.569,59 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 101/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 482898,4467083 482879,4467107 482861,4467120 482843,4467143 482813,4467140 482804,4467131 482812,4467111 482847,4467125 482875,4467091
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χαλκιδικής, Σιθωνίας, Γκρέκια − Καλαµάκι Αγ. Νικολάου
Έκταση= 22.444,93 τ.µ.
Ημερ/νία= 22.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 588/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 490393,4445627 490455,4445591 490502,4445600 490493,4445558 490528,4445504 490500,4445452 490528,4445504 490500,4445458 490376,4445418 490387,4445446 490361,4445460
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Τορώνης, - Συκιάς
Έκταση= 8.238,13 τ.µ.
Ημερ/νία= 10.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 262/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες= #Τμήμα 10
494930,4432159 494942,4432161 494945,4432157 494949,4432144 494947,4432141 494940,4432137 494927,4432141 494928,4432153 494930,4432159

#Τμήμα 11
495231,4432063 495213,4432057 495188,4432052 495182,4432064 495179,4432104 495157,4432111 495150,4432118 495142,4432133 495153,4432128 495163,4432122 495173,4432113 495182,4432112 495183,4432117 495206,4432108 495231,4432063

#Τμήμα 12
495312,4431903 495288,4431900 495284,4431907 495313,4431912 495312,4431903

#Τμήμα 13
495377,4431945 495392,4431944 495400,4431942 495406,4431925 495405,4431901 495403,4431883 495394,4431864 495376,4431881 495377,4431903 495382,4431918 495369,4431931 495365,4431939 495377,4431945 495377,4431945

#Τμήμα 14
495862,4431959 495852,4431948 495839,4431959 495829,4431929 495806,4431916 495801,4431924 495806,4431951 495830,4431966 495834,4431985 495847,4431973 495849,4431968 495853,4431974 495863,4431963 495862,4431959

#Τμήμα 15
495898,4431817 495892,4431820 495931,4431857 495937,4431854 495940,4431847 495898,4431817

#Τμήμα 16
495995,4431786 495968,4431789 495962,4431794 495975,4431815 495995,4431786

#Τμήμα 17
496088,4431595 496085,4431595 496075,4431609 496076,4431617 496084,4431622 496088,4431595

#Τμήμα 18
496141,4431513 496123,4431503 496123,4431511 496126,4431514 496127,4431513 496138,4431522 496149,4431522 496141,4431513

Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Χαλκιδικής, Παναγίας, Πλανά − Κριθαρούδι Πυργαδικίων
Έκταση= 3.192τ.µ.
Ημερ/νία= 11.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 309/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 476037,4469013 476036,4469009 476018,4468966 475965,4468970 475959,4468994 475975,4469021
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Χαλκιδικής, Σιθωνίας, Μικρός Πάλιουρας Αγ. Νικολάου
Έκταση= 749,68 τ.µ.
Ημερ/νία= 24.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 441/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 472528,4457518 472550,4457509 472536,4457489 472519,4457487 472510,4457504
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi