Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Καστοριάς

7 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Καστοριάς, Νεστορίου, Εικόνισµα Παναγίας Πεύκου
Έκταση= 1.733,0 στρ.
Ημερ/νία= 18.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 721/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 236300,4477000 240000,4477000 240000,4474800 236300,4474800
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Καστοριάς, Νεστορίου, Καλύβια Κατσάρα Τριλόφου
Έκταση= 720,0 στρ.
Ημερ/νία= 27.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 579/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Καστοριάς, Νεστορίου, Χρυσή Πέτρα Μονοπύλου
Έκταση= 878,0 στρ.
Ημερ/νία= 27.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 579/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Υλοτομία, Καστοριάς, Αργους Ορεστικού, Χούµα Άργους Ορεστικού
Έκταση= 20.510,25τ.μ.
Ημερ/νία= 18.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 516/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Καστοριάς, Καστρακίου, Κωστενέτσι Ιεροπηγής
Έκταση= 604,00 στρ.
Ημερ/νία= 25.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 721/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 252541,4498429 251955,4497927 251865,4497652 251523,4497429 251508,4497331 251648,4497199 251894,4497292 252191,4497235 252430,4497400
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Καστοριάς, Νεστορίου, Παλαιά Κοτύλη Κοτύλης
Έκταση= 5.700,00 στρ.
Ημερ/νία= 23.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 721/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 242800,4470200 247900,4470200 247900,4465800 242800,4465800
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Καστοριάς, Βιτσίου, Φαλακρό Πολυκεράσου
Έκταση= 349,97 στρ.
Ημερ/νία= 21.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 187/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 278044,4499140 277979,4499234 277872,4499205 277651,4499045 277421,4498972 277330,4498918 277320,4498872 277181,4498783 277140,4498701 277298,4498650 277399,4498695 277481,4498676 277547,4498638 277611,4498582 277777,4498590 277978,4498779 278022,4498839 278106,4498851 278149,4498925 278114,4499086
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi