Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Ξάνθης

4 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Ξάνθης, Τοπείρου, - Αγέλης
Έκταση= 42,124 στρ.
Ημερ/νία= 4.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 11/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Ξάνθης, Τοπείρου, - Ιµέρων −Αγέλης
Έκταση= 205,064 στρ.
Ημερ/νία= 30.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 11/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Κατάληψη, Ξάνθης, Ξάνθης, - Χρύσας
Έκταση= 7,387 στρ.
Ημερ/νία= 12.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 311/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ξάνθης, Αβδήρων, Μαυρόλοφος Μάνδρας
Έκταση= 312.160τµ
Ημερ/νία= 29.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 716/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 581978,4537599 581877,4537609 581857,4537341 582026,4537198 582121,4537249 582267,4537174 582293,4537257 582227,4537300 582304,4537436 582325,4537501 582470,4537507 582558,4537387 582583,4537465 582837,4537589 582712,4537824 582344,4537748 582088,4537623
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi