Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Πειραιώς

74 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Αίγινας, Άγ. Παντελεήµονας−Μεσαγρού Αίγινας
Έκταση= 0,010 στρ.
Ημερ/νία= 29.7.2006
Πηγή= ΦΕΚ 712/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Αίγινας, Μπαρού Αίγινας
Έκταση= 0,100 στρ.
Ημερ/νία= 10.7.2006
Πηγή= ΦΕΚ 699/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Αγκιστρίου, Μοίρας Κοντάρι Αγκιστρίου
Έκταση= 0,020 στρ.
Ημερ/νία= 19.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 699/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Αμπελακίων, Ποδάρι − Πονέντι ή Τσεβά Σεληνίων Αµπελακίων
Έκταση= 2,200 στρ.
Ημερ/νία= 26.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 700/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Κυθήρων, Άγ. Ελευθέριος Λογοθετιάνικων
Έκταση= 11,149 στρ.
Ημερ/νία= 13.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 712/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Κυθήρων, Παναγιά Οδηγήτρια Κυθήρων
Έκταση= 3,546 στρ.
Ημερ/νία= 17.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 700/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Πόρου, Βιρόρι Τσελεβίνια
Έκταση= 15,500 στρ.
Ημερ/νία= 21-9-2007
Πηγή= ΦΕΚ 711/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Σαλαμίνας, Λευτέρι − Κακή Βίγλα Σαλαµίνας
Έκταση= 3,750 στρ.
Ημερ/νία= 6.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 711/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Σαλαμίνας, Βρωµοπούσι − Βασιλικά Σαλαµίνας
Έκταση= 3,800 στρ.
Ημερ/νία= 11.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 700/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Σαλαμίνας, Ηλιακτή − Τουρκολίµανο Σαλαµίνας
Έκταση= 1,700 στρ.
Ημερ/νία= 25.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 699/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πειραιώς, Αίγινας, Σκαφιδάκια−Μεσαγρού Αίγινας
Έκταση= 0,811στρ.
Ημερ/νία= 1964-1979
Πηγή= ΦΕΚ 76/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πειραιώς, Αίγινας, Αγ. Ιωάννης − Συµπλέγµατος ∆ιαπορίων νήσων Αίγινας
Έκταση= 1,298 στρ.
Ημερ/νία= 2002-2005
Πηγή= ΦΕΚ 76/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πειραιώς, Αγκιστρίου, Σκληρή Αγκιστρίου
Έκταση= 0,77641 στρ.
Ημερ/νία= 1973-2006
Πηγή= ΦΕΚ 77/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Πειραιώς, Πόρου, Χέρωµα − Μιστρέτσι Πόρου
Έκταση= 3,730 στρ.
Ημερ/νία= 19.6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 113/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πειραιώς, Αμπελακίων, Πούντα Σεληνίων Αµπελακίων
Έκταση= 0,260 στρ.
Ημερ/νία= 5.11.2005-16.3.2006
Πηγή= ΦΕΚ 77/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Κυθήρων, Μοθωναίου Αυλαίµονα
Έκταση= 11,325 στρ.
Ημερ/νία= 9.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 659/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Πειραιώς, Κυθήρων, ΦΟΝΟΜΑΝΤΡΑ Ποταµού Κυθήρων
Έκταση= 7,300στρ.
Ημερ/νία= 13.6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 174/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πειραιώς, Σαλαμίνας, Μπιζάνι Σαλαµίνας
Έκταση= 29,465 στρ.
Ημερ/νία= 31.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 178/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Ύδρας, Μανδράκι, Πεύγες, Κλιµάκι, Ζούρβα, κ.λ.π. Ύδρας
Έκταση= 7.918,800 στρ.
Ημερ/νία= 24.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 638/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Πειραιώς, Αίγινας, Αγ. Νικόλαος − Αγ. Μαρίνα Αίγινας
Έκταση= 0,870στρ.
Ημερ/νία= 31.7.2006
Πηγή= ΦΕΚ 643/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πειραιώς, Αίγινας, Αγ. Θωµάς − συµπλέγµατος ∆ιαπορίων νήσων Αίγινας
Έκταση= 0,817 στρ. + 0,00484 στρ.
Ημερ/νία= 7.2005-10.2005
Πηγή= ΦΕΚ 643/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πειραιώς, Αγκιστρίου, Σκληρή−Σκάλα Αγκιστρίου
Έκταση= 0,470 στρ.
Ημερ/νία= 1.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 647/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Κυθήρων, Αλεξανδράδες Κυθήρων
Έκταση= 0,226 στρ.
Ημερ/νία= 30.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 647/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Κυθήρων, Γεφύρι Μητάτων
Έκταση= 1,891 στρ.
Ημερ/νία= 1.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 647/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Κυθήρων, Κάλαµος Κυθήρων
Έκταση= 2,062 στρ.
Ημερ/νία= 26.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 626/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Κυθήρων, Αγγινάρα Κυθήρων
Έκταση= 51,250 στρ.
Ημερ/νία= 26.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 625/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Κυθήρων, Κάλαµος Κυθήρων
Έκταση= 2,437στρ.
Ημερ/νία= 10.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 624/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Κυθήρων, Μεγάλη Μαύρη Κυθήρων
Έκταση= 2,576στρ.
Ημερ/νία= 31.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 624/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Κυθήρων, Αγ. Ηλίας−Μαύρη Λίµνη Φρατσίων
Έκταση= 2,749 στρ.
Ημερ/νία= 30.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 623/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Κυθήρων, Αγγινάρα Κυθήρων
Έκταση= 7,5325στρ.
Ημερ/νία= 23.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 623/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Κυθήρων, Φράτσια Κυθήρων
Έκταση= 0,700στρ.
Ημερ/νία= 29.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 623/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Κυθήρων, Μεγάλη Μαύρη Κυθήρων
Έκταση= 1,480 στρ.
Ημερ/νία= 31-1-2006
Πηγή= ΦΕΚ 622/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Κυθήρων, Κάλαµος Κυθήρων
Έκταση= 3,589 στρ.
Ημερ/νία= 28.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 621/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Κυθήρων, Φριλιγκιάνικα Κυθήρων
Έκταση= 3,970 στρ.
Ημερ/νία= 14.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 620/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Πειραιώς, Πόρου, Πέρλια Πόρου
Έκταση= 0,570 στρ.
Ημερ/νία= 30.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 643/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Πόρου, Μιστρέτσι Πόρου
Έκταση= 29,600 στρ.
Ημερ/νία= 26-7-2007
Πηγή= ΦΕΚ 626/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Σαλαμίνας, Μύλοι Αγ. Νικολάου Σαλαµίνας
Έκταση= 28,000 στρ.
Ημερ/νία= 24.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 626/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Σαλαμίνας, Βροκή−Παλούκια Σαλαµίνας
Έκταση= 8,107 στρ.
Ημερ/νία= 31.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 625/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Σαλαμίνας, Ξένο Σαλαµίνας
Έκταση= 7,515 στρ.
Ημερ/νία= 4.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 625/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Σαλαμίνας, Πούντας − Σεληνίων Αµπελακίων
Έκταση= 4,700στρ.
Ημερ/νία= 29.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 624/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Σαλαμίνας, Φανερωµένη Σαλαµίνας
Έκταση= 13,125 στρ.
Ημερ/νία= 29.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 622/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Τροιζήνος, Σύνορο − Σταυροδρόµι Καρατζά
Έκταση= 50,100 στρ.
Ημερ/νία= 19-7-2007
Πηγή= ΦΕΚ 622/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Σαλαμίνας, Φανερωµένη Σαλαµίνας
Έκταση= 134,625στρ.
Ημερ/νία= 24.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 621/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Σαλαμίνας, Μύλοι Αγ. Νικολάου Σαλαµίνας
Έκταση= 150,000στρ.
Ημερ/νία= 28.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 620/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Σαλαμίνας, Κακή Βίγλα − Πυλός Σαλαµίνας
Έκταση= 72,850 στρ.
Ημερ/νία= 17.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 620/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Σαλαμίνας, Μπατσί Σαλαµίνας
Έκταση= 60,556 στρ.
Ημερ/νία= 15.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 620/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Τροιζήνος, Κουλουπάδα Τροιζήνας
Έκταση= 0,500 στρ.
Ημερ/νία= 13-7-2007
Πηγή= ΦΕΚ 624/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πειραιώς, Κυθήρων, Κουσουνάρι Λογοθετιάνικων Κυθήρων
Έκταση= 0,270 στρ.
Ημερ/νία= 6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 186/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πειραιώς, Πόρου, Μικρό Νεώριο Πόρου
Έκταση= 0,320 στρ.
Ημερ/νία= 6.2006-2.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 186/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Τροιζήνος, ∆άριζα Τροιζήνας
Έκταση= 232,430 στρ.
Ημερ/νία= 25.6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 186/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Πειραιώς, Κυθήρων, Αγία Πελαγία Κυθήρων
Έκταση= 1,600στρ.
Ημερ/νία= 10.12.2004
Πηγή= ΦΕΚ 604/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Κυθήρων, Μυλοπόταµος Κυθήρων
Έκταση= 2238,875 στρ.
Ημερ/νία= 17.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 597/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Πόρου, Μοναστήρι Πόρου
Έκταση= 1 στρ.
Ημερ/νία= 24-6-2007
Πηγή= ΦΕΚ 597/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Τροιζήνος, Κρυφή Τροιζήνας
Έκταση= 11,750 στρ.
Ημερ/νία= 18-6-2007
Πηγή= ΦΕΚ 597/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Κυθήρων, Κάλαµος Κυθήρων
Έκταση= 31,275 στρ.
Ημερ/νία= 26.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 523/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Κυθήρων, Ξερονιάµατα Κυθήρων
Έκταση= 9,720 στρ.
Ημερ/νία= 2-2-2007
Πηγή= ΦΕΚ 521/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πειραιώς, Κυθήρων, Μυρολάγκαδα Στραποδίου Κυθήρων
Έκταση= 3,106 στρ.
Ημερ/νία= 1.2006
Πηγή= ΦΕΚ 521/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Πόρου, Νεώριο Πόρου
Έκταση= 292,715 στρ.
Ημερ/νία= 27-6-2007
Πηγή= ΦΕΚ 524/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Τροιζήνος, Τσαρκί Αδερών
Έκταση= 2,200 στρ.
Ημερ/νία= 21.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 523/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πειραιώς, Ύδρας, Μεσάρι ∆οκού
Έκταση= 60,000 στρ.
Ημερ/νία= 12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 303/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Τροιζήνος, Γκράβες Καλλονής
Έκταση= 1,350 στρ.
Ημερ/νία= 3-3-2007
Πηγή= ΦΕΚ 521/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πειραιώς, Σαλαμίνας, Σουράβλια − Βασιλικά Σαλαµίνας
Έκταση= 0,190 στρ.
Ημερ/νία= 15.5.2004
Πηγή= ΦΕΚ 302/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Σαλαμίνας, Κύριζα−Προφήτης Ηλίας Σαλαµίνας
Έκταση= 3,100 στρ.
Ημερ/νία= 20.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 303/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Τροιζήνος, Βρύση Λάκιζα Αγ. Κωνσταντίνου
Έκταση= 1,000 στρ.
Ημερ/νία= 24.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 303/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πειραιώς, Αίγινας, Μπουρός − Κρυφή Αγ. Μαρίνας
Έκταση= 1,16298 στρ.
Ημερ/νία= 1945
Πηγή= ΦΕΚ 456/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πειραιώς, Νικαίας, Άνω Νεάπολη Νίκαιας
Έκταση= 0,180 στρ.
Ημερ/νία= 27.10.2004
Πηγή= ΦΕΚ 305/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πειραιώς, Κυθήρων, Καψιλερού Καρβουνάδων Κυθήρων
Έκταση= 2,100 στρ.
Ημερ/νία= 7.3.2002
Πηγή= ΦΕΚ 458/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Κυθήρων, Παχιά Μούρη − Μελιδόνι Κυθήρων
Έκταση= 86,073 στρ.
Ημερ/νία= 26.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 458/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Κυθήρων, Μελιδόνι Κυθήρων
Έκταση= 10,862 στρ.
Ημερ/νία= 12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 458/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πειραιώς, Κυθήρων, Άγιος Ιωάννης Καψαλίου Κυθήρων
Έκταση= 4,012 στρ.
Ημερ/νία= 10.5.2006
Πηγή= ΦΕΚ 456/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Κυθήρων, Μούρη Κυθήρων
Έκταση= 16,088 στρ.
Ημερ/νία= 12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 456/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Σαλαμίνας, Σατερλί −Αιαντείου Σαλαµίνας
Έκταση= 105 στρ.
Ημερ/νία= 6.7.2006
Πηγή= ΦΕΚ 483/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

dzach είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Κυθήρων, Νησάκια Λογοθετιάνικων
Έκταση= 55170τμ
Ημερ/νία= 19.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 712/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πειραιώς, Κορυδαλλού, Κουνέλια Κορυδαλλού (Αναφέρεται στο ΦΕΚ ότι ανήκει στο νομό Αττικής)
Έκταση= 4,93 στρ.
Ημερ/νία= 8.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 630/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach