Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Κεφαλληνίας

40 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Κεφαλληνίας, Ελειού - Πρόνων, Κουστουµπάρδη−Ηµεροβίγγλια−Άη Λιά Ράχη Σκάλας
Έκταση= 2,94536 στρ
Ημερ/νία= 6-6-2007
Πηγή= ΦΕΚ 582/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

Χάρτης, Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Κάστρο Ιθάκης
Έκταση= 1.416 τ.µ
Ημερ/νία= 5-3-2007
Πηγή= ΦΕΚ 582/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= 20.703585,38.370824
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Μερατζίνη − Αγ. Ηλίας Ιθάκης
Έκταση= 2397 τ.µ
Ημερ/νία= 6-3-2007
Πηγή= ΦΕΚ 582/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ανεµοδούρι Περαχωρίου
Έκταση= 0,650 στρ.
Ημερ/νία= 30.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 35/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Λειβαθούς, Χαλίκια Σιµωτάτων
Έκταση= 0,575 στρ.
Ημερ/νία= 4.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 44/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Παλικής, Πέσσα ΑΘΕΡΑ
Έκταση= 3,425 στρ.
Ημερ/νία= 24.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 48/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Σάμης, ∆ρογκαράτη Χαλιωτάτων
Έκταση= 3,550στρ.
Ημερ/νία= 24.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 44/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Ελειού - Πρόνων, Κανάλι Ξενόπουλου
Έκταση= 7.350 στρ.
Ημερ/νία= 6.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 120/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κεφαλληνίας, Αργοστολίου, Τράφος − Αλώνι Φαρακλάτων
Έκταση= 1,200 στρ.
Ημερ/νία= 22.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 682/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Παλικής, Βάτσα Κατωγής
Έκταση= 20,300 στρ.
Ημερ/νία= 17.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 682/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Ελειού - Πρόνων, Σαρακίνικο−λιµένια Πόρου
Έκταση= 28,600 στρ.
Ημερ/νία= 1.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 666/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Λειβαθούς, Μονή Σισσίων Σιµωτάτων
Έκταση= 41,700 στρ.
Ημερ/νία= 2.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 666/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κεφαλληνίας, Αργοστολίου, Χαλιός Καρδακάτων
Έκταση= 4,525 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 126/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Αργοστολίου, Λαγγάδα Προκοπάτων
Έκταση= 15,150 στρ.
Ημερ/νία= 5.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 126/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Ελειού - Πρόνων, Μεσοβούνι Αννικάτων Ασπρογέρακα Αγίας Ειρήνης
Έκταση= 468,55στρ.
Ημερ/νία= 25.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 126/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Παλικής, Πάνω χωριά Πετρικάτων
Έκταση= 3,100στρ.
Ημερ/νία= 5.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 128/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Παλικής, Λαγκάδα ΚΑΤΩΓΗΣ
Έκταση= 8.500 στρ.
Ημερ/νία= 8.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 128/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Σάμης, Χερουλάκι−Μιχαλοχώρια Πυργίου
Έκταση= 3,925 στρ.
Ημερ/νία= 10.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 126/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Σάμης, Βλύχες Κουλουράτα Γριζάτων
Έκταση= 3,875 στρ.
Ημερ/νία= 16.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 128/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Κεφαλληνίας, Παλικής, Κάβος−Σκίνος Χαβριάτων
Έκταση= 7,300 στρεµ.
Ημερ/νία= 6.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 204/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Αργοστολίου, Φανάρι Αργοστολίου
Έκταση= 0,650 στρ.
Ημερ/νία= 24.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 572/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Αργοστολίου, Τρωϊαννάτα Τρωϊαννάτων
Έκταση= 3,300 στρ.
Ημερ/νία= 14.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 570/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κεφαλληνίας, Αργοστολίου, ΒΟΥΛΙΚΗ Μανιών
Έκταση= 2,580, τ.µ.
Ημερ/νία= 26.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 561/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Ελειού - Πρόνων, Πλαγιά Βαλεριάνου
Έκταση= 6,750 στρεµ.
Ημερ/νία= 11.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 570/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Κεφαλληνίας, Ελειού - Πρόνων, Κουστουµπάρδη−Ηµεροβίγγλια−Άη Λιά Ράχη Σκάλας
Έκταση= 2,88992 στρ.
Ημερ/νία= 6.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 561/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Ερίσου, Τζαµαρελάτα Τουλιάτων
Έκταση= 8,066στρ.
Ημερ/νία= 13.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 570/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Αγραπιδούλα−Λιµένια Πλατρειθιά
Έκταση= 1,125 στρ.
Ημερ/νία= 17.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 566/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Παλικής, Κλίσµα ΧΑΒ∆ΑΤΩΝ
Έκταση= 0,400 στρ.
Ημερ/νία= 14.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 572/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Πυλαρέων, Μιχαλιτσάτο Αντυπάτων
Έκταση= 1.925 τ.µ.
Ημερ/νία= 5.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 561/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Σάμης, Άγιος Ισίδωρος Πυργίου
Έκταση= 17,700 στρ.
Ημερ/νία= 4.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 590/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Σάμης, Λακουβίτσα Πυργίου
Έκταση= 41,650 στρ.
Ημερ/νία= 30.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 572/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Ελειού - Πρόνων, Άνω Κατελειός Κατελειού
Έκταση= 2 στρ.
Ημερ/νία= 30.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 275/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Κεφαλληνίας, Ερίσου, Καψαλάτα Τουλιάτων
Έκταση= 0,634 στρ.
Ημερ/νία= 14.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 290/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κεφαλληνίας, Σάμης, ∆ρογκαράτη Χαλιωτάτων
Έκταση= 2,796 στρ.
Ημερ/νία= 29.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 272/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Αργοστολίου, Αγ.Σπυρίδωνος Αργοστολίου
Έκταση= 4,600στρ.
Ημερ/νία= 24.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 360/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κεφαλληνίας, Ελειού - Πρόνων, Ράγια Πόρου
Έκταση= 1,00 στρ.
Ημερ/νία= 10.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 310/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Κεφαλληνίας, Λειβαθούς, Μουσάτα Μουσάτων
Έκταση= 300 τ.μ.
Ημερ/νία= 8.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 310/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Λειβαθούς, Μονή Σισσίων Σιµωτάτων
Έκταση= 7,250στρ.
Ημερ/νία= 28.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 418/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κεφαλληνίας, Παλικής, Αθέρα Αθέρα
Έκταση= 4,100 στρ.
Ημερ/νία= 11.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 416/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κεφαλληνίας, Αργοστολίου, Τράφος−Αλώνι Φαρακλάτων
Έκταση= 12,950 στρ.
Ημερ/νία= 25.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 285/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach