Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Γρεβενών

1 Εγγραφή: Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Γρεβενών, Δεσκάτης, Μέγας ∆ρυµός−Ανήλιο ∆ασοχωρίου
Έκταση= 995,78τ.µ.
Ημερ/νία= 18-6-2007
Πηγή= ΦΕΚ 314/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 316163,4415720 316166,4415749 316202,4415735 316192,4415707 316163,4415720
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi