Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Κοζάνης

6 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Κοζάνης, Αγίας Παρασκευής, Αγροτική περιοχή Σπηλιάς Σπηλιάς
Έκταση= 145,596 στρ.
Ημερ/νία= 19.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 617/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 312942,4485224 312924,4485222 312917,4485210 312910,4485193 312929,4485179 312902,4485100 312871,4485013 312814,4484961 312799,4484939 312801,4484878 312817,4484847 312834,4484828 312868,4484822 312917,4484811 312928,4484793 312997,4484704 313027,4484719 313032,4484833 313069,4484869 313087,4484896 313124,4484889 313147,4484928 313071,4484995 313201,4485125 313249,4485397 313192,4485397 313192,4485397 313130,4485380 313044,4485261 313017,4485244
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Κοζάνης, Τσοτυλίου, Γάβρα Γραµµατικό Οµαλής
Έκταση= 17,450 στρ.
Ημερ/νία= 12.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 403/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 268070,4457197 268050,4457197 268032,4457193 268013,4457186 267993,4457178 267983,4457175 267963,4457160 267938,4457147 267905,4457118 267889,4457108 267895,4457099 267916,4457097 267943,4457088 267969,4457089 267983,4457102 267984,4457116 268007,4457125 268016,4457124 268024,4457118 268052,4457112 268093,4457109 268110,4457107 268113,4457119 268116,4457127 268128,4457132 268136,4457154 268156,4457174 268142,4457213 268129,4457217 268070,4457197
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Κοζάνης, Ελιμείας, Τσέγγος Μηλιάς
Έκταση= 15,246 στρ.
Ημερ/νία= 12.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 208/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 314604,4452126 314618,4452158 314615,4452179 314601,4452201 314585,4452217 314571,4452221 314560,4452232 314561,4452255 314629,4452288 314687,4452218 314729,4452283 314723,4452288 314701,4452268 314666,4452277 314645,4452300 314598,4452307 314549,4452282 314558,4452213 314532,4452184 314486,4452157 314479,4452136 314481,4452116 314492,4452110 314558,4452122
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Κοζάνης, Σερβίων, Σιουβλερή κορυφή Ιµέρων και Λευκάρων
Έκταση= 1.460,00 στρ.
Ημερ/νία= 24.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 552/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 330123,4463841 330604,4463572 330469,4463481 330667,4463491 330811,4463401 331271,4463209 331623,4463978 331877,4464629 331793,4464745 331989,4465140 331606,4464977 331251,4464583 330855,4464687 330968,4464422 330691,4464138
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Κοζάνης, Βελβεντού, Καθαρόλακκας − Φλάµπουρο − Αητού Πέτρα Καταφυγίου
Έκταση= 6.627,00 στρ.
Ημερ/νία= 24.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 516/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Κοζάνης, Ελιμείας, Κάτω Κουρί Κρόκου
Έκταση= 3,24 στρ.
Ημερ/νία= 27.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 533/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες= 312948,4459049 312875,4458982 312863,4458999 312872,4459010 312865,4459023 312904,4459068
Εισαγωγή δεδομένων=dzach