Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Πιερίας

13 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Πιερίας, Ανατολικού Ολύμπου, Βλοκάνι Λεπτοκαρυάς
Έκταση= 842,75 τ.µ.
Ημερ/νία= 5.12.2007
Πηγή= ΦΕΚ 711/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πιερίας, Πέτρας, γεφύρι Φωτεινών
Έκταση= 353,25 τ.µ.
Ημερ/νία= 19.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 58/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πιερίας, Ανατολικού Ολύμπου, Ράχη − Παλαιά Λεπτοκαρυά Λεπτοκαρυάς
Έκταση= 1479,60 τ.µ.
Ημερ/νία= 22.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 63/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πιερίας, Ανατολικού Ολύμπου, Ξηροκάµπι Σκοτίνας
Έκταση= 5008,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 5.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 650/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πιερίας, Λιτοχώρου, Λάκκος Οξυάς Λιτόχωρου
Έκταση= 203,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 5.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 642/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Πιερίας, Λιτοχώρου, Λάκκος Οξυάς Λιτόχωρου
Έκταση= 290,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 19.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 199/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Πιερίας, Λιτοχώρου, Μαυρωτό Λιτοχώρου
Έκταση= 1165,25 τ.µ.
Ημερ/νία= 18.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 402/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πιερίας, Λιτοχώρου, Βαθύλακκος Λιτόχωρου
Έκταση= 1014,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 16.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 650/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πιερίας, Πιερίων, µαυρόπετρα Ρητίνης
Έκταση= 1084,40 τµ.
Ημερ/νία= 24.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 204/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Πιερίας, Κατερίνης, Παλιοκκλήσι Νεοκαισάρειας
Έκταση= 3.823,35 τ.µ.
Ημερ/νία= 5.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 535/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Πιερίας, Πέτρας, Φλάµπουρο Φτέρη κ.λπ. Φωτεινών
Έκταση= 17.854στρ.
Ημερ/νία= 24-7-2007
Πηγή= ΦΕΚ 531/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 345733,4451247
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Πιερίας, Λιτοχώρου, Οξυάς λάκκος Λιτόχωρου
Έκταση= 590,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 4.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 248/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Πιερίας, Πιερίων, Κουµπολής Ρητίνης
Έκταση= 13263,95 τ.µ.
Ημερ/νία= 12.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 370/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi