Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Ευρυτανίας

6 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ευρυτανίας, Καρπενησίου, Μακριά Ράχη Καρπενησίου
Έκταση= 2.431,21 τ.µ.
Ημερ/νία= 22.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 14/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες= 307024,4308945 307025,4308932 307034,4308909 307043,4308888 307051,4308894 307062,4308903 307074,4308927 307083,4308945 307068,4308956 307046,4308954
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Κατάληψη, Ευρυτανίας, Προυσσού, Αρέντα Καταβόθρας
Έκταση= 263,81 τ.µ.
Ημερ/νία= 30.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 8/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Κατάληψη, Ευρυτανίας, Καρπενησίου, Ρουστέµι Καρπενησίου
Έκταση= 858,33 τ.µ.
Ημερ/νία= 23.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 67/2007 τεύχ. 4 σελ. 12
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Υλοτομία, Ευρυτανίας, Προυσσού, Ρίζες Προυσού
Έκταση= 2.382,33 τ.µ.
Ημερ/νία= 9.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 133/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Ευρυτανίας, Αγράφων, Κουκουρούντζος Αγράφων
Έκταση= 42.334,50 τ.µ.
Ημερ/νία= 21.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 585/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Ευρυτανίας, Ασπροποτάμου, ∆ίστρατα − Παπαντώνη Κέδρων
Έκταση= 1.814,93 τ.µ.
Ημερ/νία= 11.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 558/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach