Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Δράμας

5 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Δράμας, Δοξάτου, Μικρά Τσίµπλα Αιγείρου
Έκταση= 52,00στρ.
Ημερ/νία= 11.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 668/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 530233,4549076 530559,4548968 530414,4548749 530317,4548870 530217,4549030
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Δράμας, Δράμας, Μανδριά Ταξιάρχες
Έκταση= 3,00 στρ.
Ημερ/νία= 4.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 160/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 517304,4563110 517346,4563129 517362,4563103 517362,4563078 517297,4563059
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Δράμας, Νικηφόρου, Θερινά Καλύβια Λιάπη Πλατανόβρυσης
Έκταση= 50,00 στρ.
Ημερ/νία= 17.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 387/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 537836,4556453 538170,4556505 538165,4556418 538202,4556316 538026,4556239 538017,4556369 537851,4556393
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Δράμας, Δράμας, Υδραγωγείο Καλλιφύτου
Έκταση= 26,00 στρ.
Ημερ/νία= 27.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 451/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες= 519128,4559476 519142,4559441 519114,4559315 519132,4559278 519104,4559246 519052,4559238 519004,4559153 519015,4559115 519041,4559093 519023,4559050 518952,4559066 518976,4559127 518978,4559188 519022,4559289 519019,4559309 519040,4559340 519053,4559378
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Δράμας, Νικηφόρου, Στενότοπος Τείχους
Έκταση= 1.870,00 στρ.
Ημερ/νία= 25.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 466/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 526527,4562717 526658,4562764 527032,4562500 527032,4562458 526957,4562422 526978,4562339 527303,4562206 527622,4562198 527673,4562140 527689,4562004 527928,4561804 527850,4561449 527649,4561265 527017,4561281 526607,4560900 526371,4561045 526415,4561366 526301,4561548 526214,4561859 526129,4561891 526282,4562172 526402,4562536
Εισαγωγή δεδομένων=dzach