Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Σάμου

6 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Σάμου, Πυθαγορείου, - Μυτιληνιών
Έκταση= 7534,00 στρ.
Ημερ/νία= 11.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 477/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 754206,4181922
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Σάμου, Ευδήλου, Αρνοπέζια Ευδήλου
Έκταση= 964,08 τ.µ.
Ημερ/νία= 29.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 323/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Σάμου, Βαθέος, Βρετού-Νησί−Ασπροχόρτι Βαθέος
Έκταση= 723 στρ.
Ημερ/νία= 9.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 416/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 761615,4185096
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Σάμου, Βαθέος, Αγία Ειρήνη Βαθέος
Έκταση= 1 στρ.
Ημερ/νία= 17.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 430/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 761623,4181336 761624,4181336 761629,4181332 761639,4181332 761644,4181338 761647,4181346 761647,4181356 761642,4181362 761640,4181378 761638,4181384 761636,4181392 761625,4181384 761626,4181376 761624,4181348
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Σάμου, Βαθέος, Άγιος Φανούρης – Λεµονάκια Κοκκαρίου
Έκταση= 1.399,50 τ.µ.
Ημερ/νία= 28.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 435/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 752871,4185371 752877,4185367 752894,4185370 752901,4185367 752918,4185355 752904,4185336 752890,4185342 752884,4185335 752878,4185334 752875,4185335 752859,4185357 752863,4185364
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Αποθέσεις υλικών, Σάμου, Βαθέος, Όσιος Χριστόδουλος Βλαµαρής Βαθέος
Έκταση= 2202,81 τ.µ.
Ημερ/νία= 4.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 450/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 763365,4182200 763378,4182217 763390,4182229 763396,4182232 763400,4182230 763408,4182235 763410,4182239 763423,4182245 763428,4182241 763429,4182237 763428,4182224 763423,4182186
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi