Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Φλωρίνης

4 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φλωρίνης, Αμυνταίου, Λες Κέλλης
Έκταση= 4,14 στρ.
Ημερ/νία= 22.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 426/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 306341,4516454 306320,4516502 306332,4516524 306355,4516545 306402,4516496 306376,4516469 306363,4516468
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φλωρίνης, Περάσματος, Κιρακοβίτσα Τροπαιούχου
Έκταση= 0,472 στρ.
Ημερ/νία= 13.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 385/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 21.455607,40.630345
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Φλωρίνης, Κρυσταλλοπηγής, Καζάνια Άνω Υδρούσας−Κάτω Υδρούσας & Κολχικής
Έκταση= 130,00 στρ
Ημερ/νία= 15.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 579/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 288437,4510882 288597,4510443 288704,4510135 288310,4510391 288261,4510751
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Φλωρίνης, Κρυσταλλοπηγής, Μαλιµάδι Κρυσταλλοπηγής−Βατοχωρίου−Κώττα−Πρασίνου
Έκταση= 7.920,00,00 στρ.
Ημερ/νία= 27.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 583/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 253587,4501829 254885,4501593 254596,4501062 254873,4500724 254226,4499069 253523,4499177 252986,4498864 251746,4498853 251139,4499676 251337,4499748 251570,4499535 251848,4500027 252534,4500551 252813,4501401
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi