Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Θεσπρωτίας

12 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Θεσπρωτίας, Φιλιατών, Μαλακάστρο Παλαιοκλησίου
Έκταση= 49,728 στρεµ.
Ημερ/νία= 19.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 690/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 191191,4386290 191134,4386310 191071,4386295 191123,4386095 191308,4385799 191355,4385948 191212,4386109
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Θεσπρωτίας, Παραποτάμου, Μισοβούνι Κορύτιανης
Έκταση= 238,283 στρεµ.
Ημερ/νία= 14.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 670/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 187992,4377277 188276,4377205 188125,4378076 187731,4377525
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Θεσπρωτίας, Φιλιατών, Κίσαρας ή Κερασέα Βαβουρίου
Έκταση= 1105,300 στρεµ.
Ημερ/νία= 7.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 651/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 189184,4409168 190552,4408861 189755,4408100 189110,4408028 188943,4408089
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Θεσπρωτίας, Φιλιατών, Ψηλοβούνι Τρικορύφου
Έκταση= 245,512 στρεµ.
Ημερ/νία= 7.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 651/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 180003,4387591 180073,4387894 180503,4388100 180856,4388003 180772,4387763 180584,4387751
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Θεσπρωτίας, Φιλιατών, Σταρόδα Τσαµαντά
Έκταση= 473,908 στρεµ.
Ημερ/νία= 7.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 651/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 185441,4407293 186089,4407643 186239,4407534 186362,4407385 186033,4406618
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Θεσπρωτίας, Πέρδικας, Κατσονήσι Πέρδικας
Έκταση= 11693 τ.µ.
Ημερ/νία= 31-8-2006
Πηγή= ΦΕΚ 591/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Θεσπρωτίας, Παραμυθιάς, Τσάβαλο –Βασιάνι Ελαταριάς
Έκταση= 486 στρεµ.
Ημερ/νία= 12.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 591/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 200802,4383972 200289,4383761 199614,4384590 200077,4384569 200270,4384610
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Θεσπρωτίας, Φιλιατών, Φτελιάς Τσαµαντά
Έκταση= 665 στρεµ.
Ημερ/νία= 25.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 527/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Υλοτομία, Θεσπρωτίας, Συβότων, Μέγα Άµµος Συβότων
Έκταση= 1.424 τ.µ.
Ημερ/νία= 27.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 282/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Θεσπρωτίας, Ηγουμενίτσης, Κοτσέκι Καστριού
Έκταση= 61,113 στρεµ.
Ημερ/νία= 27.9.2005
Πηγή= ΦΕΚ 651/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 177073,4384265 177238,4384289 177273,4384238 177338,4384197 177430,4384201 177541,4384106 177422,4384059 177332,4383994 177290,4384011
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Υλοτομία, Θεσπρωτίας, Ηγουμενίτσης, Ασπροβούνι ή Μάλι Μπάρδι Ηγουµενίτσας
Έκταση= 6.725 τ.µ.
Ημερ/νία= 5.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 143/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 178573,4380806 178631,4380823 178629,4380894 178520,4380875 178558,4380811
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Υλοτομία, Θεσπρωτίας, Πέρδικας, Πλαζ Αρίλλα Πέρδικας
Έκταση= 713τ.μ.
Ημερ/νία= 3.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 274/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 179941,4362239 179957,4362249 179978,4362256 179980,4362262 179979,4362269 179970,4362267 179969,4362264 179962,4362259 179954,4362265 179943,4362263 179930,4362256
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi