Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Χίου

17 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χίου, Αμανής, Μαυρώνας Πιραµά
Έκταση= 2,601 στρ.
Ημερ/νία= 30.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 596/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Χίου, Ιωνίας, Κοντυλόπος Θολοποταµίου
Έκταση= 1.066,84 τ.µ.
Ημερ/νία= 18.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 333/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 679101,4238235 679118,4238237 679134,4238125 679123,4238126
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χίου, Καρδαμύλων, Παναγιά Αµάδων
Έκταση= 0,195 στρ.
Ημερ/νία= 16.10.2005
Πηγή= ΦΕΚ 317/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χίου, Καρδαμύλων, Μισοράχιδο Καρδαµύλων
Έκταση= 3,530 στρ.
Ημερ/νία= 4.9.2005
Πηγή= ΦΕΚ 320/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χίου, Μαστιχοχωρίων, Περιβόλα Μαστιχοχωρίων
Έκταση= 7,595 στρ.
Ημερ/νία= 22.6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 320/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Χίου, Χίου, Παναγιά Βοήθεια, Κοφινάς, Λατόµι Χίου
Έκταση= 38,780 στρ.
Ημερ/νία= 16.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 333/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χίου, Καμποχώρων, Παµφιλίδα ∆αφνώνα
Έκταση= 0,426 στρ.
Ημερ/νία= 6.4.2006
Πηγή= ΦΕΚ 394/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χίου, Καρδαμύλων, Αγ. Ανάργυροι Καρδαµύλων
Έκταση= 11,737 στρ.
Ημερ/νία= 28.6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 394/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χίου, Καρδαμύλων, Κρεµυδας Καρδαµύλων
Έκταση= 2,229 στρ.
Ημερ/νία= 29.10.2005
Πηγή= ΦΕΚ 399/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χίου, Καρδαμύλων, Αγ. Ειρήνη − Παρπαντα Καρδαµύλων
Έκταση= 4,776 στρ.
Ημερ/νία= 13.6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 399/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Χίου, Ομηρούπολης, Ρόγα Καρυών Καρυών
Έκταση= 4.873 τ. µ.
Ημερ/νία= 26.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 382/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χίου, Ομηρούπολης, Βολοκρίδι− Γρίζα Λαγκάδας
Έκταση= 1,692 στρ.
Ημερ/νία= 6.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 394/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χίου, Αμανής, Αγ. Μαρκέλλα Βολισσού
Έκταση= 60,107 στρ.
Ημερ/νία= 29.10.2005
Πηγή= ΦΕΚ 432/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χίου, Καμποχώρων, Μαρµαροτράπεζα−Ψαρόπετρα Χίου και Καµποχώρων
Έκταση= 127,790 στρ.
Ημερ/νία= 4.7.2006
Πηγή= ΦΕΚ 450/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χίου, Καρδαμύλων, Αστρακιά Αµάδων
Έκταση= 110,793 στρ.
Ημερ/νία= 22.3.2006
Πηγή= ΦΕΚ 486/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χίου, Χίου, Λατόµι Χίου
Έκταση= 1,848 στρ.
Ημερ/νία= 16.6.2005
Πηγή= ΦΕΚ 450/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Χίου, Αγίου Μηνά, Αγ. Ελένη Αγ. Μηνά
Έκταση= 0,110 στρ.
Ημερ/νία= 20.8.2005
Πηγή= ΦΕΚ 255/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=dzach