Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Λασιθίου

20 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Λασιθίου, Σητείας, Καρά Ρίζα Μαρωνιάς
Έκταση= 4.001,35 τ.µ.
Ημερ/νία= 31-11-2004
Πηγή= ΦΕΚ 57/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 689736,3890420 689733,3890437 689736,3890465 689768,3890526 689802,3890527 689766,3890422
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Λασιθίου, Οροπεδίου Λασιθίου, Ζυγοµατάρι Ψυχρού
Έκταση= 6.134,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 31-10-2005
Πηγή= ΦΕΚ 80/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες= 628993,3888577 629284,3888905
#
629443,3888916 629284,3888905
#
629284,3888905 629162,3889533
#
629162,3889533 629028,3889424
#
629162,3889533 629193,3889640

Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Λασιθίου, Ιεράπετρας, Ακούµπι Ανατολής
Έκταση= 4.100,5 τ.µ.
Ημερ/νία= 7.7.2006
Πηγή= ΦΕΚ 197/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Λασιθίου, Μακρύ Γιαλού, Πεύκοι Πεύκων
Έκταση= 46.400 τ.µ.
Ημερ/νία= 1-7-2006
Πηγή= ΦΕΚ 197/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Λασιθίου, Αγίου Νικολάου, Χωνάρια Κριτσάς
Έκταση= 48.500 τ.µ.
Ημερ/νία= 19.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 596/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Λασιθίου, Βραχασίου, Λιοπρίνι Βραχασίου
Έκταση= 6.021,70 τ.µ.
Ημερ/νία= 19.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 211/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 638946,3904720 639042,3904734 639048,3904688 639002,3904682 639004,3904650 638958,3904642
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Λασιθίου, Βραχασίου, Λιοπρίνι Βραχασίου
Έκταση= 4.817,23 τ.µ.
Ημερ/νία= 19.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 211/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 638898,3904713 638901,3904696 638889,3904693 638873,3904656 638927,3904633 638956,3904655 638946,3904720 638898,3904713
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Λασιθίου, Βραχασίου, Λιοπρίνι Βραχασίου
Έκταση= 2.906,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 19.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 211/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 639056,3904634 639049,3904682 639116,3904684 639128,3904648
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Λασιθίου, Μακρύ Γιαλού, Προσπήλια Πευκών
Έκταση= 17.800 τ.µ.
Ημερ/νία= 6-7-2006
Πηγή= ΦΕΚ 217/2007 τεύχ. 4 σελ. 11
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Λασιθίου, Μακρύ Γιαλού, Λάπηθος Σταυροχωρίου
Έκταση= 27,122 στρ.
Ημερ/νία= 28.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 343/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 677579,3884198 677662,3884248 677680,3884237 677693,3884237 677794,3884175 677792,3884204 677809,3884218 677838,3884204 677835,3884177 677847,3884151 677845,3884112 677789,3884094 677751,3884090 677708,3884104 677707,3884125 677676,3884097 677656,3884119 677595,3884158 677580,3884178
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Λασιθίου, Ιεράπετρας, Κακή Σκάλα Αγίου Ιωάννου
Έκταση= 2.716,01 τ.µ.
Ημερ/νία= 7.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 342/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Λασιθίου, Αγίου Νικολάου, Αγιος Κων/νος Χουµεριάκο
Έκταση= 522,7 τ.µ.
Ημερ/νία= 22.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 341/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Λασιθίου, Νεάπολης, Λιµνιά ∆ωριών
Έκταση= 40.827,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 29.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 489/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 651297,3904035 651329,3903978 651432,3904015 651521,3904016 651672,3904119 651609,3904148 651483,3904182 651401,3904148
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Υλοτομία, Λασιθίου, Ιεράπετρας, Ρούσσος Λάκκος Χριστού
Έκταση= 4.347 τ.µ.
Ημερ/νία= 20.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 260/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= 640620,3884484 640637,3884485 640647,3884503 640641,3884527 640590,3884532 640552,3884506 640564,3884467 640591,3884469
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Λασιθίου, Αγίου Νικολάου, Καλύβες − Λακάκια Βρουχά
Έκταση= 16.876 τ.µ.
Ημερ/νία= 19.10.2006
Πηγή= ΦΕΚ 218/2007 τεύχ. 4 σελ. 1
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Λασιθίου, Μακρύ Γιαλού, Πευκοσέλι Αγίου Στεφάνου
Έκταση= 140,20 στρ.
Ημερ/νία= 22.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 485/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= άσχετος χάρτης,
δεν περιέχεται η περιοχή στο ΦΕΚ

Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Λασιθίου, Αγίου Νικολάου, Αντραµιθιά Κρούστα
Έκταση= 3.656 τ.µ.
Ημερ/νία= 2005
Πηγή= ΦΕΚ 457/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Λασιθίου, Μακρύ Γιαλού, Γαλήνη Σχοινοκαψάλων
Έκταση= 1.237,52 τ.µ.
Ημερ/νία= 2-2005
Πηγή= ΦΕΚ 366/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 672411,3877530 672454,3877517 672450,3877505 672441,3877493 672438,3877487 672405,3877505
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Λασιθίου, Αγίου Νικολάου, Κήπερη−Κεφάλα Ελούντας και Λενικών
Έκταση= 1.317,613 στρ.
Ημερ/νία= 27.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 657/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 656331,3900657 656253,3900432 656213,3900316 656204,3900259 656103,3900159 656151,3900050 656204,3900021 656213,3900088 656251,3900138 656291,3900139 656342,3900210 656377,3900186 656368,3900165 656336,3900139 656349,3900111 656393,3900080 656364,3899946 656401,3899916 656437,3899923 656472,3899946 656520,3899945 656517,3899869 656552,3899864 656643,3899994 656695,3899997 656722,3900041 656750,3900045 656779,3900048 656805,3900059 656821,3900049 656825,3899978 656849,3899985 656868,3899969 656843,3899950 656861,3899920 656889,3899899 656926,3899909 656964,3899920 656959,3899942 656941,3899935 656924,3899931 656928,3899965 656927,3899989 656929,3899996 656952,3899999 656953,3900000 656924,3900095 656929,3900101 656993,3900042 656995,3900039 657003,3900041 657011,3900054 657015,3900051 657033,3900043 657050,3900297 657100,3900385 657067,3900393 657048,3900366 657042,3900368 657025,3900370 657006,3900383 656990,3900406 656994,3900408 656977,3900435 656959,3900465 656949,3900473 656959,3900479 656988,3900516 656990,3900512 656996,3900508 657007,3900486 657006,3900483 657008,3900478 657007,3900476 657010,3900469 657015,3900464 657020,3900452 657024,3900448 657037,3900437 657042,3900435 657049,3900435 657055,3900435 657061,3900437 657067,3900443 657073,3900446 656924,3900722 656914,3900728 656906,3900738 656895,3900751 656901,3900755 656906,3900759 656912,3900764 656916,3900773 656919,3900786 656924,3900796 656922,3900832 656892,3900850 656858,3900921 656902,3900967 656871,3900975 656822,3900923 656792,3900929 656769,3901040 656737,3901077 656751,3901130 656818,3901164 656784,3901214 656699,3901312 656608,3901271 656587,3901227 656571,3901201 656509,3901308 656435,3901279 656382,3901456 656396,3901476 656366,3901486 656305,3901465 656296,3901451 656265,3901419 656191,3901439 656171,3901435 656154,3901431 656121,3901387 656118,3901366 656115,3901364 656116,3901359 656114,3901344 656130,3901342 656150,3901342 656171,3901345 656188,3901345 656186,3901306 656167,3901304 656147,3901302 656119,3901302 656096,3901306 656098,3901311 656103,3901319 656108,3901334 656102,3901345 656102,3901370 656102,3901385 656064,3901373 655965,3901541 655935,3901521 656102,3901345 656102,3901370 656102,3901385 656064,3901373 655965,3901541 655935,3901521 655808,3901510 655758,3901519 655701,3901506 655618,3901520 655522,3901280 655621,3901219 655789,3901153 655833,3901019 655768,3900920 655829,3900836 655756,3900754 655855,3900677 655966,3900699 656048,3900739 656150,3900727
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Λασιθίου, Αγίου Νικολάου, Χαµηλό Μέσα Λακωνίων
Έκταση= 85.000,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 25.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 393/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 652356,3894845
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi