Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Ζακύνθου

43 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Αρτεμισίων, Αθέρας Αγ. Πάντων
Έκταση= 2388000τ.µ.
Ημερ/νία= 28.7.2006
Πηγή= ΦΕΚ 18/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Λαγανά, Απελάτη Αγαλά
Έκταση= 12283 τ.µ.
Ημερ/νία= 5.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 19/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Αρτεμισίων, Πισινό− Άµµος Άγ Λέοντα
Έκταση= 944 τ.µ.
Ημερ/νία= 25.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 28/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi, dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Αρτεμισίων, Μακριά Ράχη Αγ. Λέοντα
Έκταση= 92561 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 30/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi, dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ελατίων, Μεσόραχη Ανω Βολιµών
Έκταση= 7920 τ.µ.
Ημερ/νία= 31.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 30/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi, dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ζακυνθίων, Σκοπός Αργασίου
Έκταση= 463193τ.µ.
Ημερ/νία= 20.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 28/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi, dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Λαγανά, Ψηλή Ράχη Αγαλά
Έκταση= 153324τ.µ.
Ημερ/νία= 17.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 28/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi, dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Λαγανά, Άµπελος Κεριού
Έκταση= 4979 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 30/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi, dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Λαγανά, Ρίγανη Αγαλά
Έκταση= 177800τ.μ.
Ημερ/νία= 2.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 30/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi, dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Αρτεμισίων, Στατία Κοιλιωµένου
Έκταση= 124047 τ.µ.
Ημερ/νία= 3.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 31/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi, dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Λαγανά, Μπιρίτση Κερίου
Έκταση= 7.229 τ.µ.
Ημερ/νία= 17.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 416/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ελατίων, Αγραπιδάκι−Πετρίτη Έξω Χώρας
Έκταση= 2717300τ.µ.
Ημερ/νία= 20.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 31/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi, dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ελατίων, Βάλτες Βολιµών
Έκταση= 86460 τ.µ.
Ημερ/νία= 21.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 31/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi , dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ελατίων, ∆ελούκου Ορθονιών
Έκταση= 33072 τ.µ.
Ημερ/νία= 13.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 31/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi, dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Λαγανά, Άι−Λιάς Κερίου
Έκταση= 1976 τ.µ.
Ημερ/νία= 31.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 48/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi, dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ελατίων, Μακρύς Γιαλός Άνω Βολιµών
Έκταση= 6328 τ.µ.
Ημερ/νία= 11.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 69/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ελατίων, Καπελέτη άνω Βολιµών
Έκταση= 6915 τ.µ.
Ημερ/νία= 4.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 69/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ελατίων, Αγρίλου Βολιµών
Έκταση= 1378 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 69/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Λαγανά, Μαραθίας Κερίου
Έκταση= 62195 τ.µ.
Ημερ/νία= 8.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 69/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Λαγανά, Μαραθία Κεριού
Έκταση= 8736 τ.µ.
Ημερ/νία= 5.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 75/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Λαγανά, Μαραθίας Κερίου
Έκταση= 2654 τ.µ.
Ημερ/νία= 14.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 75/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Λαγανά, Κλεισίδια Κεριού
Έκταση= 431488τ.µ.
Ημερ/νία= 25.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 89/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ελατίων, Αγ. Θέκλα Ανω Βολιµών
Έκταση= 835 τ.µ.
Ημερ/νία= 12.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 640/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ελατίων, Aγ. Θέκλη Ανω Βολιµών
Έκταση= 30614 τ.µ.
Ημερ/νία= 24.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 640/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Λαγανά, Λαγκάδια Κερίου
Έκταση= 1332 τ.µ.
Ημερ/νία= 14.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 640/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ελατίων, Πεύκος Κορελή Βολιµών
Έκταση= 12582 τµ
Ημερ/νία= 26.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 595/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Ζακύνθου, Ελατίων, Μαλακού Άνω Βολιµών
Έκταση= 8580 τ.µ.
Ημερ/νία= 9.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 589/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ελατίων, Μπακιανέικα Άνω Βολιµών
Έκταση= 1547 τ.µ.
Ημερ/νία= 25.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 589/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ελατίων, Μαλακούς Άνω Βολιµών
Έκταση= 3943 τ.µ.
Ημερ/νία= 20.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 589/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ελατίων, Αγία Θέκλα Άνω Βολιµών
Έκταση= 43369 τ.µ.
Ημερ/νία= 25.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 589/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ελατίων, Πάνω Μαριές Μαριών
Έκταση= 4086 τ.µ.
Ημερ/νία= 24.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 513/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Λαγανά, Κοµπί Κερίου
Έκταση= 849 τ.µ.
Ημερ/νία= 8.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 508/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Αρτεμισίων, Σχιστήριο Αγ. Λέοντα
Έκταση= 1835 τ.µ.
Ημερ/νία= 4.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 300/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ελατίων, Κουκιές Μαριών
Έκταση= 3704 τ.µ.
Ημερ/νία= 13.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 300/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ελατίων, Πρόβεσµα Μαριών
Έκταση= 1369 τ.µ.
Ημερ/νία= 13.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 300/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ελατίων, Βίγλα−Καµπί ΄Εξω Χώρας
Έκταση= 8660 τ.µ.
Ημερ/νία= 9.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 366/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Λαγανά, Σπαλιθάρια Αγαλά
Έκταση= 290 τ.µ.
Ημερ/νία= 17.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 310/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Λαγανά, Νερατζούλες Καλαµακίου
Έκταση= 864 τ.µ.
Ημερ/νία= 30.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 310/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Λαγανά, Σκοπός Κερίου
Έκταση= 14207 τ.µ.
Ημερ/νία= 6.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 331/2007 τεύχ. 4 σελ. 10
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Λαγανά, Μπιρίτσι Κερίου
Έκταση= 1008 τ.µ.
Ημερ/νία= 24.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 370/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Αρτεμισίων, Καταλούπου Κοιλιωµένου
Έκταση= 1075 τ.µ.
Ημερ/νία= 18.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 412/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Αρτεμισίων, ∆οξαρά Κοιλιωµένου
Έκταση= 10371 τ.µ.
Ημερ/νία= 17.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 433/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ζακύνθου, Ελατίων, Κορκοτούρια Μάριων
Έκταση= 1210 τ.µ.
Ημερ/νία= 14.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 433/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi