Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Δωδεκανήσου

39 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Δωδεκανήσου, Ρόδου, Βούσερη Λαχανιάς
Έκταση= 2.241 τ.µ
Ημερ/νία= 30.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 29/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Δωδεκανήσου, Ρόδου, Πλάκες Καλυθιών
Έκταση= 845 τ.µ.
Ημερ/νία= 26.5.2006
Πηγή= ΦΕΚ 36/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Λινδίων, Πολυστράτου Λάρδου
Έκταση= 11.220 τ.µ.
Ημερ/νία= 9.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 692/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Αρχαγγέλου, Κολύµπια Αρχαγγέλου
Έκταση= 1220 τ.µ.
Ημερ/νία= 31-1-2006
Πηγή= ΦΕΚ 656/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Καλλιθέας, Κοσκινού Ρόδου
Έκταση= 764 τ.µ.
Ημερ/νία= 28.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 661/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Δωδεκανήσου, Καλλιθέας, Άγιος Ελευθέριος Κοσκινού Ρόδου
Έκταση= 1003 τ.µ.
Ημερ/νία= 16.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 656/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 877697,4035568 877716,4035543 877732,4035552 877745,4035569 877716,4035582
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Καλλιθέας, Άσπρα χώµατα ή Ασπρόβουνο Ρόδου
Έκταση= 3720 τ.µ.
Ημερ/νία= 28-2-2006
Πηγή= ΦΕΚ 656/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Νότιας Ρόδου, Πέτρες Ασκληπιείου Ρόδου
Έκταση= 1168τ.µ.
Ημερ/νία= 9.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 656/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Δωδεκανήσου, Ηρακλειδών, Άγιος Γεώργιος−Χριστός Αντιµάχειας Κω
Έκταση= 19,31 στρ.
Ημερ/νία= 29.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 206/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Δωδεκανήσου, Καλλιθέας, Αγγελή Κοσκινού, Ρόδου
Έκταση= 1.120 τ.µ.
Ημερ/νία= 29.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 206/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Δωδεκανήσου, Ατταβύρου, Άγιος Γεώργιος Μονόλιθου Ρόδου
Έκταση= 8,900 στρ.
Ημερ/νία= 26.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 208/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Καρπάθου, Βαλγάρα (Χάλος ή Φυλλαρούδια) Καρπάθου
Έκταση= 9098 τ.µ.
Ημερ/νία= 2005,2006
Πηγή= ΦΕΚ 571/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Δωδεκανήσου, Αρχαγγέλου, Γιαµαχί Ρόδου
Έκταση= 790 τ.µ.
Ημερ/νία= 20.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 509/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Ατταβύρου, Λίρος Κρητηνία Ρόδου
Έκταση= 0,530 στρ.
Ημερ/νία= 31-4-2007
Πηγή= ΦΕΚ 502/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Δωδεκανήσου, Αφάντου, Τσακάλια Αρχίπολης Ρόδου
Έκταση= 225 τ.µ.
Ημερ/νία= 13.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 527/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Καλλιθέας, Τσαϊρι Ρόδου
Έκταση= 1344 τ.µ.
Ημερ/νία= 10.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 502/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Δωδεκανήσου, Καμείρου, Καπί Σαλάκου Ρόδου
Έκταση= 7,780 στρ.
Ημερ/νία= 20.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 503/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Δωδεκανήσου, Καρπάθου, Σικέλαος Πυλώνα Καρπάθου
Έκταση= 6,3 στρ.
Ημερ/νία= 15.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 509/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Ηρακλειδών, Αλµυρός Κεφάλου Κω
Έκταση= 31127,4 τ.µ.
Ημερ/νία= 17.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 509/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Δικαίου, Παλιόµανδρα Ασφενδίου Κω
Έκταση= 2100 τ.µ.
Ημερ/νία= 10.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 502/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Νότιας Ρόδου, Τουρκάκια Κατταβιάς
Έκταση= 14580 τ.µ.
Ημερ/νία= 1997
Πηγή= ΦΕΚ 527/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Νότιας Ρόδου, Γιουρούχια Κατταβιάς
Έκταση= 4760 τ.µ.
Ημερ/νία= 20.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 503/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Νότιας Ρόδου, Φιλίππα Κατταβιά
Έκταση= 3385 τ.µ.
Ημερ/νία= 17.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 502/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Νότιας Ρόδου, Φιλίππα Κατταβιάς
Έκταση= 1.490 τ.µ.
Ημερ/νία= 1997
Πηγή= ΦΕΚ 500/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Ολύμπου, Μιτάτου Ακρί ∆ιαφανίου Καρπάθου
Έκταση= 1642,43 τ.µ.
Ημερ/νία= 28-2-2006
Πηγή= ΦΕΚ 571/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 789942,3961547 789974,3961568 789949,3961574 789943,3961586 789900,3961581 789912,3961575 789922,3961577 789937,3961567 789940,3961559
#
789942,3961547 789931,3961559 789922,3961546 789964,3961522 789963,3961538 789977,3961538 789972,3961548 789977,3961563 789974,3961568 789968,3961545 789959,3961542

Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Δωδεκανήσου, Νότιας Ρόδου, Βροµαχενό Βατίου
Έκταση= 539,648 στρ.
Ημερ/νία= 23.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 500/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Νότιας Ρόδου, Αϊβανόγλου − Βεργή Γενναδίου
Έκταση= 3689 τ.µ.
Ημερ/νία= 5.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 500/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Νότιας Ρόδου, Φιλίππα Κατταβιάς
Έκταση= 1725 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 500/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Πεταλούδων, Κιζίλατος−Μολύβια Παραδεισίου
Έκταση= 3320 τ. µ.
Ημερ/νία= 14.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 509/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Πεταλούδων, Παστίδας Παστίδας Ρόδου
Έκταση= 1.125 τ.µ.
Ημερ/νία= 14.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 245/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Πεταλούδων, Μολυβια Παραδεισίου Ρόδου
Έκταση= 950 τ.µ.
Ημερ/νία= 16.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 245/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Αφάντου, Τσακάλια Αρχίπολης Ρόδου
Έκταση= 225 τ.µ.
Ημερ/νία= 13.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 499/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Νότιας Ρόδου, Φιλίππα Κατταβιάς
Έκταση= 2755 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 499/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Νότιας Ρόδου, Φιλίππα Κατταβιάς
Έκταση= 3710 τ.µ.
Ημερ/νία= 17.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 499/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Νότιας Ρόδου, Μόχλιες Κατταβιάς
Έκταση= 6460 τ.µ.
Ημερ/νία= 16.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 499/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Δωδεκανήσου, Ηρακλειδών, Άγιος Ιωάννης – Κεφάλου Κεφάλου Κω
Έκταση= 7900 τ.µ.
Ημερ/νία= 4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 309/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Δωδεκανήσου, Αρχαγγέλου, Πατελιές Στεγνών Αρχαγγέλου Ρόδου
Έκταση= 145 τ.µ.
Ημερ/νία= 23.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 309/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Νότιας Ρόδου, Φιλίππα Κατταβιάς
Έκταση= 4390 τ.µ.
Ημερ/νία= 9.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 349/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Δωδεκανήσου, Νότιας Ρόδου, Φιλίππα Κατταβιάς
Έκταση= 690 τ.µ.
Ημερ/νία= 9.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 362/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi