Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Κυκλάδων

11 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Κυκλάδων, Αντιπάρου, Στέρνα Αντιπάρου
Έκταση= 7.443
Ημερ/νία= 21-11-2007
Πηγή= ΦΕΚ 703/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= #Εκδ1
593984,4099164 593971,4099152 593987,4099135 593994,4099140
#Εκδ2
594036,4099107 594025,4099131 594025,4099150 594020,4099163 594007,4099175 594024,4099175 594037,4099169 594043,4099154 594067,4099140 594096,4099106 594102,4099074 594120,4099058 594109,4099037 594016,4099093
#Εκδ3
594016,4099093 593973,4099097 593979,4099114 593992,4099132 594007,4099121

Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κυκλάδων, Αντιπάρου, Γλυφά − Παληόµανδρα Αντιπάρου
Έκταση= 23.700,00τ.μ.+17.500,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 22.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 36/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κυκλάδων, Πάρου, Αστέρας Πάρου
Έκταση= 5.850,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 22.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 36/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κυκλάδων, Πάρου, Τρυπητή Πάρου
Έκταση= 3.250,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 36/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κυκλάδων, Άνδρου, Πιτροφός − Μενήτες Άνδρου
Έκταση= 352.310,50 τ.µ.
Ημερ/νία= 18.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 62/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κυκλάδων, Μήλου, Φυρλίγκος Μήλου
Έκταση= 94.530,00τ.µ.
Ημερ/νία= 7−8.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 70/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κυκλάδων, Πάρου, Κώστος Πάρου
Έκταση= 3.400,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 8.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 73/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κυκλάδων, Πάρου, Σάντα Μαρία Πάρου
Έκταση= 3.500,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 8.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 73/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κυκλάδων, Κέας, Αγρίλιο Μακρονήσου Κέας
Έκταση= 230,00 στρ.
Ημερ/νία= 2-7-2006
Πηγή= ΦΕΚ 98/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κυκλάδων, Νάξου, Αγ. Ειρήνη ∆ρυµαλίας
Έκταση= 34.572,50 τ.µ.
Ημερ/νία= 21.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 127/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Κυκλάδων, Μήλου, Προφήτης Ηλίας − Χονδρό Βουνό − Λειβαδάκια − Παλιόµανδρα − Ρέµα Αη−Γιάννη Μήλου
Έκταση= 3.267,00 στρεµ.
Ημερ/νία= 7.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 370/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi