Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Ηλείας

58 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Ηλείας, Πύργου, Άγιος Γεώργιος Βαρβάσαινας
Έκταση= 1,940 στρ.
Ημερ/νία= 2.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 701/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Αμαλιάδος, Κούµαρο Κρυονερίου
Έκταση= 0,350 στρ.
Ημερ/νία= 10.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 74/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Αμαλιάδος, Βαρκούλια Αµαλιάδος
Έκταση= 5,800 στρ.
Ημερ/νία= 5.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 667/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Αμαλιάδος, Κουκουρόραχη Αγ. ∆ηµήτριος
Έκταση= 30,600 στρ.
Ημερ/νία= 5.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 667/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Αμαλιάδος, Αγ. Ιωάννης Αρχαίας Ήλιδος
Έκταση= 21,000 στρ.
Ημερ/νία= 17.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 666/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Αμαλιάδος, Λίµνες Γερακίου
Έκταση= 1074,00 στρ.
Ημερ/νία= 24.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 650/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Αμαλιάδος, Μαυρόχωµα Κρυονερίου
Έκταση= 1,920 στρ.
Ημερ/νία= 9.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 141/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Αμαλιάδος, Αφανούλες Γερακίου
Έκταση= 2,100 στρ.
Ημερ/νία= 9.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 159/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Ηλείας, Αρχαίας Ολυμπίας, Τζαφέρη ή Χαραλάµπου Ηράκλειας
Έκταση= 6,750 στρ.
Ημερ/νία= 31.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 141/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Ζαχάρως, Χαντάκια Αρήνης
Έκταση= 0,700 στρ.
Ημερ/νία= 5.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 141/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Ηλείας, Σκιλλούντος, Τσιµπερούλα Πλατιάνας
Έκταση= 1,400 στρ.
Ημερ/νία= 19.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 149/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Αμαλιάδος, Αντίλαλος Αναληψης−Γερακίου
Έκταση= 4,450 στρ.
Ημερ/νία= 18.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 627/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Ηλείας, Βαρθολομιού, Θίνες Βαρθολοµιού
Έκταση= 2.724,73 στρ.
Ημερ/νία= 24.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 627/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Τραγανού, Παλιάµπελα Σιµίζας
Έκταση= 3,300 στρ.
Ημερ/νία= 28.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 199/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Αμαλιάδος, Φτερόλακα Γερακίου
Έκταση= 18,700 στρ.
Ημερ/νία= 30.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 203/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Αμαλιάδος, Ρένια Χαβαρίου
Έκταση= 0,100 στρ.
Ημερ/νία= 25.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 203/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Βουπρασίας, ∆ενδράκια ∆άφνης−Αετοράχης
Έκταση= 1,500 στρ.
Ημερ/νία= 13.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 203/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Ζαχάρως, Χωνέικα Καλύβια Αρτέµιδας
Έκταση= 0,600 στρ.
Ημερ/νία= 28.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 203/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Αμαλιάδος, Αργυρόλακα Περιστερίου
Έκταση= 3,650 στρ.
Ημερ/νία= 6.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 224/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Ηλείας, Αμαλιάδος, Μπαρλιάκι Χαβαρίου
Έκταση= 1,100 στρ.
Ημερ/νία= 2.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 225/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Λεχαινών, Παλιάχουρο Μέλισσας
Έκταση= 10,000 στρ.
Ημερ/νία= 28.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 224/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Λεχαινών, Μελίσσι Μέλισσας
Έκταση= 12,500 στρ.
Ημερ/νία= 26.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 224/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Λεχαινών, Χαµολιό Κοτέικα
Έκταση= 30,000 στρ.
Ημερ/νία= 28.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 224/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Σκιλλούντος, Αγιάννης Καλλικώµου
Έκταση= 7,000 στρ.
Ημερ/νία= 28.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 527/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Ηλείας, Αμαλιάδος, Μπαρλιάκι Χαβαρίου
Έκταση= 5.600 στρ.
Ημερ/νία= 2.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 246/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Αμαλιάδος, Λίµνες Γερακίου
Έκταση= 79,000 στρ.
Ημερ/νία= 12.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 498/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Αμαλιάδος, Αστερέϊκα Περιστερίου
Έκταση= 21,000 στρ,
Ημερ/νία= 20.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 295/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Βουπρασίας, Αλώνια συν. Καραβουλέϊκα Νησίου
Έκταση= 0,400 στρ.
Ημερ/νία= 5.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 295/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Βουπρασίας, Κριθάρια Ξενιών
Έκταση= 51,00 στρ.
Ημερ/νία= 6.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 295/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Σκιλλούντος, Κουβέλι ∆ιασέλλων
Έκταση= 2,000 στρ.
Ημερ/νία= 27.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 295/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Αμαλιάδος, Αγ. Ιωάννης Περιστερίου
Έκταση= 0,950 στρ.
Ημερ/νία= 27.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 347/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Αμαλιάδος, Αγ. Ιωάννης Περιστερίου
Έκταση= 0,750 στρ.
Ημερ/νία= 26.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 360/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Αμαλιάδος, Μπουµπούνα Κρυονερίου
Έκταση= 0,650 στρ.
Ημερ/νία= 15.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 360/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Αμαλιάδος, Αφανούλες Γερακίου
Έκταση= 0,100 στρ.
Ημερ/νία= 23.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 370/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Βαρθολομιού, Κοτσιφάκι Μάχου
Έκταση= 3,100 στρ.
Ημερ/νία= 20.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 328/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Βουπρασίας, Καραδορέικα Αετοράχης
Έκταση= 4,000 στρ.
Ημερ/νία= 16.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 360/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Ζαχάρως, Νεκροταφείο Ταξιαρχών (οικισµός Θολού)
Έκταση= 0,500 στρ.
Ημερ/νία= 17.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 327/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Ηλείας, Κάστρου - Κυλλήνης, Καλαµιά Κάστρου
Έκταση= 0,0637 στρ.
Ημερ/νία= 1.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 328/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Ηλείας, Κάστρου - Κυλλήνης, Φιλαδέλφεια Κάστρου
Έκταση= 2,400 στρ.
Ημερ/νία= 10.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 347/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Ηλείας, Σκιλλούντος, Πέτρινος Κορύτος Φρίξας
Έκταση= 1,016 στρ.
Ημερ/νία= 7.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 347/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Βαρθολομιού, Κουκουράκου Λυγιάς
Έκταση= 1,800 στρ.
Ημερ/νία= 16.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 391/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Ηλείας, Φιγαλείας, Ζορµπά Φασκοµηλιά Φιγαλείας
Έκταση= 0,890 στρ.
Ημερ/νία= 31-5-2006
Πηγή= ΦΕΚ 475/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Φιγαλείας, Κριθαρόλακα Ν. Φιγαλείας
Έκταση= 3.200 στρ.
Ημερ/νία= 13.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 474/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Ζαχάρως, Αρχαιολογικός Χώρος Λεπρέου
Έκταση= 370,00 στρ.
Ημερ/νία= 25.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 435/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Σκιλλούντος, Σαγρή Ραχών
Έκταση= 1,263 στρ.
Ημερ/νία= 24.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 433/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ηλείας, Ωλένης, Κλειδερέικα Καράτουλα
Έκταση= 12.700 στρ.
Ημερ/νία= 7-7-2007
Πηγή= ΦΕΚ 474/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 283798,4181155 283876,4181284 283898,4181185 283820,4181135
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ηλείας, Ωλένης, Κλειδερέικα Καράτουλα
Έκταση= 105,900 στρ.
Ημερ/νία= 2.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 475/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 283889,4181315 284021,4181352 284454,4181430 284444,4181581 284252,4181661 284041,4181557
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ηλείας, Λασιώνος, Αγ. Κωνσταντίνος Κρυόβρυσης
Έκταση= 26,000 στρ.
Ημερ/νία= 16.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 526/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 305155,4199039 305283,4199220 305352,4199270 305401,4199240
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Ηλείας, Ωλένης, Λικουζίνα Κουτσοχέρας
Έκταση= 2,960 στρ.
Ημερ/νία= 1.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 141/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 281648,4183487
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Ανδριτσαίνης, διάφορες θέσεις Σκιλλούντος, Ζαχάρως, Φιγαλείας, Ανδρίτσαινας,Αλιφείρας
Έκταση= 210.000,00 στρ.
Ημερ/νία= 9.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 562/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Αρχαίας Ολυμπίας, διάφορες θέσεις Αρχ. Ολυµπίας, Ωλένης, Ιαρδάνου, Φολόης,Αρχ. Ολυµπίας, Ωλένης, Ιαρδάνου, Φολόης
Έκταση= 250.283,00 στρ.
Ημερ/νία= 9.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 562/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Ηλείας, Πηνείας, διάφορες θέσεις Πηνείας,Βουπρασίας,Αµαλιάδας
Έκταση= 62.524,00 στρ.
Ημερ/νία= 24.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 562/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ηλείας, Πύργου, Κόρακας−Ματζάκουρα Κορακοχωρίου
Έκταση= 0,240 στρ.
Ημερ/νία= 20.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 498/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 262538,4172003
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Ηλείας, Ωλένης, Κρύα Βρύση Λαντζοΐου
Έκταση= 8,700 στρ.
Ημερ/νία= 23.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 328/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 284782,4176995
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Ηλείας, Ωλένης, Μπουρνά Μουζακίου
Έκταση= 10,600 στρ.
Ημερ/νία= 1.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 391/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 285184,4184876
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ηλείας, Ιαρδάνου, Υδραγωγείο Κορυφής
Έκταση= 5,050 στρ.
Ημερ/νία= 24.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 20/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 271133,4183232
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Ηλείας, Ωλένης, Αγιος Νικόλαος Λανζοίου
Έκταση= 2,650 στρ.
Ημερ/νία= 9.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 20/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 285568,4175663
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Ηλείας, Ωλένης, Καψόραχο Λανζοίου
Έκταση= 5,144 στρ.
Ημερ/νία= 9.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 20/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 285947,4175768
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi