Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Αρκαδίας

18 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αρκαδίας, Βόρειας Κυνουρίας, Μουστός−Ξερόλακα Μελιγούς
Έκταση= 651 τ.µ. και 699 τ.µ.,
Ημερ/νία= 19.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 40/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= #ΤμήμαΑ
387971,4138196 387992,4138173 388007,4138191 387986,4138210

#ΤμήμαΒ
387998,4138228 388016,4138205 388034,4138226 388013,4138244

Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αρκαδίας, Βόρειας Κυνουρίας, Μπουζιάνι Ξηροπηγάδου
Έκταση= 4.226,5 τ.µ.
Ημερ/νία= 29.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 70/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 387262,4150344 387271,4150329 387269,4150288 387275,4150271 387237,4150264 387230,4150286 387214,4150312 387226,4150326 387215,4150341 387206,4150350 387224,4150367
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Αρκαδίας, Βαλτετσίου, Αχερώνες Αραχαµιτών
Έκταση= 73,430 στρεµ.
Ημερ/νία= 12.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 149/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 341825,4145238 341823,4145450 341865,4145474 341934,4145411 341992,4145380 342011,4145286 342044,4145272 342029,4145250 342019,4145210 341930,4145192 341909,4145201 341857,4145174 341805,4145170 341751,4145182 341722,4145194 341697,4145202 341690,4145221
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Αρκαδίας, Μεγαλόπολης, εκτός οικισµού Χιράδων
Έκταση= 855 τ,μ,
Ημερ/νία= 12.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 136/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες= 328111,4128837 328146,4128843 328154,4128823 328113,4128814
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αρκαδίας, Τεγέας, - Μανθυρέας
Έκταση= 9.152,947 στρ.
Ημερ/νία= 25.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 645/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αρκαδίας, Ηραίας, ΤΣΑΡΑΧΑΣ−ΠΑΝΑΓΙΑ κ.λ.π. Κοκκορά και Κακουραίϊκων
Έκταση= 67,380 στρ.
Ημερ/νία= 26.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 566/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αρκαδίας, Τροπαίων, ΤΣΑΡΣΙΝΟ Βυζικίου
Έκταση= 278,90 στρεµ.
Ημερ/νία= 23.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 558/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αρκαδίας, Κοντοβαζαίνης, ΚΕΡΠΙΝΗ ∆ήµητρας
Έκταση= 188,600 στρεµ.
Ημερ/νία= 15.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 545/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αρκαδίας, Λεβιδίου, ΒΟΡΙΚΑ−ΛΕΜΙΘΙ−ΑΡΑ∆ΗΜΑ−ΛΑΚΚΑ ΓΚΛΙΑΤΑ ∆άρα
Έκταση= 443,490 στρεµ.
Ημερ/νία= 24.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 541/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Αρκαδίας, Δημητσάνας, Βεργασούρα ∆ηµητσάνας
Έκταση= 4.076,20 τ.µ.
Ημερ/νία= 24.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 235/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Αρκαδίας, Βυτίνας, Κοκόσι Μαγουλιάνων
Έκταση= 2.544,04 τ.µ.
Ημερ/νία= 1.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 275/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Αρκαδίας, Βυτίνας, Κοκόσι Μαγουλιάνων
Έκταση= 860,30 τ.µ. και 914,70 τ.µ.
Ημερ/νία= 4.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 275/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Αρκαδίας, Βόρειας Κυνουρίας, Ρύκια − Άγιος ∆ηµήτριος Αγίου Πέτρου
Έκταση= 2.037 τ.µ.
Ημερ/νία= 17.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 263/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 371192,4132846 371232,4132855 371297,4132912 371209,4132879
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αρκαδίας, Βόρειας Κυνουρίας, Φλώκα ή Κατσώ ∆ολιανών
Έκταση= 7.304 τ.µ.
Ημερ/νία= 4.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 307/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 379171,4142726 379100,4142625 379056,4142689 379061,4142722 379101,4142716 379126,4142760
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Αρκαδίας, Λεβιδίου, Λακκώµατα − ∆εκατρί Έλατος Καρδαρά
Έκταση= 967,16τ.µ.
Ημερ/νία= 22.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 330/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Αρκαδίας, Σκυρίτιδας, Μούι Πηγαδακίων
Έκταση= 21.907 τ.µ. και 2.629 τ.µ.
Ημερ/νία= 21.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 330/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Αρκαδίας, Δημητσάνας, Νούση ∆ηµητσάνας (Οικισµός Καρκαλού)
Έκταση= 1.770,40 τ.µ. και 1.649,20 τ.µ.
Ημερ/νία= 6.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 453/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αρκαδίας, Μαντινείας, Αη Λάκη − Μηλάκη Κάψια
Έκταση= 14,286 στρεµ.
Ημερ/νία= 10.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 411/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 355343,4161255 355363,4161282 355529,4161226 355586,4161200 355592,4161177 355589,4161154 355576,4161109 355566,4161092 355556,4161070 355555,4161028 355540,4160996 355533,4160954 355528,4160914 355521,4160860 355517,4160832 355483,4160818 355482,4160819 355564,4161209
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi