Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Κιλκίς

9 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Κιλκίς, Αξιούπολης, - Χαµηλού
Έκταση= 2.466,681στρ.
Ημερ/νία= 10.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 540/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Κιλκίς, Αξιούπολης, Επτά Αδέλφια Σκρά
Έκταση= 125,808 στρ.
Ημερ/νία= 8.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 296/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κιλκίς, Αξιούπολης, Σκεπαστό Πηγής
Έκταση= 3,171 στρ.
Ημερ/νία= 29.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 250/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Κατάληψη, Κιλκίς, Λιβαδίων, Καραµπουρνάρ Λιβαδίων
Έκταση= 15,725 στρ.
Ημερ/νία= 21.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 346/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Κατάληψη, Κιλκίς, Λιβαδίων, Καραµπουρνάρ Λιβαδίων
Έκταση= 6,052 στρ.
Ημερ/νία= 21.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 346/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Κιλκίς, Αξιούπολης, Ποτίστρα Αξιούπολης και Πηγής
Έκταση= 1,862 στρ.
Ημερ/νία= 14.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 460/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Κιλκίς, Αξιούπολης, ανατολική όχθη του Αξιού ποταµού Αξιούπολης
Έκταση= 307,555 στρεµ.
Ημερ/νία= 6.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 441/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Κιλκίς, Αξιούπολης, Σταθµός Παιονίας Αξιούπολης
Έκταση= 38,933 στρ.
Ημερ/νία= 3.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 460/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 378219,4544199 378249,4544228 378283,4544245 378358,4544221 378410,4544199 378487,4544129 378483,4544035 378480,4544001 378484,4543982 378500,4543881 378444,4543854 378415,4543976 378404,4544008 378388,4544045 378365,4544076 378317,4544134 378258,4544180
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Κιλκίς, Αξιούπολης, ∆ογάνη Ειδοµένης
Έκταση= 21,791 στρ.
Ημερ/νία= 31.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 460/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 375770,4551064 375740,4551006 375735,4550964 375705,4550964 375683,4550911 375747,4550888 375777,4550902 375792,4550887 375772,4550862 375778,4550832 375807,4550845 375824,4550879 375815,4550914 375859,4550984 375860,4551015 375842,4551024 375839,4551040
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi