Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Ηρακλείου

23 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ηρακλείου, Γαζίου, Aρκάµι − Χαβγούδι Κριτσάς
Έκταση= 18.703,33 τ.µ.
Ημερ/νία= 24.7.2006
Πηγή= ΦΕΚ 80/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= 653506,3892613 653333,3892610 653328,3892596 653322,3892581 653314,3892565 653365,3892526 653424,3892492 653460,3892491 653508,3892504
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ηρακλείου, Γαζίου, Λιβάδα Φόδελε
Έκταση= 1.825 τ.µ.
Ημερ/νία= 22.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 114/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 586873,3917441 586889,3917431 586829,3917351 586812,3917358
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ηρακλείου, Γαζίου, Πισοµάσκαλα Αχλάδας
Έκταση= 1.658,00 τ.µ
Ημερ/νία= 10.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 118/2007 τεύχ. 4 σελ. 12
Συντεταγμένες= 591569,3916069 591636,3916053 591637,3916051 591622,3916032 591562,3916043
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Ηρακλείου, Τυλίσου, Περιφέρεια Τυλίσου Τυλίσου
Έκταση= 35 στρ.
Ημερ/νία= 21.10.2006
Πηγή= ΦΕΚ 118/2007 τεύχ. 4 σελ. 10
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Ηρακλείου, Μαλλίων, Χωµατόκουµος Μαλίων
Έκταση= 9.131,61 τ.µ.
Ημερ/νία= 26.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 665/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Ηρακλείου, Βιάννου, Κερατίδι Λουτρακίου Κάτω Σύµης
Έκταση= 21.472,92 τ.µ.
Ημερ/νία= 28.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 560/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Ηρακλείου, Μαλλίων, Προφήτη Ηλία Μαλίων
Έκταση= 14.262,4667τ.µ.
Ημερ/νία= 8.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 577/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ηρακλείου, Μοιρών, Άγιος Μάρκος−Καραβόβρυση Πηγαϊδακίων
Έκταση= 3.450 τ.µ.
Ημερ/νία= 5.6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 584/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες= 573858,3866583 573794,3866615 573772,3866553 573786,3866555 573837,3866555 573846,3866551 573852,3866561
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Ηρακλείου, Αρχανών, Καταλαγαριανή Κεφάλα Αρχανών
Έκταση= 17.950 τ.µ.
Ημερ/νία= 3/2006
Πηγή= ΦΕΚ 268/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Ηρακλείου, Βιάννου, Τσιφάνι Άνω Βιάννου
Έκταση= 12.249 τ.µ.
Ημερ/νία= 30.1.2006
Πηγή= ΦΕΚ 228/2007 τεύχ. 4 σελ. 1
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Ηρακλείου, Μαλλίων, Μοιρά Μαλίων
Έκταση= 2.840 τ.µ.
Ημερ/νία= 8.6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 134/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Ηρακλείου, Τυλίσου, Αµαλότους ∆αµάστας
Έκταση= 22.645 τ.µ.
Ημερ/νία= 11.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 66/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 580471,3914344 580495,3914348 580517,3914374 580534,3914398 580534,3914408 580509,3914406 580494,3914403 580487,3914413 580465,3914404 580455,3914394 580441,3914390 580434,3914381 580434,3914369 580431,3914354 580419,3914339 580404,3914334 580392,3914322 580375,3914311 580373,3914330 580373,3914339 580341,3914330 580313,3914320 580302,3914286 580299,3914256 580324,3914243 580329,3914217 580357,3914224 580386,3914218 580388,3914208 580405,3914207 580440,3914229 580469,3914259 580477,3914289 580473,3914321 580470,3914333
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ηρακλείου, Γαζίου, Άγιος Βασίλειος Φόδελε
Έκταση= 76.497 τ.µ.
Ημερ/νία= 27.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 17/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 587247,3918415 587288,3918345 587309,3918294 587329,3918193 587263,3918155 587249,3918126 587252,3918092 587211,3917982 587208,3917973 587195,3917974 587172,3917987 587158,3917996 587128,3918020 587113,3918030 587106,3918033 587110,3918054 587089,3918076 587075,3918096 587087,3918112 587085,3918128 587064,3918138 587064,3918162 587040,3918189 587041,3918214 587080,3918253 587071,3918283 587079,3918304 587078,3918334 587071,3918376 587118,3918409 587170,3918395 587189,3918378 587219,3918369 587231,3918383
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ηρακλείου, Νίκου Καζαντζάκη, Βίγλα Χουδετσίου
Έκταση= 4.090,52 τ.µ.
Ημερ/νία= 20.7.2006
Πηγή= ΦΕΚ 113/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες= 606544,3895154 606573,3895151 606599,3895157 606605,3895151 606611,3895140 606611,3895134 606600,3895120 606579,3895096 606572,3895090 606561,3895095 606559,3895090 606560,3895079 606532,3895078 606535,3895113
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ηρακλείου, Τυλίσου, Μοσχάτο Καµαριώτη
Έκταση= 5160.97 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 650/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 581604,3907855 581613,3907861 581644,3907880 581670,3907880 581716,3907873 581757,3907864 581775,3907857 581760,3907836 581682,3907836 581655,3907846 581629,3907848
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ηρακλείου, Καστελλίου, Άγνος Καρουζανού
Έκταση= 16.000 τ.µ.
Ημερ/νία= 27.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 17/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= 623557,3901679 623568,3901692 623592,3901732 623604,3901767 623602,3901817 623550,3901840 623492,3901808 623487,3901761 623458,3901770 623428,3901725 623553,3901699
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi,dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ηρακλείου, Νίκου Καζαντζάκη, Τσαγκάρη Κεφάλα Αγίου Βασιλείου
Έκταση= 16.119,23 τ.µ.
Ημερ/νία= 21.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 139/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= 608130,3894315 608152,3894282 608166,3894251 608168,3894201 608184,3894173 608222,3894159 608250,3894128 608271,3894100 608305,3894095 608307,3894112 608301,3894125 608298,3894142 608282,3894186 608262,3894195 608250,3894211 608240,3894218 608209,3894203 608219,3894242 608213,3894277 608205,3894307 608193,3894331 608197,3894346 608212,3894369 608201,3894383 608183,3894362 608163,3894344 608155,3894332
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ηρακλείου, Αρχανών, Κεφάλα Κάτω Αρχανών
Έκταση= 1.900 τ.µ.
Ημερ/νία= 5.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 220/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 605860,3901713 605851,3901696 605853,3901674 605894,3901643 605897,3901647 605888,3901669 605907,3901687 605901,3901693 605892,3901684 605875,3901694 605886,3901711
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ηρακλείου, Βιάννου, Πλεύρα Έµπαρου
Έκταση= 5.056,74 τ.µ.
Ημερ/νία= 20.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 584/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= 625375,3886528 625393,3886525 625363,3886567 625349,3886599 625319,3886592 625305,3886610 625286,3886623 625280,3886625 625266,3886618 625284,3886597 625295,3886551
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ηρακλείου, Βιάννου, Πλατύραχος Συκολόγου
Έκταση= 1.155,50 τ.µ.
Ημερ/νία= 8.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 554/2007 τεύχ. 4 σελ. 11
Συντεταγμένες= 639038,3876285 639031,3876264 639043,3876251 639055,3876257 639072,3876261 639071,3876269 639062,3876276 639055,3876286 639056,3876306 639047,3876299 639038,3876293
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Αποθέσεις υλικών, Ηρακλείου, Μαλλίων, Γλύµατα Κρασίου Μοχού
Έκταση= 2.044 τ.µ.
Ημερ/νία= 5.5.2006
Πηγή= ΦΕΚ 580/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= 632662,3899934 632642,3899943 632629,3899935 632635,3899922 632631,3899913 632631,3899898 632625,3899881 632628,3899876 632660,3899871
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

dzach είπε...

Χάρτης, Αποθέσεις υλικών, Ηρακλείου, Γουβών, Έδερη Γουβών
Έκταση= 2.645,52 τ.µ.
Ημερ/νία= 1.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 139/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες= #Τμήμα Γ
619993,3907423 619984,3907419 619981,3907415 619995,3907405 620004,3907402 620018,3907407 620027,3907416 620034,3907427 620040,3907438 620041,3907448 620037,3907450 620032,3907455 620015,3907432 620005,3907425

Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ηρακλείου, Ζαρού, Αµιρά Βοριζίων
Έκταση= 36.000 τ.µ.
Ημερ/νία= 16.10.2006
Πηγή= ΦΕΚ 368/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 576304,3893084 576432,3892724 576505,3892601 576552,3892536 576586,3892420 576361,3892571 576269,3892691 576173,3892538 576144,3892410 576164,3892194 576267,3891983 576294,3891884 576339,3891811 576334,3891778 576359,3891775 576419,3891800 576415,3891814 576388,3891808 576362,3891811 576354,3891815 576308,3891890 576281,3891988 576179,3892198 576159,3892409 576187,3892532 576270,3892664 576351,3892560 576612,3892384 576566,3892543 576517,3892609 576446,3892731 576330,3893091
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi