Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Ευβοίας

47 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ευβοίας, Διρφύων, Καλπάκι Πάλιουρα
Έκταση= 402 τ.µ
Ημερ/νία= 4.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 16/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες= 478621,4270770 478610,4270790 478600,4270776 478608,4270760 478619,4270756
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ευβοίας, Μεσσαπίων, Καλκαντρί Ψαχνών
Έκταση= 2.320 τ.µ
Ημερ/νία= 17.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 7/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 469186,4271565 469147,4271551 469137,4271613 469149,4271627 469161,4271605 469187,4271599
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ευβοίας, Χαλκιδέων, Καράµπαµπα Χαλκίδας
Έκταση= 18,97 στρ.
Ημερ/νία= 10.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 489/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 463359,4257117 463386,4257150 463402,4257167 463433,4257151 463495,4257135 463541,4257126 463514,4257064 463435,4257091 # 463402,4257167 463472,4257221 463503,4257205 463526,4257208 463546,4257198 463563,4257206 463579,4257206 463541,4257126 463495,4257135 463433,4257151
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ευβοίας, Κηρέως, Καρδερίνα Προκοπίου
Έκταση= 775,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 30-8-2007
Πηγή= ΦΕΚ 654/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 455277,4286722 455290,4286695 455285,4286653 455269,4286608 455300,4286589 455303,4286593 455275,4286611 455290,4286651 455295,4286696 455282,4286725
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ευβοίας, Ανθηδώνος, Χουντούρεζα ∆ροσιάς
Έκταση= 15.891,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 1.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 32/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 458372,4257273 458437,4257279 458460,4257344 458425,4257404 458394,4257396 458383,4257423 458290,4257459
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ευβοίας, Αυλώνος, Κουµαριά Αγ. Γεωργίου
Έκταση= 20.674,16 τ.µ.
Ημερ/νία= 29.10.2006
Πηγή= ΦΕΚ 83/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 504103,4260109 504206,4260057 504230,4260107 504257,4260135 504245,4260152 504243,4260187 504258,4260201 504220,4260221 504176,4260260 504126,4260256 504103,4260228 504133,4260175
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Ευβοίας, Σκύρου, Μεσάδι Σκύρου
Έκταση= 2.071,20 τ.µ.
Ημερ/νία= 10.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 83/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Ευβοίας, Σκύρου, Ατσίτσα−Στεφανιές Σκύρου
Έκταση= 5.314,72 τ.µ.
Ημερ/νία= 25.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 87/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ευβοίας, Διρφύων, ΣΚΑΛΙ Μίστρου και Θεολόγου
Έκταση= 12.865,972 στρ.
Ημερ/νία= 26.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 689/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= #Tμήμα1
537938,4261993 537947,4261999 538052,4262024 538050,4262112 537989,4262323 538112,4262382 538140,4262410 538182,4262576 538198,4262664 538208,4262705 538051,4262763 538053,4262792 538217,4262790 538337,4262869 538390,4262934 538321,4263213 538524,4263578 538632,4264134 538889,4264591 539131,4264868 539686,4264884 540255,4264837 540501,4264778 540647,4264603 540866,4264437 541140,4264611 541442,4264715 541716,4264751 542149,4264679 542228,4264608 542449,4264562 542565,4264485 542573,4264366 542486,4264231 542393,4264226 542358,4264015 542446,4264001 542880,4263772 542866,4263652 542780,4263346 542660,4263200 542679,4263049 542813,4262863 542855,4262682 543112,4262575 543237,4262419 543194,4262304 542869,4262161 542325,4262314 541906,4262321 541638,4262383 541439,4261877 541325,4261926 541289,4261925 541163,4261972 541130,4261975 540969,4262027 540965,4261961 540999,4261799 540994,4261765 540998,4261689 540970,4261591 540934,4261544 540861,4261465 540798,4261438 540707,4261433 540588,4261451 540493,4261439 540473,4261408 540441,4261396 540337,4261340 540322,4261355 540284,4261361 540131,4261470 540097,4261471 540047,4261481 539992,4261505 539883,4261560 539757,4261584 539665,4261578 539653,4261537 539587,4261534 539476,4261518 539306,4261430 539152,4261359 539085,4261319 539047,4261264 539036,4261242 539038,4261217 539004,4261233 538814,4261212 538578,4261326 538541,4261522 538480,4261626 538456,4261726 538376,4261786 538170,4261871 538023,4261939

#Τμήμα3
538509,4262768 538519,4262781 538531,4262796 538559,4262836 538571,4262856 538541,4262865 538536,4262858 538517,4262834 538501,4262822 538483,4262814 538472,4262792 538456,4262772 538465,4262771

#Τμήμα4
539062,4262790 539052,4262613 538562,4262648 538622,4262855

#Τμήμα5
539360,4262786

#Τμήμα6
538994,4262249 539041,4262245 538961,4262212 538933,4262211 538911,4262255 538927,4262261 538967,4262277

#Τμήμα7
541077,4262883 541077,4262892 541084,4262908 541119,4262894 541144,4262893 541144,4262867 541154,4262855 541109,4262854 541076,4262852 541077,4262883

Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Ευβοίας, Ταμιναίων, Γάια−Μακρυχώρι−Παραµερίτες−Παρθένι κ.λπ. Μακρυχωρίου, Παραµεριτών, Αγ. Ιωάννη, Αγ. Λουκά, Τραχηλίου κ.λπ
Έκταση= 152.140.634,58 τ.µ
Ημερ/νία= 25.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 664/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Ευβοίας, Ταμιναίων, Μεσονήσι Αλιβερίου
Έκταση= 1.140.093,81τ.µ.
Ημερ/νία= 24.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 696/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ευβοίας, Κύμης, Τσίλαρος − Λιβάδι Κύµης
Έκταση= 278,26 τ.µ.
Ημερ/νία= 20.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 129/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 502107,4280737 502103,4280741 502097,4280741 502091,4280737 502091,4280726 502092,4280726 502092,4280726 502094,4280726 502096,4280718 502101,4280716 502104,4280717 502104,4280723 502104,4280732
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ευβοίας, Κύμης, Τσίλαρος − Λιβάδι Κύµης
Έκταση= 342,70 τ.µ.
Ημερ/νία= 1.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 131/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 502116,4280759 502116,4280751 502112,4280745 502105,4280743 502100,4280743 502097,4280741 502093,4280742 502093,4280759 502096,4280759 502101,4280759 502104,4280759 502107,4280759
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Ευβοίας, Σκύρου, Παρασπίσι Σκύρου
Έκταση= 6.939,50 τ.µ.
Ημερ/νία= 5.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 168/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Ευβοίας, Αυλώνος, Κάλαµος Αχλαδερής
Έκταση= 1.421 τ.µ
Ημερ/νία= 30.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 200/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Ευβοίας, Στυραίων, Βαργελέτσι−∆εµενίτη Μεσοχωρίων
Έκταση= 1.909 τ.µ.
Ημερ/νία= 30.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 200/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ευβοίας, Αυλίδος, Παληοριτσώνα Βαθέως
Έκταση= 33,850 στρ.+4,267 στρ.
Ημερ/νία= 24.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 685/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= #Τμήμα1
458153,4252706 458129,4252777 458033,4252835 457945,4252780 457890,4252715 457866,4252667 457889,4252655 457901,4252656 457916,4252649 457927,4252654 457936,4252653 457954,4252647 458061,4252659 458113,4252684
#Τμήμα2
458073,4252444 457955,4252434 457953,4252466 457967,4252471 457998,4252473 458003,4252470 458024,4252477 458035,4252477 458042,4252483 458047,4252496 458055,4252496 458063,4252473

Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ευβοίας, Διρφύων, Σπερδόκλια Πούρνου
Έκταση= 33.391,04τ.µ.
Ημερ/νία= 10.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 569/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 477444,4263182 477507,4263205 477543,4263119 477565,4263031 477588,4262969 477599,4262924 477468,4262968 477441,4262968 477371,4262952 477369,4262979 477416,4263041 477421,4263098 477447,4263149
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Ευβοίας, Μεσσαπίων, Κουλουργιάδα Ψαχνών
Έκταση= 48.714,50 τ.µ.
Ημερ/νία= 17.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 569/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Ευβοίας, Μαρμαρίου, Παλιά Καλύβια Μαρµαρίου
Έκταση= 1.124,26 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 254/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Ευβοίας, Σκύρου, Καλογεράτσι Σκύρου
Έκταση= 378 τ.µ.
Ημερ/νία= 7.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 246/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Ευβοίας, Σκύρου, Κρήνη Σκύρου
Έκταση= 2.507 τ.µ.
Ημερ/νία= 7.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 254/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Ευβοίας, Δυστίων, Κάνδαλος Ζαράκων
Έκταση= 1.896,62 τ.µ.
Ημερ/νία= 24.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 293/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Ευβοίας, Στυραίων, Στύλακα−Παλιοκούτσι Ν. Στύρων
Έκταση= 5.753,89 τ.µ.
Ημερ/νία= 21.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 294/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Ευβοίας, Δυστίων, Κάνδαλος Ζαράκων
Έκταση= 4.957 τ.µ.
Ημερ/νία= 8.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 354/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ευβοίας, Ελυμνίων, Γκάιδες Λίµνης
Έκταση= 1.000,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 322/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 439616,4293406 439656,4293413 439652,4293437 439612,4293431
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Ευβοίας, Στυραίων, Γκούρι− Μπέλο Στύρων
Έκταση= 31.752,85 τ.µ.
Ημερ/νία= 12.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 322/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 521178,4219546 521163,4219634 520989,4219457 520952,4219372 520984,4219260 521074,4219368 521082,4219408
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ευβοίας, Κύμης, Σουτσίνι Κύµης
Έκταση= 916,21 τ.µ.
Ημερ/νία= 19.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 393/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= #Τμήμα1
511289,4276319 511294,4276374 511281,4276374 511279,4276345 511283,4276324

#Τμήμα2
511294,4276374 511296,4276406 511285,4276403 511281,4276374

Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Υλοτομία, Ευβοίας, Στυραίων, Σκάρπιζα Βολάθρα Ν. Στύρων
Έκταση= 5.415 τ.µ.
Ημερ/νία= 25.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 397/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 515710,4229808 515658,4229800 515666,4229740 515726,4229737 515729,4229727 515780,4229715 515781,4229733 515756,4229733
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ευβοίας, Στυραίων, Λιµνιώνα Μεσοχωρίων
Έκταση= 544,55 τ.µ.
Ημερ/νία= 20.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 398/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 521335,4232226 521335,4232224 521334,4232220 521318,4232221 521310,4232219 521303,4232217 521296,4232213 521289,4232221 521285,4232228 521296,4232232 521316,4232230 521322,4232229 521331,4232227
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ευβοίας, Χαλκιδέων, Αλιβέρι−∆οκού Χαλκίδας
Έκταση= 5.498,91 τ.µ.
Ημερ/νία= 12.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 415/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 470385,4260176 470403,4260197 470414,4260188 470431,4260208 470444,4260226 470456,4260245 470456,4260258 470476,4260301 470505,4260276 470496,4260256 470483,4260231 470477,4260221 470455,4260188 470455,4260188 470418,4260148
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Ευβοίας, Αρτεμισίου, Ρόγγι Ελληνικών
Έκταση= 2.605,50 τ.µ.+3.293,83 τ.µ.+7.985,75 τ.µ.
Ημερ/νία= 3.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 482/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Ευβοίας, Λιχάδος, Τρίβα, Αλωνάκι, Κοπρισιά, Σπαρτιά, Λιθερί, Κρεββατάκι, Ασβεσταριά, Κοτρώνα, Αλογόραχη Λιχάδας
Έκταση= 253,530 στρ.
Ημερ/νία= 16.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 487/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ευβοίας, Ταμιναίων, Μοναστήρι Αγίου Λουκά
Έκταση= 6,5 στρ.
Ημερ/νία= 13.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 10/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 502060,4258052 502092,4258159 502108,4258144 502126,4258140 502185,4258130 502174,4258097 502073,4258050
Εισαγωγή δεδομένων=dzach,kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ευβοίας, Νέας Αρτάκης, Αγ. Ειρήνη− Γιαµίνα Βατώντα
Έκταση= 23,560 στρ.
Ημερ/νία= 18.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 487/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 469391,4262545 469453,4262590 469487,4262301 469399,4262303 469363,4262593
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ευβοίας, Ωρεών, Βαθύ Ρέµα Ταξιάρχη
Έκταση= 0,460 στρ.
Ημερ/νία= 8.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 482/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 422551,4306649 422558,4306689 422544,4306691 422541,4306651
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ευβοίας, Στυραίων, Κιάφεζα Μεσοχωρίων
Έκταση= 2.052,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 19.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 26/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες= 519190,4235823
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ευβοίας, Ανθηδώνος, Προφήτης Ηλίας − Όρος Κτυπάς ∆ροσιάς
Έκταση= 26,74 τ.µ.
Ημερ/νία= 27.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 690/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 456012,4256790 456016,4256796 456020,4256793 456016,4256788
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ευβοίας, Διρφύων, Γήπεδο Πάλιουρα
Έκταση= 4.064,77 τ.µ
Ημερ/νία= 9.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 685/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 480149,4271164 480206,4271155 480239,4271118 480310,4271124 480330,4271139 480382,4271128 480366,4271119 480356,4271129 480332,4271111 480280,4271097 480244,4271106 480214,4271129 480170,4271141 480150,4271148
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ευβοίας, Αυλίδος, Τοπρακτσίογλου κ.λπ Καλοχωρίου− Παντειχίου και Φάρου
Έκταση= 479,76 στρ.
Ημερ/νία= 28.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 669/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες= #Τμήμα 10
464287,4246300 464270,4246308 464260,4246309 464202,4246271 464187,4246285 464247,4246368 464296,4246311

Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Ευβοίας, Κηρέως, Κάκαβος Σπαθαρίου
Έκταση= 1.600 τ.µ.
Ημερ/νία= 23.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 200/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 449580,4286188 449544,4286206 449525,4286170 449552,4286152
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ευβοίας, Κύμης, Γιαµά ή Μακελάρη Βιτάλου
Έκταση= 1.405,33 τ.µ
Ημερ/νία= 30.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 201/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες= 499101,4278977 499087,4278977 499078,4278962 499075,4278930 499055,4278898 499015,4278881 499030,4278827 499021,4278781 498936,4278743 498934,4278748 499017,4278784 499026,4278827 499010,4278884 499052,4278900 499071,4278931 499072,4278964 499085,4278982 499098,4278981
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ευβοίας, Σκύρου, Πόρτες Σκύρου
Έκταση= 1.614 τ.µ
Ημερ/νία= 7.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 246/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 546170,4305859 546173,4305859 546200,4305837 546159,4305828 546188,4305790 546201,4305750 546198,4305750 546185,4305790 546156,4305828 546196,4305837
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ευβοίας, Κύμης, Καλολίας ή Μεγάλα Μαντριά Κύµης
Έκταση= 3.414,44 τ.µ.
Ημερ/νία= 3.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 398/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1
510318,4278661 510401,4278650 510398,4278638 510394,4278604 510317,4278648

#Τμήμα 2
510435,4278726 510422,4278735 510414,4278744 510403,4278756 510400,4278762 510355,4278740

Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ευβοίας, Δυστίων, Φρυνιακό Ζαράκων
Έκταση= 408,34 τ.µ.
Ημερ/νία= 13.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 415/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 519215,4240188 519240,4240168 519248,4240163 519242,4240152 519212,4240178
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ευβοίας, Ληλαντίων, Λιθοσωρός Βασιλικού
Έκταση= 709,78 τ.µ.
Ημερ/νία= 31.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 481/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 478019,4251388 478020,4251359 478021,4251347 478024,4251334 478029,4251321 478037,4251323 478037,4251330 478040,4251330 478047,4251351 478048,4251358 478032,4251351 478025,4251387
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Ευβοίας, Ληλαντίων, Ντάλαρη ή Κάτω Χάνι Αφρατίου
Έκταση= 2.193,17 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 168/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 472714,4259742 472729,4259742 472735,4259742 472733,4259736 472731,4259731 472730,4259727 472728,4259724 472726,4259719 472724,4259711 472718,4259697 472717,4259681 472718,4259657 472709,4259643 472703,4259627 472701,4259627 472699,4259652 472687,4259670 472705,4259719
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi