Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Μαγνησίας

27 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μαγνησίας, Αλοννήσου, Κάτω χωράφι − Μαρπούντα Αλοννήσου
Έκταση= 2.490,98τ.µ.
Ημερ/νία= 10-11-2006
Πηγή= ΦΕΚ 122/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 487152,4331937 487189,4331915 487199,4331895 487169,4331884 487156,4331827 487141,4331829 487152,4331888 487165,4331894 487152,4331907 487144,4331926
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Μαγνησίας, Αφετών, ΑΛΕΠΟΡΤΥΚΙ Νεοχωρίου
Έκταση= 1.316,23 τ.µ.
Ημερ/νία= 3-2006
Πηγή= ΦΕΚ 130/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μαγνησίας, Πτελεού, ΚΟΥΜΠΙ Γαύριανης
Έκταση= 12,413 στρεµ.
Ημερ/νία= 2-2-2007
Πηγή= ΦΕΚ 122/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 402047,4317521 402087,4317423 402116,4317411 402193,4317415 402157,4317490 402157,4317510 402092,4317575 402129,4317591 402115,4317626 402078,4317607
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Μαγνησίας, Αφετών, Στρογγυλό Νεοχωρίου
Έκταση= 2,580 στρεµ.
Ημερ/νία= 2005
Πηγή= ΦΕΚ 586/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Μαγνησίας, Σκιάθου, Λιβαδάκια−Αχιλλά Ρέµα Σκιάθου
Έκταση= 13,622 στρ
Ημερ/νία= 6.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 586/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Μαγνησίας, Σηπιάδος, Ασπρόγια Λαύκου
Έκταση= 11.367,05 τ.µ.
Ημερ/νία= 21.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 545/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Μαγνησίας, Αφετών, Σουβάλα Νεοχωρίου
Έκταση= 968,61 τ.µ.
Ημερ/νία= 2007
Πηγή= ΦΕΚ 513/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Μαγνησίας, Αρτέμιδας, ΣΤΡΟΦΗ Αγίου Λαυρεντίου
Έκταση= 1.269,12 τ.µ.
Ημερ/νία= 2006
Πηγή= ΦΕΚ 296/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Μαγνησίας, Αργαλαστής, Λιβάρι − Μελανή Αργαλαστής
Έκταση= 437,000 στρεµ.
Ημερ/νία= 23-3-2007
Πηγή= ΦΕΚ 342/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Μαγνησίας, Αφετών, Προφήτης Ηλίας Αφετών
Έκταση= 1,081 στρεµ.
Ημερ/νία= 1.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 369/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Μαγνησίας, Τρικερίου, Αγ. Αθανάσιος Τρικερίου
Έκταση= 1,729 στρ.
Ημερ/νία= 8-2006
Πηγή= ΦΕΚ 330/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μαγνησίας, Μακρινίτσης, Λούτσα Μακρινίτσας
Έκταση= 14,580 στρεµ.
Ημερ/νία= 6-7-2007
Πηγή= ΦΕΚ 481/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 411238,4366029 411089,4366041 411146,4366180 411258,4366080
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Μαγνησίας, Αφετών, - Νεοχωρίου −Συκής − Αφετών − Καλαµακίου − Αργαλαστής − Ξινόβρυσης και Μηλεών
Έκταση= 45.000 στρεµ.
Ημερ/νία= 27.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 409/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μαγνησίας, Αλοννήσου, Βουνό Αλοννήσου
Έκταση= 15.408,12
Ημερ/νία= 10.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 1/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 487896,4334473 487877,4334457 487861,4334449 487839,4334441 487838,4334429 487867,4334406 487878,4334393 487869,4334376 487845,4334359 487849,4334348 487847,4334348 487896,4334270 487920,4334269 487942,4334293 487954,4334376 487953,4334403 487948,4334423 487937,4334439 487919,4334452
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μαγνησίας, Σκιάθου, Άγιος ∆ηµήτριος Σκιάθου
Έκταση= 4.211,50
Ημερ/νία= 10.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 1/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 454871,4336955 454850,4336974 454833,4336963 454813,4336964 454776,4337009 454811,4337064 454826,4337054 454823,4337031 454842,4337001
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Μαγνησίας, Σκοπέλου, ΜΕΤΟΧΙ Σκοπέλου
Έκταση= 93,32 τ.μ.
Ημερ/νία= 10-2006
Πηγή= ΦΕΚ 23/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 477476,4330373 477471,4330383 477480,4330388 477478,4330392 477484,4330392 477472,4330420 477473,4330421 477487,4330391 477480,4330390 477482,4330387 477474,4330382 477478,4330373
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μαγνησίας, Αισωνίας, Μαρτίνι Παλιουρίου ∆ιµηνίου
Έκταση= 19,680 στρεµ.
Ημερ/νία= 12-6-2007
Πηγή= ΦΕΚ 663/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 402060,4354234 402058,4354246

402027,4354251 402011,4354241 402026,4354222 401993,4354208 401967,4354278 401926,4354260 401896,4354238 401875,4354204 401798,4354096 401819,4354087 401837,4354094 401844,4354103 401839,4354094 401898,4354117 401935,4354131 401951,4354151 401965,4354154 401987,4354172 402001,4354190 402012,4354197 402018,4354192 402047,4354217

Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μαγνησίας, Αλοννήσου, Αγίασµα Αλοννήσου
Έκταση= 42,762 στρ.
Ημερ/νία= 28.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 155/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 487664,4333734 487660,4333744 487653,4333755 487643,4333772 487641,4333781 487640,4333795 487643,4333811 487653,4333833 487680,4333875 487685,4333894 487679,4333925 487554,4333957 487546,4333992 487451,4334003 487319,4333876 487474,4333831 487534,4333831
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μαγνησίας, Αισωνίας, Γελαδίστρα ∆ιµηνίου
Έκταση= 10,481 στρεµ.
Ημερ/νία= 23.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 639/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 401682,4359844
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μαγνησίας, Βόλου, Αµπελάκια Ν. Παγασών
Έκταση= 46,866 στρεµ.
Ημερ/νία= 3-6-2007
Πηγή= ΦΕΚ 645/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 406077,4353313 406138,4353334 406171,4353319 406205,4353322 406253,4353304 406296,4353288 406338,4353280 406290,4353224 406316,4353213 406322,4353176 406300,4353150 406259,4353132 406276,4353196 406238,4353196 406233,4353187 406209,4353194 406169,4353130 406117,4353108 406011,4353177 405981,4353195 406016,4353225
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Μαγνησίας, Βόλου, Γορίτσα Βόλου
Έκταση= 49,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 14.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 212/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες= 411705,4356715 411719,4356706 411712,4356717
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Μαγνησίας, Βόλου, Γορίτσα Βόλου
Έκταση= 1.223,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 14.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 229/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 411875,4356890
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μαγνησίας, Σούρπης, Νηές Νηών
Έκταση= 14,828 στρεµ.
Ημερ/νία= 17.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 575/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 407994,4329014 408034,4328966 408092,4328965 408161,4329036 408161,4329031 408221,4329069 408199,4329095 408109,4329082
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μαγνησίας, Ανάβρας, Μώριανη – Ψηλόραχη Ανάβρας
Έκταση= 138,509στρεµ.
Ημερ/νία= 25.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 575/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 371461,4329181 370971,4328841 370997,4328736 370836,4328644 370910,4328564 371082,4328639 371062,4328757 371146,4328810 371381,4328870 371547,4329032

#(λείπουν οι δύο τελευταίες συντεταγμένες)

Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Μαγνησίας, Αλμυρού, Παλαιογαλατάς Νεράιδας
Έκταση= 4,950 στρεµ.
Ημερ/νία= 17.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 389/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 379297,4337068 379300,4337098 379339,4337134 379370,4337158 379407,4337169 379400,4337145 379380,4337123 379364,4337090 379351,4337058 379332,4337066
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μαγνησίας, Αλοννήσου, Καρµπίτσες Αλοννήσου
Έκταση= 1.894,84 τ.µ.
Ημερ/νία= 7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 424/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 493636,4339628 493685,4339645 493691,4339657 493639,4339671 493609,4339636 493618,4339636 493630,4339633
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Μαγνησίας, Αλοννήσου, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ Κυρά − Παναγιάς
Έκταση= 703,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 31-1-2007
Πηγή= ΦΕΚ 473/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 507763,4352455 507763,4352470 507736,4352469 507697,4352441 507752,4352431 507758,4352428 507804,4352402 507815,4352396 507828,4352395 507840,4352393 507846,4352391 507860,4352391 507866,4352390 507866,4352391 507846,4352392 507841,4352394 507828,4352396 507815,4352397 507770,4352423 507758,4352429 507752,4352432 507752,4352433 507704,4352442 507735,4352463
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi