Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Αττικής

196 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Αττικής, Ανω Λιοσίων, ∆ροσούπολη Α. Λιοσίων
Έκταση= 0,768 στρ.
Ημερ/νία= 9.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 3/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 474153,4216245 474146,4216254 474175,4216268 474188,4216260 474193,4216260 474200,4216258 474209,4216253 474213,4216249 474203,4216243
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Αττικής, Ανω Λιοσίων, Νταµάρι Φράγκου Α. Λιοσίων
Έκταση= 18,00 στρ.
Ημερ/νία= 3.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 3/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Αττικής, Ανω Λιοσίων, Λατοµείο Μουσαµά Α. Λιοσίων
Έκταση= 5,160 στρ.
Ημερ/νία= 19.7.2006
Πηγή= ΦΕΚ 9/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Αρτέμιδος (τ. Λούτσας), Πράσινος Λόφος Αρτέµιδας
Έκταση= 24,825 στρ.
Ημερ/νία= 24-7-2006
Πηγή= ΦΕΚ 6/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Αφιδνών, Ρέρα Αφιδνών
Έκταση= 0,225 στρ.
Ημερ/νία= 14.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 6/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Αττικής, Αχαρνών, Φασιδέρι Αχαρνών
Έκταση= 1,450 στρ.
Ημερ/νία= 14-7-2006
Πηγή= ΦΕΚ 5/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Γέρακα, ∆έση Γέρακα
Έκταση= 3,000 στρ.
Ημερ/νία= 3.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 3/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Γλυφάδας, Πηγάδα−Πυρνάρι Γλυφάδας
Έκταση= 3,977 στρ.
Ημερ/νία= 7.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 5/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Κερατέας, Χάρακας Λεγρενών Κερατέας
Έκταση= 18,162 στρ.
Ημερ/νία= 24-7-2006
Πηγή= ΦΕΚ 6/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Μαραθώνος, Βαθράκη ή Βαθαράχη Μαραθώνα
Έκταση= 29,500 στρ.
Ημερ/νία= 27-7-2006
Πηγή= ΦΕΚ 6/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Ωρωπίων, Φέρρυ Μαρκοπούλου Ωρωπού
Έκταση= 0,360 στρ.
Ημερ/νία= 4.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 3/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Γέρακα, ∆έση Γέρακα
Έκταση= 2,700 στρ.
Ημερ/νία= 16.6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 41/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi, dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Κρωπίας, Παλάτι Κορωπίου
Έκταση= 65,500 στρ.
Ημερ/νία= 21.7.2006
Πηγή= ΦΕΚ 41/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi, dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Λαπούτσι −Γκράβα Χαµολιάς Μαρκοπούλου Μεσογαίας
Έκταση= 0,17388 στρ.
Ημερ/νία= 21.10.2005
Πηγή= ΦΕΚ 41/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi, dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Παλλήνης, Νέα Παλλήνη Παλλήνης
Έκταση= 2,000 στρ.
Ημερ/νία= 14.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 46/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi, dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Κρωπίας, Λοµβάρδα Κορωπίου
Έκταση= 8,214 στρ.
Ημερ/νία= 4.6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 41/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi, dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Αναβύσσου, Λάκκα−Κόκκινα Αναβύσσου
Έκταση= 5,184 στρ.
Ημερ/νία= 11.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 702/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Καπανδριτίου, Άγιος Αθανάσιος κ.λπ. Βαρνάβα και Καπανδριτίου
Έκταση= 12.000 στρ.
Ημερ/νία= 12.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 722/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Καπανδριτίου, Άγιος Αθανάσιος κ.λπ. Βαρνάβα και Καπανδριτίου
Έκταση= 12.000 στρ.
Ημερ/νία= 20.7.2006
Πηγή= ΦΕΚ 722/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μάνδρας, Αγ. Σωτήρα Μάνδρας
Έκταση= 0,780 στρ.
Ημερ/νία= 22.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 697/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Μάνδρας, Αγ. Αικατερίνη Μάνδρας
Έκταση= 249,921 στρ.
Ημερ/νία= 12.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 697/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Μαγούλας, Μπαρδέϊκα Μαγούλας
Έκταση= 8,200 στρ.
Ημερ/νία= 14.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 697/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Μαραθώνος, Σφακώνα ή Γκράβα Μαραθώνος
Έκταση= 194,00στρεµ.
Ημερ/νία= 7.6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 723/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μάνδρας, Μαζαρέκα Μάνδρας
Έκταση= 1,200 στρ.
Ημερ/νία= 15.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 60/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Βαρνάβα, Λιούγκε Βαρνάβα
Έκταση= 8,500στρ.
Ημερ/νία= 25-9-2006
Πηγή= ΦΕΚ 61/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Κερατέας, Μοκρίζα Κερατέας
Έκταση= 4,000στρ.
Ημερ/νία= 23-7-2006
Πηγή= ΦΕΚ 68/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Λαυρεωτικής, Τρατολίµανο−Αυγό Σουνίου Λαυρεωτικής
Έκταση= 0,67472 στρ.
Ημερ/νία= 3.10.2006
Πηγή= ΦΕΚ 61/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Κατάληψη, Αττικής, Ανω Λιοσίων, Βορεινό Ζοφριά Α. Λιοσίων
Έκταση= 0, 20640στρ.
Ημερ/νία= 13.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 94/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Αρτέμιδος (τ. Λούτσας), Βορινέζα Αρτέµιδος
Έκταση= 0,10450 στρ.
Ημερ/νία= 10.10.2006
Πηγή= ΦΕΚ 95/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Καλάμου, Καλιπατσάκι Καλάµου
Έκταση= 1,200 στρ.
Ημερ/νία= 10.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 95/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κερατέας, Βρωµοπούσι Κερατέας
Έκταση= 2,54535 στρ.
Ημερ/νία= 6.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 94/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κερατέας, Λαχώρι Κερατέας
Έκταση= 0,108 στρ.
Ημερ/νία= 13.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 95/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κερατέας, Τουρκολίµανο−Σύρι Πούντα Κερατέας
Έκταση= 15,867 στρ.
Ημερ/νία= 18.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 98/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κερατέας, Μανούτσο −Χάρβαλο Κερατέας
Έκταση= 1,160 στρ.
Ημερ/νία= 13.10.2006
Πηγή= ΦΕΚ 98/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κερατέας, Στεφάνι −Θορικό Κερατέας
Έκταση= 0,874 στρ.
Ημερ/νία= 6.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 98/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Πολυδενδρίου, Κότριζα Πολυδενδρίου
Έκταση= 0,300 στρ.
Ημερ/νία= 17.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 94/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Πολυδενδρίου, Λάκκα−Φέστι Πολυδενδρίου
Έκταση= 1, 349 στρ.
Ημερ/νία= 12.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 94/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Ωρωπίων, Ν. Πολιτεία Ωρωπίων
Έκταση= 0,170 στρ.
Ημερ/νία= 6.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 95/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Αναβύσσου, Τουρκοχώραφο Αναβύσσου.
Έκταση= 1,930 στρ.
Ημερ/νία= 5.10.2006
Πηγή= ΦΕΚ 113/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Αναβύσσου, Τουρκοχώραφο Αναβύσσου
Έκταση= 70,000 στρ.
Ημερ/νία= 5.10.2006
Πηγή= ΦΕΚ 119/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κουβαρά, Τραχήλι Κουβαρά
Έκταση= 4,230 στρ.
Ημερ/νία= 31.10.2006
Πηγή= ΦΕΚ 107/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κουβαρά, Ευαγγελίστρια ή Λαχώρι Κουβαρά
Έκταση= 1,723 στρ.
Ημερ/νία= 2.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 109/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κρωπίας, Προφάρτα Κορωπίου
Έκταση= 3,2683 στρ.
Ημερ/νία= 29.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 107/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κρωπίας, Στρογγύλη Κορωπίου
Έκταση= 4,474 στρ.
Ημερ/νία= 29.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 109/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Μάνδρας, Βιλιαρί Μάνδρας
Έκταση= 19,761στρ.
Ημερ/νία= 15.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 118/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μεγαρέων, Κόντιτο − Κοτζαµάνη Μαζίου Μεγάρων
Έκταση= 2,450 στρεµ.
Ημερ/νία= 29.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 119/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Παλλήνης, Παπαχωράφι Παλλήνης
Έκταση= 0,325 στρ.
Ημερ/νία= 30.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 108/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Παλλήνης, Παπαχωράφι Παλλήνης
Έκταση= 2,000 στρ.
Ημερ/νία= 30.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 108/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Παλλήνης, Παπαχωράφι Παλλήνης
Έκταση= 1,855στρ.
Ημερ/νία= 30.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 109/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Παλλήνης, Παπαχωράφι Παλλήνης
Έκταση= 0,200στρ.
Ημερ/νία= 30.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 109/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Ανω Λιοσίων, Ζοφριά Άνω Λιοσίων
Έκταση= 12,016 στρ.
Ημερ/νία= 30.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 695/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Γραμματικού, Κατσουλιέριζα Γραµµατικού
Έκταση= 0,632 στρ.
Ημερ/νία= 29.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 683/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Ελευσίνος, Ναυπηγεία Ελευσίνας Ελευσίνας
Έκταση= 348,500 στρ.
Ημερ/νία= 13.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 686/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Καλυβίων Θορικού, Φοινικιά − Τραµπουριά Καλυβίων
Έκταση= 4,492 στρ.
Ημερ/νία= 10.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 684/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κερατέας, Τρεχαντιέρα Κερατέας
Έκταση= 6,363 στρ.
Ημερ/νία= 9.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 684/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κερατέας, ∆ιόνυσος Κερατέας
Έκταση= 2,003 στρ.
Ημερ/νία= 9.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 684/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κερατέας, Λαχώρι Κερατέας
Έκταση= 2,115 στρ.
Ημερ/νία= 2.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 683/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κουβαρά, Κρόνιζες − Προιστήρι Κουβαρά
Έκταση= 4,66922 στρ.
Ημερ/νία= 27.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 683/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Αττικής, Κρυονερίου, Σέλα Κρυονερίου
Έκταση= 6,582 στρ.
Ημερ/νία= 11.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 684/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μάνδρας, Αγ. Αικατερίνη Μάνδρας
Έκταση= 0,480 στρεµ.+0,240 στρεµ.
Ημερ/νία= 26.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 678/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Μεγαρέων, Ναυπηγεία Ελευσίνας Μεγάρων
Έκταση= 84,400 στρεµ.
Ημερ/νία= 7.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 695/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Μεγαρέων, Στίκα Μεγάρων
Έκταση= 21,175 στρεµ.
Ημερ/νία= 7.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 695/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Αττικής, Μεγαρέων, Λουτρόπυργος Νέας Περάµου
Έκταση= 0,52852 στρ.
Ημερ/νία= 28.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 686/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μελισσίων, Οικοδοµικό Τετράγωνο 271 Μελισσιών
Έκταση= 2,252 στρ.
Ημερ/νία= 6.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 681/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Οινόης, Κοντίνα Οινόης
Έκταση= 56,7 στρεµ.
Ημερ/νία= 26.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 695/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Αυλώνος, Κοτρώνι Αυλώνα
Έκταση= 2,200 στρ.
Ημερ/νία= 20.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 671/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Γραμματικού, Λιµικό − Αύρα Γραµµατικού
Έκταση= 30,000 στρ.
Ημερ/νία= 14-9-2007
Πηγή= ΦΕΚ 671/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Μεγαρέων, Καντήλι−Πεδίο Βολής Μεγάρων
Έκταση= 31,500 στρεµ.
Ημερ/νία= 7.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 672/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Νέας Ερυθραίας, Καστρίτσα Ν. Ερυθραίας
Έκταση= 2,350 στρ.
Ημερ/νία= 21.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 671/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Νέας Περάμου, Κουµίνδρι Νέας Περάµου
Έκταση= 0,640 στρεµ.
Ημερ/νία= 22.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 672/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Παιανίας, Αγ. Νικόλαος Παιανίας
Έκταση= 2,470 στρ.
Ημερ/νία= 1.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 671/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Παλαιάς Φωκαίας, Μύλος − Τρύπια Πέτρα Π. Φώκαιας
Έκταση= 3,650 στρ.
Ημερ/νία= 15-7-2007
Πηγή= ΦΕΚ 655/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Γραμματικού, ΣΕΛΚΙ−ΒΑΘΥΡΜΑΝΙ−ΑΡΑ ΓΚΛΙΑΤΑ Γραµµατικού
Έκταση= 651,581 στρ.
Ημερ/νία= 20-6-2007
Πηγή= ΦΕΚ 124/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Καλυβίων Θορικού, Λυκούριζα ή Πούσι Ντέτι ή Σπίτι Νικολάκη Καλυβιών
Έκταση= 2,965 στρ.
Ημερ/νία= 1.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 124/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κερατέας, Μαλιαστέκα Κερατέας
Έκταση= 7,227 στρ.
Ημερ/νία= 27.10.2006
Πηγή= ΦΕΚ 124/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κρωπίας, Μπαράκο Κορωπίου
Έκταση= 1,276 στρ.
Ημερ/νία= 10.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 124/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Μεγαρέων, Σκαφιδάκι − Καβελάρης Μεγάρων
Έκταση= 2,150 στρ.
Ημερ/νία= 30.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 144/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Αναβύσσου, Σκόρδι Αναβύσσου
Έκταση= 1814,375 στρεµ.
Ημερ/νία= 1-8-2007
Πηγή= ΦΕΚ 144/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Γραμματικού, ΤΑΡΑΤΣΑ Γραµµατικού
Έκταση= 6,215 στρεµ.
Ημερ/νία= 5.10.2006
Πηγή= ΦΕΚ 144/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Καπανδριτίου, Μετόχι−Ρη Καπανδριτίου
Έκταση= 5,992 στρεµ.
Ημερ/νία= 7.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 144/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Μάνδρας, Μικρό Κατερίνι Μάνδρας
Έκταση= 3,340 στρ.
Ημερ/νία= 4.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 132/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Μάνδρας, Θέα − Καραούλι Μάνδρας
Έκταση= 2,700 στρ.
Ημερ/νία= 22.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 140/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κρωπίας, Προφάρτα Κρωπίας
Έκταση= 9,040 στρ.
Ημερ/νία= 5.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 163/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κρωπίας, Μπαράκο Κρωπίας
Έκταση= 12,700 στρ.
Ημερ/νία= 26.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 163/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Ασπροπύργου, Λίµνη Κουµουνδούρου Ασπροπύργου
Έκταση= 63,518 στρ.
Ημερ/νία= 14.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 641/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Κουβαρά, ΠΕΤΑ, ΧΕΛΩΝΙ, ΣΚΙΝΤΖΕΖΑ, ΝΤΙΣΙΡΙ,ΛΟΥΤΣΕΣ, ΝΤΡΟΣΚΕΖΑ, ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΛΗ, ΑΓ. ΑΣΩΜΑΤΟΙ, ΜΠΕΝΤΕΝΙΑ, ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ, ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ, ΚΕΡΑΤΟΒΟΥΝΙ, ΧΩΝΟΥΣ, ΚΟΝΤΡΕΣ, ΦΟΙΝΙΚΙΑ, ΤΡΑΠΟΥΡΙΑ, ΟΛΥΜΠΟΣ, ΦΕΡΙΖΑ, ΣΑΚΚΑ, ΑΜΑΧΕΡΙ Καλυβίων Θορικού, Κερατέας και Κουβαρά
Έκταση= 16.620,00στρ.
Ημερ/νία= 25.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 644/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Μάνδρας, Καραούλι−Πυραµίδα (Μάλλια Κούσαρι) Μάνδρας
Έκταση= 2189 στρ.
Ημερ/νία= 25.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 631/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Μάνδρας, Σκαλιστίρι Μάνδρας
Έκταση= 12,317 στρ.
Ημερ/νία= 17.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 629/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μεγαρέων, Μαγούλα Μεγάρων
Έκταση= 0,203 στρεµ.
Ημερ/νία= 7.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 641/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Μεγαρέων, Στίκα Πανόραµα Μεγάρων
Έκταση= 0,46342 στρ.
Ημερ/νία= 17.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 647/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Μεγαρέων, Αλωνάκι − Μπότσικα Μεγάρων
Έκταση= 3,00 στρ.
Ημερ/νία= 7.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 641/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Μεγαρέων, Στίκα Μεγάρων
Έκταση= 6,760 στρ.
Ημερ/νία= 7.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 641/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Παπάγου, Πετροκόρακας και Άγιος Ιωάννης Θεολόγος του Ορεινού όγκου του Υµηττού Χολαργού και Παπάγου
Έκταση= 1.073,00στρ.
Ημερ/νία= 25-8-2007
Πηγή= ΦΕΚ 636/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Βιλίων, Μπεθάνηδες ή Κοκκινόχωµα Αλεποχωρίου Βίλιων
Έκταση= 0,182 στρεµ.
Ημερ/νία= 7.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 181/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Μάνδρας, Φίχθι Μάνδρας
Έκταση= 202.5 στρ.
Ημερ/νία= 10.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 198/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Μεγαρέων, Πανέϊκα Μεγάρων
Έκταση= 70,252 στρεµ.
Ημερ/νία= 7.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 181/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Μεγαρέων, Καβελάρης Μεγάρων
Έκταση= 1,331 στρ.
Ημερ/νία= 18.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 199/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Αττικής, Αχαρνών, Λοιµικό Αχαρνών
Έκταση= 154,200 στρ.
Ημερ/νία= 5-7-2007
Πηγή= ΦΕΚ 612/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Βριλησσίων, Πάτηµα Βριλισσίων
Έκταση= 15,200 στρ.
Ημερ/νία= 17-7-2007
Πηγή= ΦΕΚ 607/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Κερατέας, Τογάνι Κερατέας
Έκταση= 51,800 στρ.
Ημερ/νία= 22-7-2007
Πηγή= ΦΕΚ 607/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Κερατέας, Αγ. Γεώργιος Θορικού Κερατέας
Έκταση= 5,640 στρ.
Ημερ/νία= 25-8-2007
Πηγή= ΦΕΚ 607/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Κερατέας, Μαρκάτι Κερατέας
Έκταση= 1,270 στρ.
Ημερ/νία= 8-6-2007
Πηγή= ΦΕΚ 606/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Κερατέας, Θορικό Κερατέας
Έκταση= 0,640 στρ.
Ημερ/νία= 22-6-2007
Πηγή= ΦΕΚ 606/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Κουβαρά, Αγ. Αθανάσιος Κουβαρά
Έκταση= 39,489 στρ.
Ημερ/νία= 25-8-2007
Πηγή= ΦΕΚ 612/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Κρωπίας, Παράδεισος −Άγιος Γεώργιος Κορωπίου
Έκταση= 116,848 στρ.
Ημερ/νία= 28.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 612/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Μαραθώνος, Αγ. Ιωάννης Καλετζίου Μαραθώνα
Έκταση= 0,190 στρ.
Ημερ/νία= 27-8-2007
Πηγή= ΦΕΚ 607/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Αττικής, Φυλής, Καζάκι Φυλής
Έκταση= 0,220 στρ.
Ημερ/νία= 3-6-2007
Πηγή= ΦΕΚ 606/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μάνδρας, Βαθράκι Μάνδρας
Έκταση= 0,450 στρ.
Ημερ/νία= 1.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 215/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Αυλώνος, Κοτρώνι Αυλώνα
Έκταση= 0,900 στρ.
Ημερ/νία= 28.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 221/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Γλυκών Νερών, Μιχουλι Γλ. Νερών
Έκταση= 0,610 στρ.
Ημερ/νία= 19.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 222/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κερατέας, Ελαιοχώριο Κερατέας
Έκταση= 12,635 στρ.
Ημερ/νία= 16.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 221/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κηφισιάς, Αδάµες Κηφισιάς
Έκταση= 11,197 στρ.
Ημερ/νία= 2.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 222/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Κρωπίας, Παλάτι Κρωπίας
Έκταση= 16,059 στρ.
Ημερ/νία= 25.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 221/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κρωπίας, Λαµπρικά Κρωπίας
Έκταση= 7,3 στρ.
Ημερ/νία= 5.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 222/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κρωπίας, Κόντρα Ρετσίνα Κρωπιας
Έκταση= 2,428 στρ.
Ημερ/νία= 26.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 223/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Ραφήνας, Περιβολάκια Ραφήνας
Έκταση= 1,650 στρ.
Ημερ/νία= 12.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 222/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μεγαρέων, Ντουράκο Αλεποχωρίου Μεγάρων
Έκταση= 11,221 στρεµ.
Ημερ/νία= 2.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 561/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Πεντέλης, Άγιος Σύλλας, Άγιος Παντελεήµων, Κοκκιναράς και Λάκκα Ρήγα του Ορεινού όγκου Πεντέλης Νέας Πεντέλης, Πεντέλης, Κηφισιάς, Μελισσίων, ∆ιονύσου
Έκταση= 9.408,00 στρ.
Ημερ/νία= 16.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 588/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Αττικής, Ανω Λιοσίων, Σκοπευτήριο Άνω Λιοσίων
Έκταση= 12,270 στρ.
Ημερ/νία= 18.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 523/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Αττικής, Ανω Λιοσίων, Καλιστήρι Άνω Λιοσίων
Έκταση= 8,180 στρ.
Ημερ/νία= 24.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 519/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Αττικής, Ανω Λιοσίων, Βορεινό Άνω Λιοσίων
Έκταση= 44,740 στρ.
Ημερ/νία= 19.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 519/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Αφιδνών, Μύρτεζα Αφιδνών
Έκταση= 0,702 στρ.
Ημερ/νία= 24.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 542/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Βουλιαγμένης, Τάσσιανη Βουλιαγµένης
Έκταση= 1,420 στρ.
Ημερ/νία= 24.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 524/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Γέρακα, ∆έση Γέρακα
Έκταση= 1,725 στρ.
Ημερ/νία= 22.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 544/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Γραμματικού, Σελκι Γραµµατικού
Έκταση= 215,286 στρ.
Ημερ/νία= 28.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 519/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Καισαριανής, Κουταλάδες, Ζωοδόχος Πηγή, Σκοπευτήριο, Αράπη, Σακέτα Καισαριανής και Βύρωνα
Έκταση= 411,3 στρ.
Ημερ/νία= 16.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 544/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Καπανδριτίου, Ράπθι Καπανδριτίου
Έκταση= 4,375 στρ.
Ημερ/νία= 8.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 508/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κερατέας, Τρέπια − Γκύρα Κερατέας
Έκταση= 7.502,00 στρ.
Ημερ/νία= 2.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 542/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κερατέας, Κιαφαµάριζα Κερατέας
Έκταση= 3,819 στρ.+4,285 στρ.
Ημερ/νία= 16.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 542/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κερατέας, ∆ασκαλιο Κερατέας
Έκταση= 1,488 στρ.
Ημερ/νία= 31.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 523/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κρωπίας, Σκάρπιζα Κορωπίου
Έκταση= 0,120 στρ.
Ημερ/νία= 19.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 542/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Λαυρεωτικής, Ρέθι Κούκι−Σούνιο Λαυρίου
Έκταση= 0,012 στρ.
Ημερ/νία= 4.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 544/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Αττικής, Φυλής, Μαύρη ώρα Φυλής
Έκταση= 22,120 στρ.
Ημερ/νία= 12.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 543/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Ωρωπίων, Προφήτης Ηλίας Ωρωπού
Έκταση= 10,350στρ.
Ημερ/νία= 4.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 544/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Ωρωπίων, Φέρρυ Μαρκόπουλου − Ωρωπού
Έκταση= 1,000 στρ.
Ημερ/νία= 17.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 543/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Βαρνάβα, Αγ. ∆ηµήτριος Βαρνάβα
Έκταση= 0,793 στρ.
Ημερ/νία= 6.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 237/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Αττικής, Καλάμου, Τζάνες Καλάµου
Έκταση= 2,653 στρ.
Ημερ/νία= 29.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 240/2007 τεύχ. 4 σελ. 23
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κερατέας, Κορίτιζες ∆ασκαλειού
Έκταση= 1,271 στρ.
Ημερ/νία= 1.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 237/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Αφιδνών, Βορεινό Λιοσάτι Αφιδνών
Έκταση= 65,168 στρ.
Ημερ/νία= 3.3.2006
Πηγή= ΦΕΚ 253/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Βαρνάβα, Περιβόλι Γκιόκα Βαρνάβα
Έκταση= 32,500 στρεµ.
Ημερ/νία= 30.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 255/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Αυλώνος, Σαµοχείλι Αυλώνα
Έκταση= 8,150 στρ.
Ημερ/νία= 24.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 491/2007 τεύχ. 4 σελ. 1
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μάνδρας, Φίχθι Μάνδρας
Έκταση= 0,448 στρεµ.
Ημερ/νία= 16.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 490/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μάνδρας, Φίχθι Μάνδρας
Έκταση= 0,289 στρεµ.
Ημερ/νία= 3.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 490/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Μάνδρας, Μελετάκι Μάνδρας
Έκταση= 1,93687 στρ.
Ημερ/νία= 25.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 490/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μεγαρέων, Επαρχιακή οδός Μεγάρων−Αλεποχωρίου Μεγάρων
Έκταση= 2,06853 στρεµ.
Ημερ/νία= 10.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 490/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Γραμματικού, Πυργάθι Γραµµατικού
Έκταση= 4,09995 στρ.
Ημερ/νία= 9.10.2006
Πηγή= ΦΕΚ 269/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Κερατέας, Μάλια Κούκια Κερατέας
Έκταση= 14,28375 στρ.
Ημερ/νία= 12.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 280/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Κρωπίας, Κόρµπη Κρωπίας
Έκταση= 14,437 στρ.
Ημερ/νία= 19-8-2006
Πηγή= ΦΕΚ 265/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Κρωπίας, Κίτσι−Ντερβίση Κρωπίας
Έκταση= 0,500 στρ.
Ημερ/νία= 22-7-2005
Πηγή= ΦΕΚ 265/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Αχαρνών, Προφήτης Ηλίας, Καστρίζα, Ντράσιζα, Ρουµάνι, Κεραµίδι, Κυρά, Αγία Τριάδα, Μαυροβούνι, Σκίπιζα και Πλατάνα, του Ορεινού Όγκου Πάρνηθας Φυλής, Άνω Λιοσίων και Αχαρνών
Έκταση= 36.158,942 στρ.
Ημερ/νία= 28-6-2007
Πηγή= ΦΕΚ 337/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Καλάμου, Αγ. Ταξιάρχης Καλάµου
Έκταση= 5,320 στρ.
Ημερ/νία= 24.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 324/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Αττικής, Καλάμου, ∆εξαµενή ή Πανόραµα Καλάµου
Έκταση= 1,1965 στρ.
Ημερ/νία= 29.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 335/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Κερατέας, Μεγάλα Πεύκα Κερατέας
Έκταση= 7,750 στρ.
Ημερ/νία= 26.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 318/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Κερατέας, Βραγόνι Κερατέας
Έκταση= 516,486 στρεµ.
Ημερ/νία= 8.9.2005
Πηγή= ΦΕΚ 367/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μεγαρέων, Μπρίνια Αλεποχωρίου Μεγάρων
Έκταση= 4,150 στρεµ.
Ημερ/νία= 2.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 311/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Μεγαρέων, Βίδες Μαζίου Μεγάρων
Έκταση= 3,685 στρεµ.
Ημερ/νία= 23.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 321/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Μεγαρέων, Βίδες Μαζίου Μεγάρων
Έκταση= 0,1125 στρεµ.
Ημερ/νία= 23.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 326/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μεγαρέων, Μαρούγκα Κινέττας Μεγάρων
Έκταση= 0,2457 στρεµ.
Ημερ/νία= 8.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 326/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μεγαρέων, ∆έλπουρα Αλεποχωρίου Μεγάρων
Έκταση= 0,583 στρεµ.
Ημερ/νία= 21.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 330/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Αναβύσσου, Σκόρδι Αναβύσσου
Έκταση= 70,000 στρεµ.
Ημερ/νία= 3.10.2006
Πηγή= ΦΕΚ 392/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Κερατέας, ∆ηµουλάκι Κερατέας
Έκταση= 0,250 στρ., 0,154 στρ., 0,375 στρ. και 0,70051στρ.
Ημερ/νία= 22.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 410/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Βύρωνος, Πρώην Λατοµείο Εργάνη Βύρωνα
Έκταση= 3,114.στρ.
Ημερ/νία= 29.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 413/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κερατέας, Στεφάνι Κερατέας
Έκταση= 3,600 στρ.+4,100στρ.
Ημερ/νία= 2.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 413/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Λαυρεωτικής, Παναγιά Σουνίου Λαυρεωτικής
Έκταση= 3,260 στρ.
Ημερ/νία= 15-3-2007
Πηγή= ΦΕΚ 412/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μεγαρέων, Λούµπα Μεγάρων
Έκταση= 0,235 στρεµ.
Ημερ/νία= 11.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 433/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Βιλίων, Φιλίππι Βιλίων
Έκταση= 2,455 στρεµ.
Ημερ/νία= 3.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 486/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Κρωπίας, Κουλούµαντζι Κορωπίου
Έκταση= 2,080 στρ.
Ημερ/νία= 28-2-2007
Πηγή= ΦΕΚ 478/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μάνδρας, Φίχθι Μάνδρας
Έκταση= 0,103 στρεµ.
Ημερ/νία= 3.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 479/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μεγαρέων, Στίκα Μεγάρων
Έκταση= 13,333 στρεµ.
Ημερ/νία= 27.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 486/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μεγαρέων, Αλεποχώρι Μεγάρων
Έκταση= 2,140 στρεµ.
Ημερ/νία= 1.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 479/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μεγαρέων, Κουτίτιζα Μαζίου Μεγάρων
Έκταση= 0,900 στρεµ.
Ημερ/νία= 23.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 479/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μεγαρέων, Αργουλέους Ντουράκο Αλεποχωρίου Μεγάρων
Έκταση= 1,931 στρεµ.
Ημερ/νία= 12.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 479/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μεγαρέων, ∆ράτσα Αλεποχωρίου Μεγάρων
Έκταση= 0,4897 στρεµ.
Ημερ/νία= 8.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 469/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μεγαρέων, Αργουλέους Ντουράκο Αλεποχωρίου Μεγάρων
Έκταση= 1,305 στρεµ.
Ημερ/νία= 4.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 468/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μεγαρέων, ∆ράτσα Αλεποχωρίου Μεγάρων
Έκταση= 8,555 στρεµ.
Ημερ/νία= 13.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 468/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μεγαρέων, Μάζι Μεγάρων
Έκταση= 1,310 στρεµ.
Ημερ/νία= 8.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 468/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μεγαρέων, Αργουλέους Ντουράκο Αλεποχωρίου Μεγάρων
Έκταση= 3,136 στρεµ.
Ημερ/νία= 21.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 468/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Καπανδριτίου, Τσόπεζα Μικροχωρίου
Έκταση= 2,050 στρ.
Ημερ/νία= 20.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 260/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Αυλώνος, Μπερµπάντι Αυλώνα
Έκταση= 8.000 τ.µ.
Ημερ/νία= 23.8.2004
Πηγή= ΦΕΚ 239/2007 τεύχ. 4 σελ. 1
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Αχαρνών, Φλόγα−Ψωρίλα Αχαρνών
Έκταση= 0,300 στρ.
Ημερ/νία= 7.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 206/2007 τεύχ. 4 σελ. 1
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Βάρης, Καµίνι Βάρης
Έκταση= 2,580 στρ.
Ημερ/νία= 13.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 184/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Βαρνάβα, Άγ. Άθανασιος κ.λπ. Βαρνάβα και Καπανδριτίου
Έκταση= 17,310 στρ.
Ημερ/νία= 23.5.2006
Πηγή= ΦΕΚ 87/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Βουλιαγμένης, κοντά στην οδό ∆ιονύσου Βουλιαγµένης
Έκταση= 1,550 στρ.
Ημερ/νία= 31-7-2007
Πηγή= ΦΕΚ 643/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Βαρνάβα, Πουρίθι – Ίλκιζα Βαρνάβα
Έκταση= 0,600 στρ.
Ημερ/νία= 27.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 191/2007 τεύχ. 4 σελ. 1
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Βουλιαγμένης, Τάσσιανη Βουλιαγµένης
Έκταση= 1,600 στρ.
Ημερ/νία= 6.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 77/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Λαυρεωτικής, Πουνταζέζα Λαυρίου
Έκταση= 21,500 στρ.
Ημερ/νία= 31.10.2006
Πηγή= ΦΕΚ 54/2007 τεύχ. 4 σελ. 1
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Πούσι Καλογέρι Βραυρώνας
Έκταση= 1,839 στρ.
Ημερ/νία= 10.4.2006
Πηγή= ΦΕΚ 413/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Γκούρι Γκλιάτη Πόρτο Ράφτη
Έκταση= 0,400 στρ.
Ημερ/νία= 16.5.2006
Πηγή= ΦΕΚ 107/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Γκούρι Μπάρδι Βραυρώνας
Έκταση= 36,700 στρ.
Ημερ/νία= 16.5.2006
Πηγή= ΦΕΚ 223/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αττικής, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Περατή Π. Ράφτη
Έκταση= 4,400 στρ.
Ημερ/νία= 9.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 237/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Αττικής, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Περατή Π. Ράφτη
Έκταση= 2,78025 στρ.
Ημερ/νία= 9.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 237/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

dzach είπε...

Πυρκαϊά, Αττικής, Αμαρουσίου, Κτήµα Συγγρού Αμαρουσίου
Έκταση= 4,2 στρ
Ημερ/νία= 24.5.2006,10.7.2006
Πηγή= ΦΕΚ 625/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Άρση/ ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Καπανδριτίου, Τσόπεζα Μικροχωρίου
Έκταση= 2,050 στρ.
Ημερ/νία= 20.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 260/2007 τεύχ. 4 σελ. 1
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

Άρση/ ανάκληση αναδάσωσης, Αττικής, Αχαρνών, Καταλαγαριανή Κεφάλα Αρχανών
Έκταση= 17.950 τ.µ.
Ημερ/νία= 19.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 268/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Αττικής, Παλλήνης, Άντερ Ιβήρων Πευκοχωρίου
Έκταση= 2.199,50 τ.µ.
Ημερ/νία= 31.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 301/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αττικής, Αχαρνών, Μεγάλη Βρύση Αχαρνών
Έκταση= 4,429 στρ.
Ημερ/νία= 21.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 412/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 480996,4221933 481008,4221940 481017,4221947 481068,4221770 481056,4221763 481048,4221760
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi