Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Αχαΐας

37 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αχαΐας, Πατρέων, Προφήτης Ηλίας– Προαστείου Πατρέων
Έκταση= 2.300 τ.µ.
Ημερ/νία= 5.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 15/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Κατάληψη, Αχαΐας, Τριταίας, ∆ιάσελα Ρουπακιάς
Έκταση= 350,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 14.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 58/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Αχαΐας, Ακράτας, Άνω Ποταµιά Πλατάνου
Έκταση= 0,241 στρεµ.
Ημερ/νία= 17.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 64/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Αχαΐας, Πατρέων, Προφήτης Ηλίας − Προάστιο Πατρέων
Έκταση= 865.85 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 64/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Αχαΐας, Ρίου, Ντεκές ή Σαλιάνι ή Τραγάνι Πλατανίου
Έκταση= 2.326,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 18.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 64/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Αχαΐας, Ρίου, Καµαράκι Αργυράς
Έκταση= 2.270,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 18.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 64/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αχαΐας, Λαρισσού, Ματαράγκα Ματαράγκα
Έκταση= 200 στρεµ.
Ημερ/νία= 19.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 87/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αχαΐας, Ωλένιας, Βασίλη ∆ρυµώνας Πορτών
Έκταση= 4 στρεµ.
Ημερ/νία= 6.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 89/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αχαΐας, Βραχναιίκων, Μοιρέϊκα Μοιρεϊκων
Έκταση= 6,00 στρεµ.
Ημερ/νία= 6.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 680/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Αχαΐας, Πατρέων, Πούλια Βούντενης
Έκταση= 121,23στρ.
Ημερ/νία= 24-8-2007
Πηγή= ΦΕΚ 681/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Αχαΐας, Τριταίας, Άριζες Μανεσίου
Έκταση= 17.979,20 τ.µ.
Ημερ/νία= 25.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 675/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Αχαΐας, Πατρέων, Ζαβλάνι Πατρέων
Έκταση= 2.100,39 τ.µ.
Ημερ/νία= 23.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 127/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αχαΐας, Πατρέων, ∆ιάκου Πατρέων
Έκταση= 2.800 τ.µ.
Ημερ/νία= 20-2-2007
Πηγή= ΦΕΚ 146/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αχαΐας, Δύμης, Λογοθέτη Πετροχωρίου
Έκταση= 2.500,00 στρεµ.
Ημερ/νία= 12.7.2006
Πηγή= ΦΕΚ 174/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Αχαΐας, Ωλένιας, Γκοθρά Πορτών
Έκταση= 3.877,00 τµ
Ημερ/νία= 27.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 173/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Αχαΐας, Ωλένιας, ∆ρυµώνας Πορτών
Έκταση= 5.318,50 τ.µ.
Ημερ/νία= 28.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 175/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αχαΐας, Φαρρών, Αφανόλακα Καλάνιστρας
Έκταση= 1.131 στρεµ.
Ημερ/νία= 30.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 194/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Αχαΐας, Μεσσάτιδος, Λάκκες−Χείµαρρος Ελεκίστρας Ελεκίστρας
Έκταση= 22,47 στρεµ.
Ημερ/νία= 6.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 615/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αχαΐας, Παραλίας, Καλύβα − Βρύση Μονοδενδρίου
Έκταση= 34,200 στρεµ.
Ημερ/νία= 12-3-2007
Πηγή= ΦΕΚ 206/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Αχαΐας, Φαρρών, Προφήτης Ηλίας Ελληνικού,
Έκταση= 3.128 τ.µ.
Ημερ/νία= 24.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 220/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Αχαΐας, Καλαβρύτων, Καλύβια−Κλωκός Καλαβρύτων
Έκταση= 750,34 τ.µ.
Ημερ/νία= 9.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 557/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αχαΐας, Λαρισσού, Τρανός Βούλιαγκας Αγ. Νικολάου Σπάτα
Έκταση= 4.840 τ.µ.
Ημερ/νία= 1.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 576/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Αχαΐας, Λευκασίου, Λευκασίου Καλλιθέας
Έκταση= 1398,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 27.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 547/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 334220,4197404 334223,4197395 334187,4197388 334188,4197408 334186,4197442 334206,4197441 334214,4197419
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Αχαΐας, Μεσσάτιδος, Πάνω Αλώνια Θέας
Έκταση= 2.324,65 τ.µ.
Ημερ/νία= 26.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 545/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Αχαΐας, Μεσσάτιδος, Λάζος ή Καλλιθεόκαµπος Πετρωτού
Έκταση= 0,250 στρεµ.
Ημερ/νία= 26.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 235/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Κατάληψη, Αχαΐας, Πατρέων, Ασφακερό Σουλίου
Έκταση= 451,69 τ.µ.
Ημερ/νία= 8.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 231/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 306012,4230633 306018,4230629 306057,4230664 306049,4230670 306012,4230633
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Κατάληψη, Αχαΐας, Τριταίας, Παλιάµπελα − Γολέµι Μανεσίου
Έκταση= 2.140,88 τµ.
Ημερ/νία= 30.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 232/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αχαΐας, Πατρέων, Καβουκάκι Ζαβλανίου
Έκταση= 15.975,34 τ.µ.
Ημερ/νία= 9.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 256/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Κατάληψη, Αχαΐας, Μεσσάτιδος, Ξυλόντζα Πετρωτού
Έκταση= 1.062,82 τ.µ.
Ημερ/νία= 10.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 263/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Αχαΐας, Αιγίου, Παλιοθόδωρος Μελισσιών
Έκταση= 6,060 στρεµ.
Ημερ/νία= 11.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 335/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αχαΐας, Πατρέων, Λόφος Γηροκοµείου Πατρέων
Έκταση= 90 στρεµ.
Ημερ/νία= 23.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 305/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Άρση / ανάκληση αναδάσωσης, Αχαΐας, Μεσσάτιδος, Πέρα Γούβα Θέας
Έκταση= 7.280 στρεµ.
Ημερ/νία= 20.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 281/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αχαΐας, Λεοντίου, - Αιγίου, ∆ιακοπτού, Ακράτας, Καλαβρύτων, Λεοντίου
Έκταση= 185.000 στρεµ.
Ημερ/νία= 7.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 432/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αχαΐας, Λαρισσού, Φούντι−Βάρδα ή Πουρνάρι Λακκόπετρας
Έκταση= 35 στρεµ.
Ημερ/νία= 3.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 450/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Αχαΐας, Λαρισσού, Γαϊδουροκατάραχο Μιχοϊου
Έκταση= 4.246 τ.µ.
Ημερ/νία= 23.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 127/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Αχαΐας, Διακοπτού, Εγκάλη ∆ιακοπτού
Έκταση= 15,680 στρ.
Ημερ/νία= 28.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 4/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

>>, Κατάληψη, Αχαΐας, Τριταίας, Αγ. Μαρίνα−Αλώνι Αγ. Μαρίνας
Έκταση= 1489τ.μ.
Ημερ/νία= 10.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 417/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi