Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Κερκύρας

17 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κερκύρας, Ερεικούσσης, ∆ένδρα−Μπυρού Ερείκουσας
Έκταση= 6,924στρεµ.
Ημερ/νία= 30.6.2006
Πηγή= ΦΕΚ 15/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κερκύρας, Παρελίων, Λουριά Βάτου
Έκταση= 0,152 στρεµ.
Ημερ/νία= 19.10.2006
Πηγή= ΦΕΚ 15/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Κερκύρας, Θιναλίου, Αγ.Τριάδα Κληµατιάς
Έκταση= 2,296 στρεµ.
Ημερ/νία= 4.10.2006.
Πηγή= ΦΕΚ 24/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi, dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κερκύρας, Παλαιοκαστριτών, Καλαπόδα − Κουφόγια Σκριπερού
Έκταση= 28,613 στρεµ.
Ημερ/νία= 15.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 24/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi, dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κερκύρας, Λευκιμμαίων, Ρεµούτου Κρητικών
Έκταση= 1,163στρεµ.
Ημερ/νία= 14.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 100/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Κατάληψη, Κερκύρας, Παλαιοκαστριτών, Τζαρκαδάρα−Πλαγιές Λακώνων
Έκταση= 3,447στρ.
Ημερ/νία= 14/9/06
Πηγή= ΦΕΚ 100/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Κερκύρας, Μελιτειέων, Γκόγκα Μωραΐτικων
Έκταση= 0,882στρ.+2,037στρ.
Ημερ/νία= 25.10.2006
Πηγή= ΦΕΚ 161/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Κερκύρας, Παξών, νησίδα Καλκιονήσι Γάϊου
Έκταση= 7,124 στρ.
Ημερ/νία= 7.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 190/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Κερκύρας, Ερεικούσσης, Μπραγγίνι Ερείκουσας
Έκταση= 0,911στρ.
Ημερ/νία= 24.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 556/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κερκύρας, Θιναλίου, Βολαδερές Λαυκίου
Έκταση= 2.680,50τ.µ.
Ημερ/νία= 10.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 552/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κερκύρας, Κορισσίων, Μέγας Χορός Περιβολίου
Έκταση= 0,398στρ.
Ημερ/νία= 10.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 552/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κερκύρας, Παξών, Μονοδέντρι Λάκκας
Έκταση= 0,477στρ.
Ημερ/νία= 27.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 552/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κερκύρας, Παλαιοκαστριτών, Τόνια ή Κουραµήλα ή Ζόρκα Βίστωνα Μακράδων
Έκταση= 4,810στρ.
Ημερ/νία= 29.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 239/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Κερκύρας, Αχιλλείων, Τσάπισµα Αγ. ∆έκα
Έκταση= 2.499,35 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 354/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Κερκύρας, Παλαιοκαστριτών, Κουφόγια Σκριπερού
Έκταση= 1.932,82 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 354/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Κερκύρας, Παλαιοκαστριτών, Μύλοι Σκριπερού
Έκταση= 0,832 στρ.
Ημερ/νία= 8.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 354/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Υλοτομία, Κερκύρας, Φαιάκων, Φουρνιά Άνω Κορακιάνας
Έκταση= 7.029,91 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 343/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi