Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Θεσσαλονίκης

9 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Θεσσαλονίκης, Ρεντίνας, Νάτσικα Άνω Σταυρού
Έκταση= 3478,51 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 18/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 475480,4501095 475473,4501095 475461,4501099 475453,4501080 475451,4501070 475463,4501060 475493,4501039 475528,4501044 475528,4501060 475540,4501076 475526,4501088 475503,4501102 475505,4501093 475502,4501080 475480,4501092
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Θεσσαλονίκης, Βασιλικών, Γκόλνιες Περιστεράς
Έκταση= 585,84τ.µ.+1082,76 τ.µ.
Ημερ/νία= 19.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 13/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Θεσσαλονίκης, Νεαπόλεως, Παρµάκι−Νεάπολης Νεάπολης
Έκταση= 9,237 στρ.
Ημερ/νία= 10.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 52/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Θεσσαλονίκης, Βασιλικών, Γκολνιές Περιστεράς
Έκταση= 5.212,2 τ.µ.
Ημερ/νία= 10.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 515/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Θεσσαλονίκης, Καλλινδοίων, Ανδριανή Ραχώνα Αδάµ
Έκταση= 2740,91τ.µ.
Ημερ/νία= 14.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 323/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Θεσσαλονίκης, Καλλινδοίων, Χοτζές ή Ρήγα Λακκούδα Πετροκεράσων
Έκταση= 26,998 στρ.
Ημερ/νία= 14.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 464/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Θεσσαλονίκης, Λαχανά, Χ.Υ.Τ.Α. Ασσήρου, Λαχανά και Βερτίσκου
Έκταση= 29.166 στρ.
Ημερ/νία= 3.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 455/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Θεσσαλονίκης, Αγίου Γεωργίου, Παπά Χωράφια Βρασνών
Έκταση= 6025,83 τ.µ.
Ημερ/νία= 6.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 678/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 471748,4505682 471752,4505723 471770,4505722 471767,4505760 471764,4505808 471762,4505815 471754,4505894 471764,4505896 471764,4505877 471797,4505850 471767,4505818 471773,4505788 471783,4505777 471782,4505768 471821,4505765 471825,4505717 471790,4505721 471789,4505687
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Θεσσαλονίκης, Βερτίσκου, Αραπίτσα Λοφίσκου και Εξαλόφου
Έκταση= 5.544 στρ.
Ημερ/νία= 23.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 389/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 430338,4513407
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi