Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Πρεβέζης

31 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Πρεβέζης, Πρεβέζης, ΜΑΥΡΗ Αγίου Θωµά
Έκταση= 248,5 τ.µ.
Ημερ/νία= 26.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 225/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 222520,4317445 222543,4317461 222527,4317460 222518,4317458 222513,4317455 222510,4317449
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Πρεβέζης, Φαναρίου, Πούντα Καναλακίου
Έκταση= 32,074 στρ.
Ημερ/νία= 24.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 701/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Πρεβέζης, Φαναρίου, Ράχη Λούτσας
Έκταση= 2,015 στρ.
Ημερ/νία= 10-20.10.2006
Πηγή= ΦΕΚ 54/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πρεβέζης, Φιλιππιάδος, Καστρί Γοργοµύλου και Γυµνοτόπου
Έκταση= 4509,64 στρ.
Ημερ/νία= 31-8-2007
Πηγή= ΦΕΚ 696/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Πρεβέζης, Φιλιππιάδος, - Κλεισούρας
Έκταση= 15.511 στρ.
Ημερ/νία= 31-8-2007
Πηγή= ΦΕΚ 642/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 234376,4361005 234396,4360951 234454,4360928 234508,4361124 234472,4361159
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πρεβέζης, Ζαλόγγου, Προβατόστανη Μυρσίνης
Έκταση= 89,912 στρεµ.
Ημερ/νία= 5-9-2007
Πηγή= ΦΕΚ 616/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Πυρκαϊά, Πρεβέζης, Φαναρίου, Κράψη ∆εσποτικών
Έκταση= 360 στρ.
Ημερ/νία= 1-8-2007
Πηγή= ΦΕΚ 604/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Πρεβέζης, Φαναρίου, Σκίζα Λούτσας
Έκταση= 1,193 στρ.
Ημερ/νία= 5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 334/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 200474,4345094 200500,4345112 200484,4345151 200462,4345134
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Πρεβέζης, Πάργας, Κιάφα −Στρίλια Αγιάς
Έκταση= 9,319 στρ.
Ημερ/νία= 31-5-2007
Πηγή= ΦΕΚ 483/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 181381,4358564
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Πρεβέζης, Κρανέας, Κρανέα Κρανέας
Έκταση= 42636τ.μ.
Ημερ/νία= 31-8-2007
Πηγή= ΦΕΚ 660/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 221341,4346589 221401,4346555 221253,4346405 221160,4346363 221065,4346366 220996,4346440
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Υλοτομία, Πρεβέζης, Ζαλόγγου, ΡΕΣΚΟΥ Καναλιού
Έκταση= 2.758,5 τ.µ.
Ημερ/νία= 6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 722/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες= 210063,4333187 210064,4333204 210010,4333215 209998,4333208 209974,4333218 209963,4333218 209967,4333200 209977,4333187 209995,4333175 210009,4333179
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Πρεβέζης, Ζαλόγγου, Προβατόστανη Μυρσίνης
Έκταση= 370,50 τ.µ.
Ημερ/νία= 1.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 715/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 211461,4332929 211464,4332923 211486,4332923 211494,4332945 211492,4332956 211483,4332952 211488,4332942 211485,4332937 211479,4332932
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Υλοτομία, Πρεβέζης, Ζαλόγγου, ΡΟΝΤΑΚΙ Καναλίου
Έκταση= 4,881 στρ.
Ημερ/νία= 31.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 701/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 210033,4333142 210040,4333151 210034,4333152 210034,4333164 210048,4333169 210063,4333187 210009,4333179 209995,4333175 209977,4333187 209967,4333200 209963,4333218 209948,4333220 209931,4333209 209944,4333163 209955,4333158 209973,4333143 209987,4333140
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Πρεβέζης, Φαναρίου, Ράχη Λούτσας
Έκταση= 1,220 στρ.
Ημερ/νία= 20.10.2006
Πηγή= ΦΕΚ 63/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1
200754,4344351 200736,4344337 200725,4344348 200739,4344363

#Τμήμα 2
200774,4344309 200763,4344320 200776,4344332 200787,4344322

#Τμήμα 3
200789,4344243 200773,4344261 200785,4344278 200805,4344262

Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Πρεβέζης, Ανωγείου, Χαλάσµατα Ανωγείου
Έκταση= 273,145 στρ.
Ημερ/νία= 31.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 672/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 234749,4360431 234704,4360519 234725,4360618 234775,4360608 235000,4360508 235256,4360372 235644,4360269 235617,4360217 235653,4360198 235726,4360237 235749,4360260 235720,4360276 235888,4360297 235924,4360140 235871,4360022 235712,4360087 235459,4360142 235212,4360248 235025,4360187 234741,4360198 234649,4360212 234711,4360224 234752,4360290
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Πρεβέζης, Λούρου, Ανανία Νέου Σφηνωτού
Έκταση= 30,186 στρ.
Ημερ/νία= 16.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 660/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 214959,4341189 215047,4341167 215040,4341136 215005,4341118 215021,4341089 215029,4341049 215028,4341014 215059,4340987 215048,4340954 215044,4340923 215017,4340893 215004,4340838
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Πρεβέζης, Φιλιππιάδος, - Κερασώνα
Έκταση= 4,906 στρ.
Ημερ/νία= 31.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 660/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 228889,4358092
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Υλοτομία, Πρεβέζης, Ζαλόγγου, ΚΟΤΣΙΑ Βράχου
Έκταση= 967 τ.µ.
Ημερ/νία= 31.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 617/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1
201741,4341711 201756,4341714 201758,4341720 201770,4341730 201754,4341738 201746,4341718 201732,4341728 201724,4341739 201722,4341748 201722,4341757 201704,4341740 201731,4341716

#Τμήμα 2
201747,4341751 201749,4341761 201746,4341771 201744,4341771 201743,4341764 201744,4341760 201741,4341759

Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Πρεβέζης, Ζαλόγγου, Κούφη Κρυοπηγής
Έκταση= 13,591 στρ.
Ημερ/νία= 8.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 611/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 210165,4341636
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Πρεβέζης, Λούρου, Μοσχοβέτσα Ωρωπού
Έκταση= 335 τ.µ.
Ημερ/νία= 18.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 604/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες= 213197,4339586 213202,4339588 213201,4339591 213195,4339591 213187,4339601 213200,4339616 213204,4339623 213201,4339626 213182,4339621 213186,4339600
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Πρεβέζης, Φαναρίου, Χοιρόλακκος ∆εσποτικών
Έκταση= 42,914 στρ.
Ημερ/νία= 5.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 616/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 214092,4341351
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Πρεβέζης, Φαναρίου, Αµόνι Βαλανιδορράχης
Έκταση= 3,62218 στρ.
Ημερ/νία= 15.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 220/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 197301,4345918 197294,4345927 197257,4345968 197255,4345982 197207,4346016 197164,4346012 197167,4346009 197168,4345992 197186,4345986 197192,4345982 197219,4345977 197232,4345968 197245,4345951 197265,4345931 197297,4345917
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Πρεβέζης, Φαναρίου, Ράχη Λούτσας
Έκταση= 509,21 τ. µ.
Ημερ/νία= 27.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 232/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 200754,4344351 200766,4344342 200776,4344332 200763,4344320 200751,4344331 200743,4344341
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Υλοτομία, Πρεβέζης, Ζαλόγγου, ΑΓΡΙΕΛΙΑ Καναλίου
Έκταση= 1,485 στρ.
Ημερ/νία= 5.2005
Πηγή= ΦΕΚ 242/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 215480,4329552 215486,4329556 215497,4329558 215507,4329553 215516,4329543 215515,4329524 215505,4329490 215499,4329484 215499,4329493
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Πρεβέζης, Φαναρίου, Ραχού Βαλανιδορράχης
Έκταση= 476,50 τ. µ.
Ημερ/νία= 31.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 248/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 198858,4346274 198842,4346299 198831,4346296 198825,4346288 198831,4346276 198846,4346276
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Πρεβέζης, Φαναρίου, Νταµάρια Κορώνης
Έκταση= 2,467 στρ.
Ημερ/νία= 20.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 495/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 201892,4354447 201883,4354484 201862,4354484 201850,4354511 201834,4354528 201833,4354549 201824,4354553 201834,4354494 201843,4354459 201867,4354451
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Πρεβέζης, Φαναρίου, Κουµπιστίρια Λούτσας
Έκταση= 524 τ.µ.
Ημερ/νία= 20.10.2006
Πηγή= ΦΕΚ 270/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 200774,4343904 200797,4343902 200800,4343925 200778,4343927
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Υλοτομία, Πρεβέζης, Φαναρίου, Αη Γιώργης Βαλανιδορράχης
Έκταση= 8,867 στρ.
Ημερ/νία= 3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 286/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1
200586,4346018 200578,4346012 200576,4346004 200522,4346009 200509,4346011 200476,4345997 200456,4346003 200460,4346023 200474,4346063 200499,4346062 200587,4346056

#Τμήμα 2
200587,4346056 200602,4346081 200644,4346053 200619,4346016 200586,4346018

Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Πρεβέζης, Ζαλόγγου, ΜΑΖΙ Καναλιού
Έκταση= 9,552 στρ.
Ημερ/νία= 2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 334/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 212782,4332712 212822,4332743 212858,4332736 212895,4332753 212992,4332819 213015,4332843 212995,4332872 212940,4332830 212920,4332805 212850,4332783 212783,4332756
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Πρεβέζης, Ζαλόγγου, ∆ΥΟ ΒΡΥΣΕΣ Μυρσίνης
Έκταση= 1.093,5 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 334/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 208367,4336979
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Υλοτομία, Πρεβέζης, Ζαλόγγου, ΚΟΤΣΙΑ Βράχου
Έκταση= 967 τ.µ.
Ημερ/νία= 5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 446/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1
201741,4341711 201755,4341714 201755,4341720 201770,4341730 201754,4341738 201748,4341718 201732,4341728 201724,4341739 201722,4341748 201732,4341765 201722,4341757 201704,4341740

#Τμήμα 2
201747,4341751 201749,4341761 201746,4341771 201744,4341771 201743,4341764 201744,4341760 201741,4341759

Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi