Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Φθιώτιδος

35 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

>>, Πυρκαϊά, Φθιώτιδος, Δομοκού, Αγά Λάκκος, Γκαραγκάνη, Κάτω τρία ∆έντρα,∆υο Κανάλια, Ρέµµα Συκιάς Κορυφογραµµές Λινάρια,Κρανόβρυση, Κεραµίδι, Τρανή Χούνη, Ξερόβρυση Φιλιαδώνας
Έκταση= 7.678,40 στρ.
Ημερ/νία= 25.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 693/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Φθιώτιδος, Αταλάντης, Προφήτης Ηλίας Εξάρχου
Έκταση= 62,500 στρ.
Ημερ/νία= 18.8.2006
Πηγή= ΦΕΚ 10/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Φθιώτιδος, Αταλάντης, Ανεµόρεµα ή Σγάρνα Αταλάντης
Έκταση= 6.420,461 τ.µ.
Ημερ/νία= 3.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 32/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Φθιώτιδος, Αταλάντης, ∆εξαµενή Εξάρχου
Έκταση= 21,600 στρ.
Ημερ/νία= 4.9.2006
Πηγή= ΦΕΚ 62/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Φθιώτιδος, Αγίου Κωνσταντίνου, Βίγλες Αγ. Κων/νου
Έκταση= 10,42 στρ.
Ημερ/νία= 14.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 688/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Φθιώτιδος, Λειανοκλαδίου, Βοϊδόρεµµα − Μετόχι Ζηλευτού
Έκταση= 1.596.580,50 τ.µ
Ημερ/νία= 26.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 654/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Φθιώτιδος, Λειανοκλαδίου, Καστράκι, Βαλόγουρνα, Τσώνια, Γλύνες Στύρφακας
Έκταση= 405.098,78 τ.µ.
Ημερ/νία= 1.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 654/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Φθιώτιδος, Λειανοκλαδίου, Φλουέρα−Σιαµόλακκα Στύρφακας
Έκταση= 352.474,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 27.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 654/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Φθιώτιδος, Δομοκού, Μύλος−Αγ. Γεώργιος−Αµπέλια−Αµπλιάδες−Κλαδερά−Βαθύρεµα−Αγ. Ιωάννης−Αγ. Σεραφείµ−Κριάρι−Φούντα Μαντριά Γερακλίου, Πετρωτού, Πουρναριού και Αγραπιδιάς
Έκταση= 5.909,70 στρ.
Ημερ/νία= 21.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 646/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Φθιώτιδος, Πελασγίας, Κυπαρισσώνας− Κάστρο Πελασγίας
Έκταση= 34,331 στρ.
Ημερ/νία= 16.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 648/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 399167,4313716 399044,4313701 398965,4313687 398974,4313759 399008,4313748 399011,4313735 399046,4313727 399061,4313745 399090,4313828 399137,4313871 399167,4313880 399233,4313863 399301,4313798 399268,4313758 399262,4313732
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φθιώτιδος, Υπάτης, Αµπελάκια Μεξιατών
Έκταση= 2,469 στρ.
Ημερ/νία= 28.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 192/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 354336,4304092 354347,4304111 354352,4304106 354388,4304145 354405,4304116 354373,4304070 354357,4304077
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Φθιώτιδος, Μακρακώμης, διάφορες Ασβεστίου, Γιαννιτσούς και Παλαιάς Γιαννιτσούς
Έκταση= 9.615,611 στρ.
Ημερ/νία= 24.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 610/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Φθιώτιδος, Σπερχειάδος, ΠΡΟΣΗΛΙΑ ∆ιλόφου
Έκταση= 542,492 στρ.
Ημερ/νία= 26.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 593/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Φθιώτιδος, Υπάτης, Μπίρλια Συκάς,
Έκταση= 461,994 στρ.
Ημερ/νία= 23.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 569/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Φθιώτιδος, Υπάτης, Μπουρνιά Λαδικού
Έκταση= 1.912 στρ.
Ημερ/νία= 11.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 546/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Φθιώτιδος, Υπάτης, Αη Γιάννης Λαδικού
Έκταση= 90,7365 στρ
Ημερ/νία= 11.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 510/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Φθιώτιδος, Μώλου, Ρουµελιό Αγίας Τριάδας
Έκταση= 23,066 στρ.
Ημερ/νία= 10.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 489/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φθιώτιδος, Καμένων Βούρλων, Παλιουργιάς Καινούριου
Έκταση= 1.720 τ.µ.
Ημερ/νία= 20.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 341/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 390067,4292449 390091,4292461 390122,4292414 390068,4292412
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Φθιώτιδος, Δομοκού, Γόλινες ∆οµοκού
Έκταση= 7.916,5 τ.µ.
Ημερ/νία= 13.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 444/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες= 353995,4329008 353963,4328953 354006,4328838 354054,4328986
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Υλοτομία, Φθιώτιδος, Μακρακώμης, Γλύνες Μακρακώµης
Έκταση= 8,8002 στρ.
Ημερ/νία= 22.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 444/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Φθιώτιδος, Δομοκού, Ληµέρια Νεοχωρίου
Έκταση= 32,466 στρ.
Ημερ/νία= 13.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 463/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 375965,4321452 376078,4321560 376113,4321389 376084,4321294 375965,4321234
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Φθιώτιδος, Εχιναίων, Ελικοδρόµιο Παλαιοκερασιάς
Έκταση= 9.974,5 τ.µ.
Ημερ/νία= 27.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 482/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 389855,4306963 389990,4307008 390005,4306941 389973,4306897 389920,4306898 389880,4306945
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φθιώτιδος, Μώλου, Κοκκινόγια Καλλιδρόµου
Έκταση= 1.837,00 τ.µ
Ημερ/νία= 1.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 129/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 383321,4287448 383306,4287428 383325,4287364 383359,4287317 383366,4287276 383390,4287219 383392,4287172 383382,4287141 383390,4287139 383394,4287176 383395,4287220 383373,4287275 383360,4287324 383326,4287385
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Φθιώτιδος, Τιθορέας, Τούρκος Άνω Τιθορέας
Έκταση= 27,540 στρ.
Ημερ/νία= 29.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 648/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 380952,4271192 380929,4271193 380938,4271173 380925,4271170 380913,4271135 380881,4271126 380868,4271133 380820,4270944 380825,4270902 380806,4270878 380820,4270854 380861,4270874 380906,4270930 380914,4270985 380993,4271107 380952,4271192
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Φθιώτιδος, Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού, Σανέικα Παλαιοκάστρου
Έκταση= 1,1484 στρ.
Ημερ/νία= 6.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 610/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= 319141,4315889 319132,4315896 319127,4315901 319106,4315911 319091,4315902 319093,4315893 319106,4315881 319111,4315873 319123,4315876 319135,4315878
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Φθιώτιδος, Θεσσαλιώτιδος, Αµπελόραχη Εκκάρας
Έκταση= 9.041,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 14.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 569/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 343300,4334973 343287,4334961 343337,4334951 343380,4334980 343444,4334962 343526,4335015 343564,4335097 343584,4335204 343577,4335211 343533,4335150 343536,4335088 343552,4335076 343523,4335020 343471,4335046 343443,4334969 343352,4334994 343321,4334967
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Υλοτομία, Φθιώτιδος, Πελασγίας, Τσούκα ή Τριανταφυλλάκι Γλύφας
Έκταση= 7.771,62 τ.µ
Ημερ/νία= 10.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 254/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 408124,4310327 408154,4310318 408153,4310317 408160,4310303 408162,4310279 408173,4310275 408171,4310251 408178,4310249 408180,4310242 408196,4310227 408188,4310185 408164,4310188 408140,4310199 408120,4310208 408126,4310235 408131,4310248 408100,4310257 408104,4310293
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φθιώτιδος, Αταλάντης, ∆εµπούση Μεγαπλατάνου
Έκταση= 1.403,5 τ.µ.
Ημερ/νία= 15.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 294/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 412595,4284032 412614,4284036 412609,4284062 412601,4284092 412602,4284109 412598,4284123 412586,4284102 412586,4284083 412590,4284062
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Φθιώτιδος, Γοργοποτάμου, Καστράκι Γοργοποτάµου
Έκταση= 24,314 στρ.
Ημερ/νία= 2.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 364/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1
360413,4298511 360344,4298592 360267,4298662 360245,4298665 360200,4298590 360196,4298569 360407,4298435

#Τμήμα 2
360419,4298522 360348,4298599 360372,4298594

Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Φθιώτιδος, Δαφνουσίων, Λεντέϊκα− Μελλίσι Αρκίτσας
Έκταση= 7,248 στρ.
Ημερ/νία= 28.4.2007
Πηγή= ΦΕΚ 312/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= 407742,4288288
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Αποθέσεις υλικών, Φθιώτιδος, Ελάτειας, Φκουλιά ή Βουκολιά Ελάτειας
Έκταση= 48.040,5 τ.µ.
Ημερ/νία= 18.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 339/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1
394581,4276459 394595,4276458 394707,4276458 394733,4276418 394745,4276384 394750,4276304 394759,4276179 394671,4276211 394606,4276228 394498,4276220 394429,4276225 394418,4276239 394583,4276312 394587,4276322 394590,4276333 394602,4276404 394586,4276422 394580,4276441


#Τμήμα 2
394495,4276274 394582,4276335 394582,4276317

Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φθιώτιδος, Θεσσαλιώτιδος, Αµπελοράχη Εκκάρας
Έκταση= 3,247 στρ.
Ημερ/νία= 24.5.2007
Πηγή= ΦΕΚ 350/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 0343272,4334913 0343294,4334908 0343299,4334913 0343305,4334910 0343304,4334905 0343329,4334903 0343326,4334884 0343311,4334848 0343260,4334859 0343265,4334893
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φθιώτιδος, Λαμιέων, Κρεµµυδόκηπος Φραντζή
Έκταση= 2.811,70 τ.µ.
Ημερ/νία= 26.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 356/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες= 359287,4299529
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Φθιώτιδος, Λαμιέων, Κρεµµυδόκηπος Φραντζή
Έκταση= 2.815,65 τ.µ.
Ημερ/νία= 2.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 364/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 359010,4299702
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Υλοτομία, Φθιώτιδος, Πελασγίας, Βαθαχαλιά Γλύφας
Έκταση= 2.356,οο τ.µ.
Ημερ/νία= 19.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 312/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες= 411334,4311864 411392,4311912 411368,4311926 411327,4311901 411298,4311910 411315,4311887
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi