Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Έβρου

12 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Έβρου, Αλεξανδρούπολης, Γήπεδο Παλαγίας
Έκταση= 1512 τ.µ.
Ημερ/νία= 7.2.2007
Πηγή= ΦΕΚ 86/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Έβρου, Φερών, Μάτι Πυλαίας
Έκταση= 1.000.469 τ.µ.
Ημερ/νία= 14.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 537/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Έβρου, Αλεξανδρούπολης, Ουρανός Καλλιθέας − Νέας Χιλής
Έκταση= 7561,54 τ.µ.
Ημερ/νία= 28.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 486/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 654230,4525345 654215,4525334 654202,4525333 654128,4525303 654121,4525298 654105,4525273 654105,4525258 654108,4525252 654114,4525250 654140,4525254 654155,4525259 654164,4525258 654183,4525261 654212,4525265 654237,4525277 654247,4525283 654235,4525299 654231,4525315 654230,4525337
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Έβρου, Αλεξανδρούπολης, Καλύβια Γούλα Αισύµης
Έκταση= 92,767 τ.µ.
Ημερ/νία= 12.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 477/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 661567,4538603 661507,4538616 661616,4538856 661729,4538835 661802,4538775 661824,4538732 661797,4538639 661807,4538540 661769,4538491 661707,4538472 661653,4538469 661569,4538482 661550,4538485 661536,4538345 661577,4538307 661573,4538282 661529,4538282 661512,4538343 661540,4538482 661559,4538517
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Έβρου, Αλεξανδρούπολης, Σταθµός Εγνατίας Μάκρης
Έκταση= 10.287 τ.µ.
Ημερ/νία= 12.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 477/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες= 649234,4525385 649229,4525320 649315,4525339 649378,4525310 649447,4525348 649430,4525368 649395,4525373 649302,4525380
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Έβρου, Αλεξανδρούπολης, Πανόραµα − Κυανή ακτή Μάκρης
Έκταση= 773,76 τ.µ.
Ημερ/νία= 28.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 451/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= 645387,4523551 645402,4523570 645413,4523583 645430,4523596 645438,4523586 645402,4523550
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Έβρου, Φερών, Κεραία ∆ορίσκου
Έκταση= 346.303 τ.µ.
Ημερ/νία= 11.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 477/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 676084,4528803
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Έβρου, Φερών, Πλησίον οικισµού Μελία Πυλαίας
Έκταση= 12.161 τ.µ.
Ημερ/νία= 12.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 474/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 676781,4536098 676764,4536092 676690,4536143 676670,4536111 676671,4536091 676716,4536052 676761,4535995 676784,4535945 676792,4535927 676819,4535953 676789,4535971 676804,4536019 676804,4536068
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Έβρου, Φερών, Ραχούλες Καβησού
Έκταση= 20.840 τ.µ.
Ημερ/νία= 11.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 474/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 683553,4532196 683568,4532197 683596,4532165 683630,4532155 683676,4532172 683704,4532214 683707,4532258 683711,4532299 683779,4532313 683821,4532289 683808,4532264 683801,4532222 683824,4532216 683806,4532169 683773,4532139 683756,4532149 683682,4532135 683622,4532135 683593,4532148
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

kalliopi είπε...

Χάρτης, Εκχέρσωση, Έβρου, Αλεξανδρούπολης, Καλλιθέας − Νέας Χιλής Ουρανός
Έκταση= 11.447 τ.µ.
Ημερ/νία= 5.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 1/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= 654231,4525315 654230,4525345 654278,4525357 654280,4525346 654395,4525365 654395,4525300 654365,4525288 654291,4525275 654247,4525283 654235,4525299
Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Υλοτομία, Έβρου, Σαμοθράκης, Άµµος Σαµοθράκης
Έκταση= 39,402 στρ.
Ημερ/νία= 2.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 155/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1
634488,4472610 634458,4472575 634436,4472550 634426,4472552 634430,4472561 634433,4472569 634427,4472577 634417,4472596 634392,4472620 634385,4472592 634363,4472571 634340,4472569 634306,4472560 634300,4472580 634297,4472605 634331,4472620 634368,4472627 634381,4472626 634396,4472634 634405,4472657 634425,4472688 634451,4472682 634475,4472665 634470,4472646 634474,4472619

#Τμήμα 5
634475,4472665 634470,4472646 634474,4472619 634488,4472610 634473,4472592 634486,4472593 634515,4472604 634503,4472575 634489,4472551 634479,4472538 634525,4472420 634549,4472398 634615,4472495 634588,4472521 634596,4472539 634593,4472556 634586,4472569 634570,4472602 634550,4472632 634525,4472646 634486,4472657

#Τμήμα 6
634297,4472605 634331,4472620 634368,4472627 634381,4472626 634396,4472634 634405,4472657 634425,4472688 634369,4472715 634357,4472717 634352,4472716

Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Έβρου, Αλεξανδρούπολης, Συκοράχης και Αύρας Συκοράχης
Έκταση= 1.629.313 τ.µ.
Ημερ/νία= 17.9.2007
Πηγή= ΦΕΚ 537/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= #Τμήμα 1
640035,4533318 640114,4533210 640255,4533044 640355,4532875 640437,4532578 640718,4532276 640495,4532113 640274,4531896 640260,4531912 640321,4532088 640234,4532151 640166,4532093 640115,4532150 640094,4532143 640069,4532181 640107,4532201 640207,4532215 640318,4532220 640320,4532311 640198,4532248 640145,4532299 640215,4532374 639989,4532762 639955,4533294

#Τμήμα 2
641056,4531770 641031,4531840 640995,4531955 640977,4531991 640945,4531984 640666,4531832 640646,4531770 640607,4531739 640554,4531727 640504,4531680 640455,4531684 640481,4531651

#Τμήμα 3
643242,4533674 643259,4533829 643406,4534223 643704,4534527 643833,4534452 643887,4534510 643921,4534831 643950,4534900 644031,4534804 644238,4534363 643919,4534003 643521,4533558

#Τμήμα 4
642307,4535776 643021,4535724 642955,4535632 642983,4535612 642971,4535518 642949,4535472 642930,4535494 642859,4535458 642753,4535331 642700,4535363 642672,4535368 642598,4535400 642559,4535419 642528,4535444 642491,4535469 642465,4535495 642445,4535521 642425,4535539 642407,4535562 642372,4535623 642351,4535663 642307,4535776

#Τμήμα 5
643167,4535811 643239,4535859 643341,4535893 643494,4535887 643578,4535795 643650,4535781 643725,4535835 643854,4536252 643833,4536253 643764,4536272 643686,4536310 643626,4536377 643497,4536588 643387,4536564 643350,4536633 643356,4536804 643440,4536961 643426,4536992 643239,4536721 643284,4536611 643261,4536572 643288,4536574 643321,4536425 643314,4536368 643270,4536369 643232,4536169 643212,4536132 643183,4536125

Εισαγωγή δεδομένων=dzach, kalliopi