Εγγραφή

datablog 1.0

Νομός Λακωνίας

12 Εγγραφές. Δείτε: Όλες Χάρτες

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Λακωνίας, Φαρίδος, Πολυδώρου Πεύκα Πολοβίτσας
Έκταση= 20,047 στρ
Ημερ/νία= 7.11.2007
Πηγή= ΦΕΚ 716/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες= 361950,4087658 361952,4087667 361928,4087680 361920,4087699 361906,4087779 361899,4087786 361864,4087801 361869,4087767 361834,4087737 361808,4087751 361753,4087731 361778,4087694 361786,4087660 361801,4087619 361821,4087572 361849,4087600 361886,4087631 361888,4087651 361903,4087673
Εισαγωγή δεδομένων=dzach

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Λακωνίας, Μολάων, Συκιά Συκιάς
Έκταση= 239,2 στρ.
Ημερ/νία= 25-7-2006
Πηγή= ΦΕΚ 42/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= 405749,4068423 405780,4068393 405845,4068391 405875,4068365 405933,4068255 405974,4068248 405972,4068192 405935,4068200 405912,4068198 405881,4068184 405866,4068152 405863,4068059 405940,4067960 405982,4067844 406022,4067770 406037,4067655 405930,4067552 405794,4067563 405714,4067610 405651,4067674 405632,4067784 405626,4067852 405558,4067913 405511,4067916 405479,4067958 405491,4068005 405538,4068043 405616,4068067 405741,4068073 405784,4068124 405777,4068248 405778,4068279 405770,4068310 405700,4068369
Εισαγωγή δεδομένων=

dzach είπε...

Χάρτης, Πυρκαϊά, Λακωνίας, Μονεμβασίας, Κουφό Αγίου ∆ηµητρίου
Έκταση= 449,32 στρ.
Ημερ/νία= 24-8-2006
Πηγή= ΦΕΚ 43/2007 τεύχ. 4 σελ. 3
Συντεταγμένες= 401910,4059478 401861,4059635 402012,4059735 401892,4059848 401993,4059929 402177,4059943 402327,4059918 402447,4060009 402582,4060058 402682,4060041 402739,4060047 402818,4060084 402875,4060153 402929,4060156 402984,4060117 403044,4060140 403077,4060120 403082,4060085 403036,4060040 403020,4060004 403003,4059990 402935,4060007 402891,4059996 402876,4059974 402863,4059909 402784,4059933 402705,4059891 402660,4059882 402522,4059799 402634,4059702 402768,4059450 402745,4059390 402697,4059355 402599,4059405 402515,4059410 402421,4059375 402313,4059479 402094,4059590
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Λακωνίας, Νιάτων, Γκιότσαλι Αγίου ∆ηµητρίου
Έκταση= 180,55 στρ.
Ημερ/νία= 15.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 42/2007 τεύχ. 4 σελ. 5
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Λακωνίας, Βοιών, Τσαρόραχη Ελίκας
Έκταση= 2,235 στρ.
Ημερ/νία= 17.11.2006
Πηγή= ΦΕΚ 62/2007 τεύχ. 4 σελ. 4
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Κατάληψη, Λακωνίας, Θεραπνών, ΚουτσοβΙτη Χρυσάφων
Έκταση= 38,821 στρ.+40 τ.μ.
Ημερ/νία= 11.1.2007
Πηγή= ΦΕΚ 104/2007 τεύχ. 4 σελ. 7
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Λακωνίας, Μονεμβασίας, Τάλαντα Ταλάντων
Έκταση= 24,48 στρ.
Ημερ/νία= 15.12.2006
Πηγή= ΦΕΚ 112/2007 τεύχ. 4 σελ. 2
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Λακωνίας, Γερόνθρων, Τζελέτη Γερακίου
Έκταση= 12,055 στρ.
Ημερ/νία= 1.8.2007
Πηγή= ΦΕΚ 425/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Εκχέρσωση, Λακωνίας, Ασωπού, Μήλια Ασωπού,
Έκταση= 2.283,81 τ.µ.
Ημερ/νία= 12.7.2007
Πηγή= ΦΕΚ 403/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Λακωνίας, Μονεμβασίας, Λαχανιάς Αγίας Κυριακής
Έκταση= 399,536 στρ.
Ημερ/νία= 9.3.2007
Πηγή= ΦΕΚ 184/2007 τεύχ. 4 σελ. 8
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

Εκχέρσωση, Λακωνίας, Ζάρακα, Μπαλογκαίρι Ζάρακα
Έκταση= 1.280,00 τ.µ.
Ημερ/νία= 20.6.2007
Πηγή= ΦΕΚ 411/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων=kalliopi

kalliopi είπε...

>>, Πυρκαϊά, Λακωνίας, Φαρίδος, Λιναρίστρα Ποταµιάς
Έκταση= 59,222 στρ.
Ημερ/νία= 23.10.2007
Πηγή= ΦΕΚ 639/2007 τεύχ. 4 σελ. 6
Συντεταγμένες=
Εισαγωγή δεδομένων=dzach