Εγγραφή

datablog 1.0

Κατάληψη, Λεβαδέων, Βοιωτίας

Κατάληψη, Λεβαδέων, Βοιωτίας Θέση: Καλακιούκι Ελικώνα Έκταση: 593,33
Ημερ/νία: 9-1-2008
Συντεταγμένες: 38.36408,22.83799
Πηγή: ΦΕΚ 139/2008 τεύχ. 4 σελ. 6
Εισαγωγή δεδομένων: dzach